Recyklácia

Recyklačný program kaziet značky Canon

Vedeli ste, že spoločnosť Canon bola prvou spoločnosťou, ktorá v roku 1990 zaviedla program recyklácie tonerových kaziet?
Canon Cartridge Recycling Programme

Informácie

Program recyklácie tonerových kaziet značky Canon vám ponúka bezplatný, jednoduchý a ekologicky zodpovedný spôsob recyklácie vašich prázdnych tonerových kaziet Canon.


Spoločnosť Canon dôsledne dodržiava zásadu nulového skládkovania odpadov. Každá časť vrátených tonerových kaziet sa opätovne využíva alebo recykluje – či už ako komponent v novej kazete, základný materiál v inom priemyselnom odvetví, alebo ako náhrada fosílnych palív. Žiadna časť kazety neputuje na skládku.

Zrecyklujte svoje kazety

Ponúkame bezplatný recyklačný program pre originálne tonerové a atramentové kazety značky Canon.

 • TONER

  Recyklujte tonerové kazety značky Canon

  Získajte viac informácií o našom bezplatnom, jednoduchom recyklačnom programe originálnych tonerových kaziet značky Canon.

 • ATRAMENTOVÉ

  Recyklujte atramentové kazety značky Canon

  V súčasnosti v tomto regióne neposkytujeme program recyklácie atramentových kaziet. Na zodpovednú likvidáciu prázdnych kaziet je potrebné používať naše miestne recyklačné služby.

DOTERAJŠÍ PRÍBEH

Fakty a čísla

Spoločnosť Canon prispieva k cyklickej ekonomike prostredníctvom programu recyklácie tonerových zásobníkov v meste Bretagne vo Francúzsku a reguluje recykláciu atramentových zásobníkov v Nemecku.
Canon Camera

FAKTY A ČÍSLA

Ušetrilo sa viac ako 435 000 ton emisií CO2

Zber použitých kaziet s tonerom realizujeme v 23 krajinách a regiónoch (s kumulatívnym objemom zberu približne 444 000 ton ku koncu roka 2021) na recykláciu na štyroch miestach: v Japonsku, Spojených štátoch, Európe a Číne (recyklácia v tom istom regióne, v ktorom sa produkt používa). Vďaka našim iniciatívam na recykláciu tonerov sme od roku 2021 dosiahli kumulatívne zníženie využívania nových zdrojov o cca. 314 000 ton. Taktiež ponúkame na mieru šité recyklačné riešenia pre tonerové fľaše a spotrebný materiál profesionálnej tlače od spoločnosti Canon.

FAKTY A ČÍSLA

Recyklácia atramentových kaziet funguje v 35 krajinách

Spoločnosť Canon taktiež zbiera a recykluje použité atramentové kazety od roku 1996. Od konca roku 2021 funguje zberný program od spoločnosti Canon v 35 krajinách a regiónoch na celom svete a celkové množstvo kaziet, ktoré sa zozbierali do konca roku 2021, dosiahol 2 616 ton.

Recycling
Image of fast moving water over rocks

FAKTY A ČÍSLA

Zníženie závislosti na nových materiáloch

V dôsledku týchto opatrení v rokoch 2008 až 2021 sme prijali 42 413 ton plastov ako surový materiál z použitých výrobkov na recykláciu a ďalších 33 619 ton výrobkov a častí sa opätovne priamo použilo.

OCENENIA

Sme poctení nasledujúcimi oceneniami:

 • 2021

  Víťaz ocenenia za lepšiu spoločnosť (užší výber)

  Najväčšie ocenenia za udržateľnosť v Spojenom kráľovstve oceňujú dokonalosť v celom spektre ekologického podnikania

 • 2021

  Finalista ocenenia Business Green lídrov CE

  Business Green lídrov CE oceňuje spoločnosti, ktoré presadzujú princípy ekologického podnikania a čisté technológie do hlavného prúdu

 • 2019

  Edie CE – finalista

  Edie’s Sustainability Leaders Awards je najväčšie a najprestížnejšie ocenenie v Spojenom kráľovstve za udržateľnosť a oceňuje výnimočnosť v celom spektre ekologického podnikania

História recyklácie spoločnosti Canon

História recyklácie kaziet

 • 1982 – 1992

  Prvý recyklačný program na svete

  V roku 1982 uviedla spoločnosť Canon na trh prvé osobné kopírovacie zariadenia so systémom kazety typu všetko-v-jednom. O osem rokov neskôr, v roku 1990, bol program recyklácie tonerových kaziet značky Canon zavedený v USA, Japonsku a Nemecku. V roku 1992 spoločnosť Canon zaviedla uzavretý proces recyklácie plastov a získala hlavnú cenu v súťaži Global Environmental Awards.

 • 1997 – 2002

  Rast recyklačného programu

  V roku 1997 začala spoločnosť Canon recyklovať kazety v závode Canon Bretagne vo Francúzsku a o 2 roky neskôr, v roku 1999, bol recyklačný program zavedený v ďalších troch európskych krajinách. V roku 2002 rozšírila spoločnosť Canon svoj program do 10 európskych krajín.

 • 2003 – 2009

  Rozšírené možnosti vrátenia kaziet

  V roku 2003 dosiahla spoločnosť Canon cieľ nulového skládkovania odpadov pri recyklácií tonerových kaziet. V roku 2008 sa recyklačný program rozšíril do ďalších 12 krajín a spustil sa online proces vracania kaziet. V rovnakom roku dosiahol objem zozbieraných kaziet 200 000 ton. V nasledujúcom roku 2009 sa začalo s hromadnou recykláciou kaziet vo Fínsku a Švédsku.

 • 2011 – 2013

  Objem vrátených kaziet dosiahol 300 000 ton

  V roku 2011 sa počet európskych krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka program recyklácie tonerových kaziet, zvýšil na 18. V nasledujúcom roku 2012 dosiahol celosvetový objem zozbieraných tonerových kaziet 300 000 ton. V roku 2013 bol v závode Canon Bretagne zavedený úplne nový proces recyklácie materiálov.