Aktualizácia firmvéru vybraných videokamier Canon prináša používateľom vylepšenia a nové funkcie, vrátane podpory nových formátov záznamu

BRATISLAVA, 7. decembra 2020 – Spoločnosť Canon Europe dnes oznámila, že vydala súbor aktualizácií pre niekoľko svojich videokamier. Používatelia kamier XF405/XF400 (firmvér 1.0.5.0), XA55/XA50 (firmvér 1.0.1.0), XA40 (firmvér 1.0.1.0), Canon LEGRIA HF G60 a HF G50 (firmvér 1.0.1.0) získajú rozsiahlu aktualizáciu firmvéru, ktorá vylepšuje kreatívne možnosti, kvalitu obrazu a funkcie prístroja.

Kamera XA40, ktorá doteraz umožňovala záznam iba vo formáte MP4 150 Mb/s, bude po aktualizácii podporovať aj profesionálny formát XF-AVC. Novopridaný záznamový formát obsahuje rozšírené metadáta, ktoré používateľom poskytujú širšie kreatívne možnosti pri postprodukcii. Kamera XA40 získava tieto režimy záznamu XF-AVC:


  • 4K UHD – 3840x2160 – 29,97P/23,98P/25P
  • FHD – 1920x1080 – 59,94/59,94p/50i/50p/29,97p/25p/23,98p

Všetky kamery, pre ktoré sú k dispozícii aktualizácie firmvéru, získajú novú funkciu s názvom Custom Picture, ktorá umožňuje upraviť nastavenia obrazu vrátane ostrosti, sýtosti, detailu pokožky a odstránenie šumu. Táto nová funkcia dáva používateľom väčšiu tvorivú flexibilitu. V prípade kamier bude navyše po aktualizácii možné priradiť programovateľným tlačidlám ďalšie funkcie, ako je zobrazenie prepalov, oblasti zaostrenia a kompozičných značiek.


Aktualizácie kamier XF405/XF400 a XA55/XA50 pridávajú do vlastného nastavenia parametrov obrazu farebné matice EOS Standard a Production Camera. Používatelia týchto kamier teraz môžu zmeniť farebnú maticu tak, aby lepšie zodpovedala obrazu z iných kamier pri tej istej produkcii a dosiahnuť tak vyššiu konzistentnosť konečného diela. Tieto kamery teraz ponúknu aj korekciu Canon Log 3, ktorá poskytuje širší dynamický rozsah pri postprodukcii.


Aktualizácie kamier XF405/XF400, XA55/XA50 a HF G50/HF G60 vylepšujú presnosť automatického ostrenia pri použití transfokátora. Ide o dôležitú funkciu a príklad toho, ako Canon pomáha dosahovať vysoko kvalitné výsledky. Aktualizácia kamier XF405/XF400 navyše zvyšujú obrazovú kvalitu v režime Digital Zoom Advanced 30X, čo uvítajú tí, ktorí používajú predĺžený rozsah transfokácie v rozlíšení FHD.


Ďalšie informácie o najnovších aktualizáciách firmvéru nájdete na stránkach: www.cano.sk/support/