MABI_Maintenance

Servis a oprava produktov

Oboznámte sa so všetkými informáciami potrebnými na zaslanie produktu na servis alebo opravu. K dispozícii sú informácie o vyhľadávaní servisných stredísk, krokoch potrebných na zabezpečenie servisu alebo opravy a výber z najčastejšie kladených otázok, ktoré vám pomôžu vyjasniť prípadné nejasnosti.

Nadchádzajúci prechod na nový systém

Naším cieľom je poskytnúť vám najlepšie a najefektívnejšie služby, keď potrebujete opravu a servisnú podporu. Preto sme nedávno spustili program modernizácie a zavedenia nových a vo svojej triede najlepších systémov do našich profesionálnych/výrobných servisných stredísk Canon.


V súčasnosti prechádzame na tento nový systém a vybavenie žiadostí môže v tomto čase trvať o niečo dlhšie. Ak vaša žiadosť nie je naliehavá, odporúčame vám zvážiť odloženie odoslania výrobku počas tohto prechodného obdobia. 


Snažíme sa zabezpečiť, aby sa servisné požiadavky na opravy vybavovali čo najskôr. Zároveň vám chceme poďakovať za vašu dôveru a trpezlivosť počas tohto prechodného obdobia. 

Viac informácií získate aj na tejto stránke. Úprimne ďakujeme za vaše pochopenie a spoluprácu počas tohto prechodného obdobia a sme snažíme sa zabezpečiť, aby bol tento proces čo najplynulejší.

V prípade, že potrebujete okamžitú podporu alebo máte obavy o svoj individuálny prípad, neváhajte kontaktovať náš tím podpory, ktorý je vám vždy k dispozícii.

Proces servisu a opravy

Keďže sa špecifické procesy v jednotlivých krajinách môžu líšiť, pozrite si stránku podpory pre krajinu vášho pobytu prostredníctvom vyhľadávača krajiny.

 • V prvom rade vám odporúčame obrátiť sa na našu lokalitu podpory produktov pre zákazníkov, kde sa nachádzajú informácie, ktoré môžu byť užitočné pri vyriešení vášho problému. Po vybratí produktu získate prístup k často kladeným otázkam, používateľským príručkám, ovládačom a prevzatiu softvéru a firmvéru.

  Prípadne si môžete dohodnúť opravu podľa postupu nižšie.

 • Keďže sa špecifické procesy v jednotlivých krajinách môžu líšiť, pozrite si stránku podpory pre krajinu vášho pobytu prostredníctvom vyhľadávača krajiny.

  1. – Požiadajte o servis alebo opravu

  Ak ste podnik:
  • Musíte mať aktívny obchodný účet, aby ste mohli spoločnosti Canon odoslať žiadosť o servis alebo opravu.
  • Môžete zaregistrovať obchodný účet alebo sa prihlásiť, ak už máte obchodný účet.
  • Po prihlásení do obchodného účtu budete môcť iniciovať žiadosť o servis alebo opravu.

  Ak ste spotrebiteľ:

  Prevedieme vás krokmi na poskytnutie všetkých potrebných informácií (napr. typ žiadosti, informácie o chybe, doklad o nákupe atď.) a k žiadosti môžete pridať ďalšie produkty (ak je to uplatniteľné).

  Upozorníme vás na vhodné servisné miesto – či už na stredisko servisu a opráv spoločnosti Canon alebo na autorizovaného servisného partnera spoločnosti Canon pre váš produkt. Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon sú nezávislé organizácie, a preto sa riadia vlastnými zmluvnými podmienkami. Preto sa s nimi možno budete chcieť skontaktovať a získať ďalšie informácie pred odoslaním produktov na servis alebo opravu.

  V závislosti od vášho produktu vás môžeme nasmerovať k nášmu tímu podpory, aby vám mohol poskytnúť ďalšiu pomoc.


  2. – Po podaní vašej žiadosti o servis a/alebo opravu vytlačte „Prehľad objednávky“, ktorý pribalíte k vášmu zariadeniu.

  Po podaní žiadosti si môžete vytlačiť „Prehľad objednávky“ a kópia vám bude zaslaná aj na e-mail (v prípade, že budete potrebovať tlačiť neskôr). Váš „Prehľad objednávky“ obsahuje všetky podrobnosti vašej žiadosti a mal by byť poskytnutý spolu s produktom pri odosielaní na servisné miesto (či už do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon). Toto umožní servisnému miestu potvrdiť príjem vášho produktu (produktov) a poskytne im všetky informácie potrebné na spracovanie vašej žiadosti.


