Nové možnosti automatizácie pre rad imagePRESS C10010VP pre pokročilé riadenie kvality a 100% kontrolu

BRATISLAVA, 18. mája 2021 – Spoločnosť Canon Europe dnes predstavuje dve nové jednotky, ktoré umožňujú vysokú mieru automatizácie v náročných tlačových prostrediach – snímaciu jednotku a kontrolnú jednotku pre digitálne farebné tlačiarne radu imagePRESS C10010VP. Dnešné novinky pomôžu zákazníkom pôsobiacim v oblasti tlačovej produkcie trvalo dosahovať najvyššiu kvalitu tlačeného výstupu, vybavovať zákazky za kratšiu dobu, a to všetko v plne automatickom režime, teda bez nutnosti manuálneho zásahu.

Nová snímacia jednotka (Sensing Unit) šetrí čas operátora, pretože odstraňuje potrebu ručného nastavenia a kalibrácie. Jednotka sama monitoruje predozadnú sútlač a farebnú stálosť pred i počas tlače. V prípade potreby dochádza počas tlače k ​​automatickým úpravám zaisťujúcim najlepší možný výstup. Zároveň je tak automaticky strážená konzistentnosť úlohy od prvého listu po posledný. Úpravy predozadnej sútlače a farebnosti prebiehajú pri tlači v reálnom čase, zohľadňujú používané médiá, vďaka čomu zdokonaľujú už tak vysokú úroveň kontroly farieb, ktorú ponúka technológia Multi D.A.T. Tá je štandardnou funkciou radu imagePRESS C10010VP.


Pre zákazníkov, ktorí chcú obmedziť ručnú kontrolu kvality tlače, predstavuje nová kontrolná jednotka (Inspection Unit) významnú príležitosť pre zvýšenie efektivity vďaka automatizácii. Jednotka kontroluje pri každej vytlačenej stránke, či nedošlo k problémom (napríklad ku skresleniu) alebo identifikuje chyby, ako sú pruhy a nečistoty na médiu. Zákazníci si môžu navoliť odklonenie detekovanej chybnej stránky a automatické zopakovanie tlače, čím dosiahnu dokonalý výstup bez zníženia produktivity. Alternatívne môže dôjsť po chybnej stránke len k jej odkloneniu bez opätovného vytlačenia, prípadne môže operátor získať protokol stránok, ktoré nedosahovali prednastavenú výšku kvality.


Kontrolná jednotka dokáže zaznamenať vady o rozmere iba 0,2 mm bez toho, aby to ovplyvnilo produktivitu. Úroveň citlivosti možno prispôsobiť konkrétnym potrebám každej úlohy. Prevádzkovateľ môže definovať až 64 zón na každej stránke, ktoré majú byť skontrolované podľa kontrolných kritérií s až deviatimi možnými úrovňami citlivosti. Napríklad pre firemné logá, dôležité zobrazenia produktov či ľudskej tváre možno nastaviť vyšší štandard kvality, a naopak menej detailnú kontrolu pre obrázky na pozadí.


Tieto dva nové automatizačné moduly možno zvoliť jednotlivo, prípadne ich je možné kombinovať. Sú tiež kompatibilné s existujúcimi zariadeniami radu C10010VP. Jednotky môžu byť taktiež riadené radičmi PRISMAsync alebo Fiery.


Mathew Faulkner, senior marketingový manažér pre región EMEA divízie profesionálnej tlače spoločnosti Canon Europe, uviedol: „Rad imagePRESS C10010VP už sám o sebe stanovuje najvyššie štandardy kvality a produktivity a spĺňa očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov. Táto novinka navyše odstraňuje potrebu akejkoľvek ručnej kalibrácie a kontroly, ktoré by vyžadovali ďalšiu časovú investíciu, vizuálnu kontrolu či subjektívne posudzovanie. Vývoj týchto možností automatizácie ukazuje, že načúvame potrebám našich zákazníkov.


Vieme, aká dôležitá je efektivita tlačových zariadení pre našich zákazníkov, a preto im teraz prinášame možnosť tieto procesy kontroly a kalibrácie plne automatizovať. Môžu tak mať plnú dôveru v to, že budú schopní produkovať bezchybné výtlačky. Vďaka tomu budú môcť využiť zamestnanca na iné činnosti generujúce pridanú hodnotu a ťažiť z ich odborných znalostí. Tieto nové technológie umožnia zákazníkom zvýšiť produktivitu a ziskovosť, minimalizovať náklady na dotlač a plytvanie, skrátiť dobu spracovania zákazky a zamerať zručnosti zamestnancov na tie činnosti, ktoré prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu.“


Ďalšie informácie o týchto nových pokročilých možnostiach automatizácie radu imagePRESS C10010VP nájdete tu.