Spoločnosť Canon získala najvyššie ocenenie za prístup k udržateľnému rozvoju už po šiestykrát

BRATISLAVA, 8. marec 2021 – Spoločnosť Canon, výrobca zobrazovacích a tlačových technológií a služieb, si už šiesty rok po sebe vyslúžil zlatú pečať agentúry EcoVadis za trvalé úsilie o udržateľný rozvoj. V celosvetovom meradle pritom na toto prestížne hodnotenie dosiahnu len tri percentá firiem.

Nezávislá agentúra EcoVadis vo svojej každoročnej analýze hodnotí spoločnosti v mnohých oblastiach, ktoré sú kľúčové pre splnenie cieľov udržateľnosti. Sú nimi najmä ochrana životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv, férové podmienky pre zamestnancov, etika a dopady zadávania udržateľných verejných zákaziek. Hodnotiaca správa EcoVadis pre tento rok došla k jednoznačnému záveru, že si spoločnosť Canon počínala vo všetkých oblastiach mimoriadne dobre, najmä pokiaľ ide o jej postupy týkajúce sa ochrany životného prostredia.


Canon bol ocenený aj za dizajn svojich produktov, ktorý zohľadňuje jednoduchú recykláciu, rovnako ako za opatrenia prijaté na zníženie spotreby energie a emisií CO2. Správa o zlatej pečati udelenej aj za rok 2021 nezávislou agentúrou EcoVadis navyše prichádza hneď potom, čo spoločnosť Canon predstavila najnovšie prírastky do svojich zavedených radov repasovaných kancelárskych multifunkčných zariadení – imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200 a 6275.


„Naša spoločnosť vyvíja maximálne úsilie, aby bola udržateľnosť stredobodom všetkého, čo robíme. Zisk najvyššieho hodnotenia od EcoVadis po šiestykrát je dôkazom, že sa nám to darí. Našim partnerom aj zákazníkom tak chceme dať najavo, že ak im ide o udržateľnosť, sme pre nich dôveryhodným partnerom,“ hovorí Stuart Poor, riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj a politické vzťahy regiónu Canon EMEA.


„Naša spoločnosť vyvíja maximálne úsilie, aby bola udržateľnosť stredobodom všetkého, čo robíme. Zisk najvyššieho hodnotenia od EcoVadis po šiestykrát je dôkazom, že sa nám to darí. Našim partnerom aj zákazníkom tak chceme dať najavo, že ak im ide o udržateľnosť, sme pre nich dôveryhodným partnerom,“ hovorí Stuart Poor, riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj a politické vzťahy regiónu Canon EMEA.


„Filozofiou spoločnosti Canon je "Kyosei", teda žiť a pracovať pre spoločné dobro. Táto myšlienka je jadrom našich aktivít a tvorí základ záväzku spoločnosti Canon konať vždy zodpovedne ako s ohľadom na dodávateľské reťazce a komunity, v ktorých pôsobia, tak aj prostredníctvom produktov, ktoré vyvíja,“ dodáva Poor.


K dnešnému dňu agentúra EcoVadis hodnotila vyše 75 000 obchodných spoločností v 150 krajinách sveta. Používa k tomu jedinečnú metodiku, ktorá je postavená na medzinárodných štandardoch spoločenskej zodpovednosti firiem, a to vrátane ISO 26000, Global Reporting Initiative alebo platformy Global Compact fungujúcej pod záštitou OSN.