  3. – Uistite sa, že produkt je bezpečne zabalený na prepravu.

  Odoslaním balíčka do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon neuzatvárate so spoločnosťou Canon zmluvu, preto spoločnosť Canon nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, ku ktorým môže dôjsť počas prepravy.

  Odporúčame, aby bol váš produkt bezpečne a spoľahlivo zabalený. V často kladených otázkach o servisných službách a opravách a používateľskej príručke si pozrite pokyny k preprave, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy. V závislosti od ceny vášho produktu sa takisto môžete rozhodnúť zásielku poistiť. Taktiež máte možnosť osobne odovzdať svoj produkt/-y do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon.


  4. – Produkt bol zaslaný na servis alebo opravu, čo sa bude diať ďalej?

  Ak bol produkt odoslaný do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon:

  Po prijatí bude váš produkt/-y zaregistrovaný do nášho systému a zašleme vám potvrdenie o prijatí.

  Po spracovaní vašej objednávky a zhodnotení vášho produktu (produktov) budeme buď okamžite pokračovať s vašou požiadavkou (v súlade s našimi podmienkami servisu a opráv), alebo, keď je to potrebné, kontaktujeme vás a požiadame o vaše schválenie na pokračovanie (t. j. v prípade časových a cenových kalkulácií).

  Akceptovanie objednávky a vykonanie zmluvy o kúpe servisu a opráv sa uskutoční po začatí požadovaného servisu alebo opráv, pokiaľ sme vás neinformovali, že vašu objednávku neakceptujeme. Podmienky vašej zmluvy budeme uchovávať my a vy dostanete kópiu vo vašom potvrdení o prijatí objednávky.

  Budete môcť skontrolovať stav svojej žiadosti a v prípade potreby budete môcť komunikovať so strediskom servisu a opráv spoločnosti Canon nasledovne:

  Ak bol produkt odoslaný autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon:

  Upozorňujeme, že autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon sú nezávislé organizácie, a preto sa riadia vlastnými zmluvnými podmienkami a vlastnými procesmi. Preto sa s nimi možno budete chcieť skontaktovať a získať ďalšie informácie pred odoslaním produktov na servis alebo opravu.

  Poznámka: Vyššie uvedené informácie sa poskytujú len na účely poradenstva pre zákazníkov a nepredstavujú zmluvu medzi spoločnosťou Canon a zákazníkom. Špecifické podmienky strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovaného servisného partnera spoločnosti Canon budú mať prednosť pred všetkými informáciami uvedenými na tejto stránke.

Často kladené otázky o servisných službách a opravách

 • V prípade, že by ste chceli službu pre váš produkt značky Canon, strediská servisu a opráv spoločnosti Canon vám môžu ponúknuť širokú škálu možností servisných služieb s pevne stanovenou cenou v závislosti od vášho produktu (produktov):

  Ak ste podnik:

  • Musíte mať aktívny obchodný účet, aby ste mohli spoločnosti Canon odoslať žiadosť o servis.
  • Môžete zaregistrovať obchodný účet alebo sa prihlásiť, ak už máte obchodný účet.
  • Po prihlásení do obchodného účtu prejdite do sekcie „Podpora“, ktorá vás prevedie procesom požiadania o servis.

  Ak ste spotrebiteľ:

  Naši autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon môžu ponúkať podobné alebo rovnocenné služby.

 • V prípade, že sa na vašom produkte Canon objaví chyba, poskytujeme sieť servisných miest (pozostávajúcich zo stredísk servisu a opráv spoločnosti Canon a autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon), v ktorých vám radi opravia váš produkt do pôvodného stavu v súlade s technickými parametrami Canon.

  Ak ste podnik:

  • Musíte mať aktívny obchodný účet, aby ste mohli spoločnosti Canon odoslať žiadosť o servis.
  • Môžete zaregistrovať obchodný účet alebo sa prihlásiť, ak už máte obchodný účet.
  • Po prihlásení do obchodného účtu prejdite do sekcie „Podpora“, ktorá vás prevedie procesom požiadania o servis.

  Ak ste spotrebiteľ:

  Všetky servisné miesta v rámci našej siete môžu prijať opravy buď poštou/kuriérom alebo osobne.

