Prístupnosť u spoločnosti Canon

Záväzok spoločnosti Canon na zabezpečenie prístupnosti

Prispôsobte si obsah

Zlepšenie prístupnosti na našej webovej lokalite

Kontaktujte nás


Vyhlásenie o prístupnosti webovej lokality Canon Europe k júlu 2020


Záväzok spoločnosti Canon na zabezpečenie prístupnosti

V spoločnosti Canon Europe sa zameriavame na to, aby naše webové lokality, aplikácie a digitálne služby boli čo najprístupnejšie. Našim cieľom je spojenie zaujímavého obsahu pre používateľov a vysokej úrovne prístupnosti a inklúzie tak, aby naše digitálne služby mohol používať ktokoľvek, či už má alebo nemá zdravotné postihnutie. Je to súčasťou našej snahy o spolunažívanie všetkých ľudí bez ohľadu na ich kultúru, zvyky, jazyk a rasu a ich spoluprácu pre spoločné blaho. Ide o našu podnikovú filozofiu Kyosei – hlboké presvedčenie, ktoré je stredobodom všetkého, čo robíme. Náš vývoj webových stránok a aplikácií a tvorba obsahu sa riadi pravidlami pre osvedčené postupy v oblasti prístupnosti, ako sú napr. metodika WCAG 2.0 a norma ISO 30071-1.

Prispôsobte si obsah svojim potrebám

Aj keď táto webová lokalita bola vytvorená tak, aby bola použiteľná aj v aktuálnom stave, pre niektorých ľudí môže byť prístupnejšia, ak prispôsobia nastavenia počítača svojim individuálnym potrebám. Môžu napríklad umožniť lokalite, aby sa k nim prihovárala, zmeniť jej farebnú schému alebo zväčšiť veľkosť písma.

Ak vám to pripadá užitočné, odporúčame vám navštíviť nasledujúce stránky:

„BBC My Web, My Way“ alebo „Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer“ organizácie WAI. Môžete sa tam dočítať alebo si pozrieť videá o tom, ako vám tieto prispôsobenia obsahu (možno ich dosiahnuť pomocou funkcií prístupnosti dostupných v počítači, telefóne či tablete alebo inštaláciou asistenčných technológií) môžu pomôcť.

Zlepšenie prístupnosti na našej webovej lokalite

Na základe používateľského testovania našej webovej lokality ľuďmi s postihnutím sme dospeli k názoru, že na nej je z hľadiska prístupnosti stále čo zlepšovať. Vytvorili sme preto plán na implementáciu týchto zlepšení. Momentálne pracujeme na opravách nasledujúcich problémov:

 • Zvyšujeme počet videí, ktoré obsahujú titulky, prepisy zvuku alebo zvukové popisy. Ak máte pri sledovaní videí akékoľvek ťažkosti, napíšte na adresu accessibility@canon-europe.com.
 • Kontrolujeme atribúty alt-text (popis) v rámci webovej lokality a opravujeme prípadné nezrovnalosti.
 • Pracujeme na zlepšení konzistentnosti navigácie na našej webovej lokalite a viditeľnosti rámčeka zvýrazňujúceho zvolený prvok na stránke.
 • Posudzujeme prístupnosť navigácie obsiahnutej v rámci stránok a postupne pridávame prepojenia na preskočenie navigácie.
 • Pracujeme na zaistení konzistentnejšieho označovania u navigácie a takisto na zlepšení informačnej hodnoty niektorých prepojení tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre používateľov čítačov obrazovky.
 • Pracujeme na zlepšení chybových hlásení, týkajúcich sa vstupných polí na stránkach podpory a kontaktov. Ak máte ťažkosti pri používaní formulárov, napíšte na adresu accessibility@canon-europe.com.
 • Pracujeme na zlepšení ovládania výberových prvkov fotoaparátov a objektívov pomocou klávesnice.
 • Ukazovateľ nákladov v porovnávacom nástroji fotoaparátov poskytuje informácie pomocou farebného značenia. Pracujeme na ďalších spôsoboch sprostredkovania týchto informácii pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s vnímaním farieb. Prehodnocujeme farby textu a pozadia použitých na našej webovej lokalite s cieľom zaistiť jednoduchšiu čitateľnosť. Takisto chceme zaistiť, aby všetky texty bolo možné zväčšiť v prehliadačoch.
 • Niektorí používatelia môžu potrebovať pomoc s pochopením určitých prvkov na produktových stránkach. Zvažujeme možnosť pridať pokyny, prostredníctvom ktorých by sme im tieto prvky ozrejmili.
 • V niektorých prípadoch nemusia čítače obrazovky správne vyslovovať slová, ktoré nie sú uvedené v hlavnom jazyku stránky. Na zlepšení tejto situácie pracujeme.
 • Niektoré časti webovej lokality používajú technológiu WAI-ARIA umožňujúcu ich prístupnosť. Všetky moderné počítače, tablety a telefóny obsahujú prehliadače s podporou technológie WAI-ARIA. Avšak staršie zariadenia so systémom Android 4.1 ju nepodporujú. Ak váš telefón alebo tablet obsahujú systém Android 4.1 a máte ťažkosti pri prehliadaní webovej lokality, odporúčame aktualizáciu operačného systému zariadenia na novšiu verziu.

Ak vám niektoré z týchto aktuálnych obmedzení bráni k získaniu potrebných informácií alebo služieb na našej webovej lokalite, napíšte na adresu accessibility@canon-europe.com a my vám radi pomôžeme.

Ak máte ťažkosti pri prehliadaní tejto webovej lokality, dajte nám to vedieť

Stále pracujeme vylepšovaní prístupnosti našej webovej lokality, preto ak máte na lokalite s niečím ťažkosti, dajte nám to vedieť na adrese accessibility@canon-europe.com. Aby sme rýchlo porozumeli vášmu problému, pomohlo by nám, ak vo svojej požiadavke uvediete informácie odporúčané na tejto stránke: „Contacting Organisations about Inaccessible Websites“ (Kontaktovanie organizácií s požiadavkami týkajúcimi sa neprístupných webových lokalít).

Konštruktívna spätná väzba týkajúca sa prístupnosti a použiteľnosti našich webových stránok je vítaná a budeme sa ňou dôsledne zaoberať.

Toto vyhlásenie o prístupnosti bolo naposledy aktualizované v júli 2020 a riadi sa odporúčaniami týkajúcimi sa vyhlásení o prístupnosti uvedenými v medzinárodnej norme ISO 30071-1.