Take your print service to the next level with Canon’s Managed Print Services

Riadené tlačové služby

Posuňte svoje tlačové služby na vyššiu úroveň.

Správa komplexných tlačových služieb naprieč viacerými pobočkami a tlačiarňami, krajinami a značkami môže zbrzdiť činnosť vášho podniku – čo vás stojí čas aj peniaze.

Ak nedokážete monitorovať zariadenia naprieč celou svojou tlačovou infraštruktúrou, je ťažké regulovať zaužívané postupy či zamedziť škodlivému narušeniu bezpečnosti.

Výhody riadených tlačových služieb spoločnosti Canon

Ease the burden on IT staff Ease the burden on IT staff

Znížte zaťaženie svojich technických zamestnancov

Nechajte správu tlače na nás a nechajte svojich ľudí venovať sa hodnotnejšej činnosti

Save money by improving monitoring Save money by improving monitoring

Šetrite peniaze vďaka lepšiemu monitorovaniu

Analyzujeme vaše zvyčajné postupy pri tlači a hľadáme výhodnejšie riešenia

Prevent data breaches Prevent data breaches

Predchádzajte narušeniu údajov

Prostredníctvom auditu vašich služieb určíme ich potenciálne zraniteľné miesta

Reduce your carbon footprint Reduce your carbon footprint

Znížte svoj vplyv na životné prostredie

Optimalizáciou technológie sa znižuje spotreba energie a papiera aj produkcia odpadu

Špička v spravovaní tlače

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Znížili sme náklady na vlastníctvo o 37 %, čo nám umožnilo investovať viac do vyučovania a vzdelávania.

Gary Horne

Zástupca riaditeľa pre financie a prevádzku, Colchester Institute

Výzva

Colchester Institute, jedna z najväčších škôl na ďalšie odborné vzdelávanie v Spojenom kráľovstve, chcela znížiť svoje režijné výdavky prostredníctvom zefektívnenia svojho tlačového vybavenia v 10 rôznych lokalitách. Nespravované tlačové služby inštitútu boli nielen zastarané a neefektívne, ale zároveň neponúkali ani dostatočný prehľad na kontrolu vlastných tlačových postupov.

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Riešenie

Nahradili sme 450 zariadení 100 multifunkčnými zariadeniami Canon a za pomoci softvéru uniFLOW umožnili tlač z mobilných zariadení s technológiou bezpečnej tlače. Canon teraz spravuje zariadenia, ich skupiny a spotrebný materiál, pričom vďaka ich monitorovaniu v reálnom čase zaručuje vždy spoľahlivú optimalizáciu infraštruktúry.

Prínosy

Naše riešenie inštitútu umožnilo za prvých 18 mesiacov ušetriť 100 000 £ – a to vďaka zníženiu nákladov na vlastníctvo a spotreby papiera o 25 % pomocou analýzy tlače. Inštitút vďaka našej pomoci mohol opätovne investovať do kľúčových služieb a zároveň študentom ponúknuť lepšie podmienky v podobe rýchlejšej a jednoduchšej tlače.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Zistite, ako môžu naše riešenia na správu služieb tlače podporiť vašu obchodnú činnosť


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to fungujeKľúčové riešenia

Canon manage your print infrastructure and monitor its ongoing performance
Nechajte stres a riziká spojené s riadením tlače na nás
Postaráme sa o správu vašej tlačovej infraštruktúry a zaručíme jej nepretržitú výkonnosť tak, aby vždy optimálne fungovala.
Rozumieme vašim tlačovým potrebám
Vďaka hĺbkovej analýze vašich súčasných a budúcich potrieb nielen dokonale rozumieme vášmu podniku, ale zároveň vám pomáhame hľadať nové spôsoby, ako pracovať lepšie.
Canon understand your printing needs
Canon develop a tailor-made solution
Vývoj riešení na mieru
Vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam vyvíjame kompletné riešenia služieb na mieru vášmu podniku, ktoré zdokonalia vaše technológie a pracovné postupy.
Efektívne riadenie zmien
Po vypracovaní najlepšieho spôsobu, ako zlepšiť kvalitu vašich tlačových služieb, máme k dispozícii všetko potrebné na to, aby sme nové riešenie hladko zaviedli a integrovali.
Canon manage change efficiently
Canon continually review and improve the service we provide
Skontrolovať, vylepšiť a zopakovať
Postupujeme v spolupráci s vami, aby sme si vždy mohli byť istí, že naše riešenie prináša očakávané výsledky a navráti investované prostriedky – a to vďaka neustálej kontrole a zlepšovaniu poskytovaných služieb.
Sledujte, ako vám naše spracované služby tlače pomôžu pracovať rýchlejšie a šikovnejšie.