  Ak sa na váš produkt vzťahuje obchodná záruka spoločnosti Canon, všetky vykonané opravy budú pre vás bezplatné (v súlade s príslušnými zmluvnými podmienkami, ktoré môžete nájsť prostredníctvom nášho centra záruk). Ak sa na váš produkt nevzťahuje obchodná záruka spoločnosti Canon, akékoľvek vykonané opravy budú spoplatnené.

  Prípadne môžete ako spotrebiteľ využiť zákonné práva vzťahujúce sa na predaj tovaru a obrátiť sa na predajcu, od ktorého ste výrobok kúpili, aby ste mohli prediskutovať všetky možnosti podpory, ktoré vám môže poskytnúť.

 • V prípade, že platnosť vašej obchodnej záruky spoločnosti Canon vypršala alebo nepokrýva predmetnú chybu/jej príčinu, strediská servisu a opráv spoločnosti Canon vám môžu ponúknuť škálu platených možností opravy v závislosti od vášho produktu (produktov):

  • Oprava za pevnú cenu: Pred odoslaním produktu (produktov) do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon vám bude poskytnutá pevná cena za opravu. Táto pevná cena je ponúkaná za chyby spôsobené bežným opotrebovaním a zahŕňa náklady na všetky potrebné náhradné diely, prácu a prepravu. Ak sa zistí, že chybu spôsobili iné okolnosti (napr. náraz alebo poškodenie tekutinou), kontaktujeme vás a ponúkneme vám časovú a cenovú kalkuláciu.
  • Limit opravy: Pred odoslaním produktu (produktov) do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon môžete nastaviť limit opravy (t. j. maximálny poplatok za opravu), avšak minimálna hodnota platí. Slúži to pre nás ako oprávnenie na uskutočnenie opravy, pričom nebudeme posielať kalkuláciu. Ak je možné opravu vykonať za poplatok nižší, ako je stanovený limit opravy, bude vám účtovaná príslušná nižšia suma. Ustanovenie limitu opravy môže viesť k rýchlejšiemu vybaveniu opravy a vaša oprava tiež nebude podliehať poplatku za odmietnutie (vzťahuje sa na prípad, že si vyžiadate časovú a cenovú kalkuláciu)
  • Časová a cenová kalkulácia: Môžete si vyžiadať časovú a cenovú kalkuláciu, kedy sa po prijatí produktu strediskom servisu a opráv spoločnosti Canon vykoná technická diagnostika. Následne vám poskytneme kalkuláciu s podrobnými informáciami o predpokladaných nákladoch na opravu vášho produktu (produktov), ktorú budete mať možnosť prijať alebo odmietnuť pred začatím akejkoľvek opravy. V prípade, že kalkuláciu odmietnete, môže vám byť účtovaný poplatok za odmietnutie na pokrytie nákladov na inšpekciu.

  Na všetky naše spoplatnené možnosti opráv sa vzťahujú naše zmluvné podmienky servisu a opráv.

  V prípade, že je príslušné servisné miesto autorizovaným servisným partnerom spoločnosti Canon, bude vám tiež môcť ponúknuť spoplatnenú opravu. Presné možnosti k dispozícii sa však môžu líšiť a budú podliehať zmluvným podmienkam autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon.

 • Uistite sa, že je váš výrobok bezpečne a spoľahlivo zabalený, a pozrite si tiež používateľskú príručku, kde nájdete pokyny na prepravu konkrétneho modelu.

  Nedostatočná príprava (a zabalenie) produktu môže spôsobiť ďalšie poškodenie počas prepravy a môže mať za následok porušenie platnosti komerčnej záruky spoločnosti Canon.

