About Us Hero

Informácie o nás

Canon Europe je dcérska spoločnosť spoločnosti Canon Inc., svetového lídra v oblasti inovácií a poskytovateľa zobrazovacích riešení.


O spoločnosti Canon >Trvalá udržateľnosť>Zákon a vyhlásenie o zhode >Sponzorstvo>Spravodajstvo>

Naša filozofia Kyosei

Kyosei je názov podnikovej filozofie spoločnosti Canon, ktorá tvorí nemenný základ našej značky, jej obchodnej činnosti a sponzorských aktivít. Kyosei je japonské slovo, ktoré znamená „spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho“ – princíp, ktorý prijali za svoj všetci zamestnanci spoločnosti Canon. Ten formuje naše poslanie a naše hodnoty, a teda aj náš prístup k vlastným ľuďom a spôsob vykonávania obchodnej činnosti.


Mimo našej podnikovej činnosti filozofia Kyosei zároveň ovplyvňuje aj naše počínanie v rámci širšej komunity a spoluprácu s organizáciami po celom svete. Spoločensky zodpovedný prístup k podnikaniu považujeme za kľúčový princíp, a preto vždy zohľadňujeme to, ako naša činnosť vplýva na našich zákazníkov, zamestnancov, partnerov a svet okolo nás.


About Canon
O spoločnosti Canon
Zoznámte sa s globálnou organizáciou spoločnosti Canon, pôsobením spoločnosti Canon v Európe a spoznajte jednotlivé spoločnosti zo skupiny Canon Group.
Trvalá udržateľnosť
Oboznámte sa so stratégiou udržateľného rozvoja spoločnosti Canon v regióne EMEA a našimi cieľmi na zlepšenie. Rovnako aj s tým, akým spôsobom rozvíjame pozitívnu silu zobrazovacích technológií a služieb.
Sustainability
Legal & Compliance
Zákon a vyhlásenie o zhode
Prečítajte si naše zákonné vyhlásenia a vyhlásenia o zhode, viac o našich postojoch a odporúčaniach.
Sponzorstvo
Prečítajte si viac o našej sponzorskej činnosti zameranej na široké spektrum spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.
Sponsorship

Pridajte sa do konverzácie na našich sociálnych kanáloch