Sustainability-at-Canon

Trvalá udržateľnosť v spoločnosti Canon

Pestovanie pozitívnej sily zobrazovacích technológií a služieb

Naša vízia

V spoločnosti Canon vyznávame filozofiu Kyosei – tento japonský výraz v preklade znamená „žiť a pracovať spoločne pre spoločné dobro“. Táto filozofia formuje všetko, čo v našom podnikaní robíme, a podopiera našu víziu trvalej udržateľnosti v Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA), ktorej hlavnou myšlienkou je „rozvíjať pozitívnu silu našej zobrazovacej technológie a služieb“.

Máme hlbokú vieru v prospech, ktorý spoločnosť Canon, jej zamestnanci, výrobky a služby prinášajú našim zákazníkom, ako aj širšej spoločnosti. Vedomie, že chceme tento úžitok naďalej prinášať, je pre našu víziu rozhodujúce.

Canon-Sustainability-Film_FINAL.png

Zachyťme udržateľnú budúcnosť: film o vízii spoločnosti Canon

Pozrieť video

Prístup spoločnosti Canon k trvalej udržateľnosti.

Oboznámte sa so stratégiou trvalej udržateľnosti spoločnosti Canon pre región EMEA, s našimi cieľmi, so spôsobom, akým riadime dodržiavanie a certifikáciu procesov v mene trvalej udržateľnosti, a ďalšími relevantnými postupmi.

ZISTITE VIAC

work-team-graph-whiteboard

Trvalo udržateľné zobrazovanie

Minimalizujeme dopad našich operácií a našich zákazníkov na životné prostredie.

ZISTITE VIAC

sustainable-Imaging-circuit-board

Imaging for Good – Zobrazovanie pre dobré výsledky

Poskytujeme ľuďom, aby využili silu vizuálnych príbehov a vyvolali pozitívne zmeny.

ZISTITE VIAC

Imaging-for-empowerment

Pridajte sa do konverzácie na našich sociálnych kanáloch