  Pred odoslaním tlačiarne odporúčame vykonať nasledujúce kroky:

  • Z tlačiarne NEVYBERAJTE tlačové hlavy, atrament alebo tonery. Mohlo by to spôsobiť poškodenie tlačiarne a porušiť platnosť akejkoľvek komerčnej záruky spoločnosti Canon.
  • Ak sú v tlačiarni stále nainštalované tlačové hlavy, atrament alebo tonery, stlačením tlačidla ON vypnite napájanie a potom odpojte napájací kábel.
  • Odpojte všetky káble. Nevracajte spolu s tlačiarňou žiadne káble, pokiaľ vás o to nepožiadame.
   • V prípade modelov MEGATANK (séria G, GM a GX) si prečítajte online príručku k tlačiarni (dostupnú tu) a vyhľadajte časť „Oprava tlačiarne“, kde nájdete ďalšie kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby ste sa uistili, že prepravné funkcie (napríklad páčky atramentového ventilu, zarážky vozíka atď.) sú v požadovanej polohe.
  • Odstráňte všetok papier z tlačiarne.
  • Zatiahnite alebo zatvorte všetky výstupy papiera, kazety, kryty zadného podávania, kryty dokumentov alebo zásobníky na podávanie dokumentov.
  • Pomocou vhodnej lepiacej pásky upevnite všetky kryty na tlačiarni a potom ju vložte do plastového vrecka.
   • Odporúčame použiť maskovaciu alebo podobnú pásku. Nepoužívajte pásku, ktorá zanecháva zvyšky (napríklad hnedú baliacu pásku, priesvitnú alebo kobercovú pásku).
  • Ak máte ešte pôvodnú škatuľu a obal, tak tlačiareň do nich zabaľte do a zabezpečte, aby bola tlačiareň obložená a nepohybovala sa.
  • Prípadne, ak už nemáte pôvodnú škatuľu a obal k dispozícii, umiestnite tlačiareň do škatule s dvojitou (hrubou) stenou a vysteľte ju bublinkovou fóliou alebo papierom, aby sa zabránilo jej pohybu v balení.
  • Vložte „súhrn objednávky“ do škatule s produktom.
  • Škatuľu zaistite silnou páskou. Hornú a dolnú časť obalu prelepte dvakrát kvôli dodatočnému spevneniu.
  • Po zabalení škatuľu s tlačiarňou NEOTÁČAJTE na bok ani hore nohami. Mohlo by to spôsobiť únik atramentu počas prepravy a ďalšie poškodenie tlačiarne.
  • Aby ste prepravnému kuriérovi pomohli pri správnej manipulácii s tlačiarňou počas prepravy, odporúčame vám tiež škatuľu nasledovne označiť:
   • „TOUTO STRANOU NAHOR“, aby bola tlačiareň otočená spodnou stranou nadol.
   • Označte ju aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „MANIPULUJTE OPATRNE“.

  Podrobnejšie pokyny na prípravu atramentovej tlačiarne na prepravu nájdete v online príručke k tlačiarni (k dispozícii tu), v časti „Oprava tlačiarne“ alebo „Preprava tlačiarne“.

  Odporúčame vykonať nasledujúce kroky pre produkty v oblasti fotografia a videa:

  • Pred zabalením uložte všetky nastavenia (ak je to potrebné), pretože počas opravy môže byť potrebné obnoviť pôvodné výrobné nastavenia.
  • Odstráňte príslušenstvo, ako sú batérie, pamäťové karty, nabíjačky batérií, káble (pokiaľ nesúvisia s chybou produktu).
  • Uistite sa, že ste na produkt nasadili kryt tela/objektívu a vždy baľte foto/video telá a objektívy oddelene (t.j. nepripojené), aby ste ich chránili počas prepravy. Upozorňujeme, že po dokončení opravy/servisu vám bezplatne nedodáme nové telo/objektív.
  • Ak máte ešte pôvodnú škatuľu a obal, tak produkt (produkty) do nich zabaľte do a zabezpečte, aby boli obložené a nepohybovali sa v balení.
  • Prípadne, ak už nemáte pôvodnú škatuľu a obal k dispozícii, umiestnite produkt do škatule s dvojitou (hrubou) stenou a vysteľte ju bublinkovou fóliou, aby sa zabránilo pohybu v balení.
  • Vložte „súhrn objednávky“ do škatule s produktom.
  • Škatuľu zaistite silnou páskou. Hornú a dolnú časť obalu prelepte dvakrát kvôli dodatočnému spevneniu.
  • Aby ste prepravnému kuriérovi pomohli pri správnej manipulácii s produktom počas prepravy, odporúčame vám tiež škatuľu nasledovne označiť:
   • „TOUTO STRANOU NAHOR“, aby bol produkt otočený spodnou stranou nadol.
   • Označte ju aj nápisom „KREHKÉ“ alebo „MANIPULUJTE OPATRNE“.

