Prístupnosť u spoločnosti Canon

Záväzok spoločnosti Canon na zabezpečenie prístupnosti

Prispôsobte si obsah

Zlepšenie prístupnosti na našej webovej lokalite

Kontaktujte nás


Vyhlásenie o prístupnosti webovej lokality Canon Europe k októbru 2023


Záväzok spoločnosti Canon na zabezpečenie prístupnosti

V spoločnosti Canon Europe sa zameriavame na to, aby naše webové lokality, aplikácie a digitálne služby boli čo najprístupnejšie. Našim cieľom je spojenie zaujímavého obsahu pre používateľov a vysokej úrovne prístupnosti a inklúzie tak, aby naše digitálne služby mohol používať ktokoľvek, či už má alebo nemá zdravotné postihnutie. Je to súčasťou našej snahy o spolunažívanie všetkých ľudí bez ohľadu na ich kultúru, zvyky, jazyk a rasu a ich spoluprácu pre spoločné blaho. Ide o našu podnikovú filozofiu Kyosei – hlboké presvedčenie, ktoré je stredobodom všetkého, čo robíme. Náš vývoj webových stránok a aplikácií a tvorba obsahu sa riadi pravidlami pre osvedčené postupy v oblasti prístupnosti, ako sú napr. metodika WCAG 2.1 a norma ISO 30071-1.

Prispôsobte si obsah svojim potrebám

Aj keď táto webová lokalita bola vytvorená tak, aby bola použiteľná aj v aktuálnom stave, pre niektorých ľudí môže byť prístupnejšia, ak prispôsobia nastavenia počítača svojim individuálnym potrebám. Môžu napríklad umožniť lokalite, aby sa k nim prihovárala, zmeniť jej farebnú schému alebo zväčšiť veľkosť písma.

Ak vám to pripadá užitočné, odporúčame vám navštíviť nasledujúce stránky:

„Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer“ organizácie WAI. Môžete sa tam dočítať alebo si pozrieť videá o tom, ako vám tieto prispôsobenia obsahu (možno ich dosiahnuť pomocou funkcií prístupnosti dostupných v počítači, telefóne či tablete, alebo inštaláciou asistenčných technológií) môžu pomôcť.

Zlepšenie prístupnosti na našej webovej lokalite

Na základe odborného auditu prístupnosti a používateľského testovania našej webovej lokality ľuďmi s postihnutím sme dospeli k názoru, že na nej je z hľadiska prístupnosti stále čo zlepšovať. Vytvorili sme preto plán na implementáciu týchto zlepšení. Momentálne pracujeme na opravách nasledujúcich problémov:

  • Kontrolujeme atribúty alt-text na webovej lokalite a opravujeme nezrovnalosti.
  • Pracujeme na poskytovaní zvukového popisu pre ďalšie videá.
  • Prehodnocujeme aj štruktúru niektorých prvkov na našej webovej lokalite, aby sme zabezpečili ich intuitívnosť a logickosť pri čítaní čítačkami obrazovky.
  • Prehodnocujeme farbu niektorých odkazov na našej stránke, aby bolo ľahšie rozpoznať, že text je odkaz.
  • Prehodnocujeme farby textu a pozadia niektorých textov a ikon na našej webovej lokalite s cieľom zaistiť jednoduchšiu čitateľnosť. Takisto chceme zaistiť, aby všetky texty bolo možné zväčšiť v prehliadačoch
  • Pracujeme na zlepšení prístupnosti ponúk a banneru so súbormi cookie na našej webovej lokalite.
  • Pracujeme na zlepšení fungovania niektorých prvkov našej stránky pre používateľov, ktorí používajú iba klávesnicu.
  • Prehodnocujeme kódovanie našich stránok, aby sme zabezpečili, že slová na nich budú dobre vyslovované čítačkami obrazovky.

Ak vám niektoré z týchto aktuálnych obmedzení bráni k získaniu potrebných informácií alebo služieb na našej webovej lokalite, napíšte na adresu accessibility@canon-europe.com a my vám radi pomôžeme.

Ak máte ťažkosti pri prehliadaní tejto webovej lokality, dajte nám to vedieť

Stále pracujeme vylepšovaní prístupnosti našej webovej lokality, preto ak máte na lokalite s niečím ťažkosti, dajte nám to vedieť na adrese accessibility@canon-europe.com. Aby sme rýchlo porozumeli vášmu problému, pomohlo by nám, ak vo svojej požiadavke uvediete informácie odporúčané na tejto stránke: „Contacting Organisations about Inaccessible Websites“ (Kontaktovanie organizácií s požiadavkami týkajúcimi sa neprístupných webových lokalít).

Konštruktívna spätná väzba týkajúca sa prístupnosti a použiteľnosti našich webových stránok je vítaná a budeme sa ňou dôsledne zaoberať.

Toto vyhlásenie o prístupnosti bolo naposledy aktualizované v októbri 2023 a riadi sa odporúčaniami týkajúcimi sa vyhlásení o prístupnosti uvedenými v medzinárodnej norme ISO 30071-1.