Tlačové vyhlásenia

Vyhľadajte informácie o spoločnosti Canon, našom podnikaní, produktoch a ľuďoch.

PR Contacts

Kontakty oddelenia pre styk s verejnosťou

Potrebujete pomôcť s otázkou týkajúcou sa tlače alebo médií?