 • Ak ste produkt odoslali do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon, môžete skontrolovať stav vašej žiadosti o opravu alebo servis nasledujúcimi spôsobmi:


  Ak ste svoj produkt odoslali autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon, obráťte sa na neho priamo, aby ste získali informácie o aktuálnom stave.

 • V nepravdepodobnom prípade, že sa vyskytne problém po dokončení opravy, obráťte sa na stredisko servisu a opráv spoločnosti Canon, pretože sa zaručujeme za kvalitu našich opráv (v súlade s našimi zmluvnými podmienkami servisu a opráv).

  Ak ste produkt odoslali autorizovanému servisnému partnerovi spoločnosti Canon, obráťte sa na neho priamo.

 • Odporúčame, aby opravy vykonávali len strediská servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon, pretože na bezpečnú opravu vášho produktu môžu byť potrebné špeciálne nástroje a softvér.
  V prípade potreby je však možné originálne náhradné diely značky Canon zakúpiť prostredníctvom nášho strediska servisu a opráv spoločnosti Canon alebo prostredníctvom vybraných autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon alebo distribútorov náhradných dielov nasledovne:

  SEM VPÍŠTE ODPOVEĎ NA 1. MOŽNOSŤ

  A: Odporúčame, aby opravy vykonávali len strediská servisu a opráv spoločnosti Canon alebo autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon, pretože na bezpečnú opravu vášho produktu môžu byť potrebné špeciálne nástroje a softvér.
  V prípade potreby je však možné originálne náhradné diely značky Canon zakúpiť prostredníctvom vybraných autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Canon alebo distribútorov náhradných dielov nasledovne:

  AWH SERVIS

  Vinohradska 100
  130 00 Praha 3

  Tel.: +420 222 720 122
  E-mail: awh@awh.cz

 • Sme odhodlaní zabezpečiť udržateľnú podporu pre naše výrobky, pokiaľ to bude možné. Potom, ako spoločnosť Canon odstráni produkt z predaja, snažíme sa zabezpečiť, aby boli náhradné diely dostupné počas nasledovných období:

  RAD MODEL ROKY
  Digitálna zrkadlovka Séria EOS 1D, séria EOS 5D 7
  Iné série EOS 5
  BEZ ZRKADLA Séria EOS R 7
  Séria EOS M 5
  OBJEKTÍVY Séria EF - L, séria RF - L, séria DO, séria TS-E a séria CN-E 7
  Všetky ostatné série objektívov 5
  BLESK Všetky modely bleskov Speedlite 5
  KOMPAKTNÉ FOTOAPARÁTY Rad PowerShot G 5
  PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60HS, PowerShot SX70HS, PowerShot SX520HS, PowerShot SX530HS, PowerShot SX740 HS 5
  VIDEO Séria LEGRIA; séria X (XF; XA; XL; XH; XC); séria ME; séria ML a séria Cinema EOS 7
  Príslušenstvo: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400,CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
  PROJEKTOR Séria XEED, séria LV a séria LX 7
  ĎALEKOHĽAD Všetky ďalekohľady 5
  TLAČIARNE Séria PIXMA a MAXIFY (okrem modelov uvedených nižšie) 5
  Séria i-SENSYS 7
  SKENER Rad CanoScan 5
  ĎALŠIE PRODUKTY Všetko fotografické príslušenstvo; objektívy (len modely EF50 F1.8 STM; EF-M 22 MM f/2.0; EF-M 15-45 MM F/3.5-6.3 IS STM), séria PowerShot (okrem modelov uvedených vyššie); séria IXUS; videopríslušenstvo a objektívy (okrem modelov uvedených vyššie); príslušenstvo a objektívy projektora; kalkulačky; tlačiarne PIXMA (MG2xxx; MG3xxx; MG5xxx; MX4xx; MX5xx; TR45xx; TS3xxx a TS5xxx); séria SELPHY CP; Séria Zoemini, kamera IVY REC a skenery (séria CanonScan LiDE a séria P 2XX) Žiadne diely

  V prípade, že počas tohto obdobia nedokážeme zaistiť potrebný náhradný diel, zabezpečíme našim zákazníkom alternatívne riešenie.

Možno budete potrebovať aj...

 • Kontaktujte nás

  Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

 • Oprava

  Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy

 • Recyklácia

  Získajte ďalšie informácie o programe recyklácie kaziet spoločnosti Canon

 • Konto Canon

  Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon

Prieskum