iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpečenie zariadení značky Canon

Na tejto strane sa nachádzajú dôležité informácie týkajúce sa zabezpečenia zariadení značky Canon


Bezpečnosť produktov pripojených k sieti

Mnoho produktov a ich rôzne funkcie možno používať na diaľku cez internet alebo bezdrôtovú sieť LAN. Pripojenie produktov k sieti však predstavuje možnosť vzniku problémov so zabezpečením, ako je neoprávnený prístup a používanie zlomyseľnými tretími stranami.

Z tohto dôvodu, s cieľom minimalizovať riziko problémov so zabezpečením je potrebné uplatniť príslušné nastavenia a používať produkt v bezpečnom prostredí. Nižšie uvádzame prehľad niekoľkých bezpečnostných opatrení potrebných na to, aby mohli naši zákazníci naďalej a bezpečnejšie používať svoje produkty Canon.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní produktov Canon

Ak používate produkt prvýkrát

1. Nastavte identifikátor a heslo správcu Ak je to možné, nastavte identifikátory a heslá pre správcu/bežných používateľov.
2. Zmeňte predvolené heslo zariadenia na nové heslo.
3. Ubezpečte sa, že heslá a iné podobné nastavenia pre rôzne funkcie je dostatočne ťažké uhádnuť.
4. Ak má produkt funkcie overovania totožnosti, používajte ich a určujte, kto môže produkt používať.
5. Nastavte súkromnú adresu IP produktov a vytvorte sieťové prostredie s bránou firewall alebo smerovačom Wi-Fi, ktorý dokáže obmedziť prístup k sieti.
6. Produkty pripájajte iba k dôveryhodným sieťam.
7. Ak má produkt sieťové filtre, použite ich s cieľom obmedziť počet adries, ktoré môžu so zariadením komunikovať.
8. Použite akékoľvek funkcie šifrovania, ktorými produkt disponuje.
9. Kdekoľvek je to možné, deaktivujte funkcie a porty, ktoré sa nepoužívajú.
10. Nastavte bezpečnostné funkcie produktu na čo najvyššie zabezpečenie.
11. Majte na zreteli potreby fyzickej bezpečnosti vrátane tých, ktoré sa týkajú polohy produktu atď.
 

Pri prevádzke produktu

1. Ak používate funkcie, ktoré komunikujú prostredníctvom siete, pred pripojením sa presvedčite, či používate dôveryhodný prístupový bod.
2. Pravidelne kontrolujte stránku zabezpečenia spoločnosti Canon s cieľom zistiť, či máte všetky aktuálne informácie týkajúce sa bezpečnosti.
3. Používajte najnovší firmvér.
4. Ak sa v produkte ukladá viacero denníkov, pravidelne ich kontrolujte.
5. Ak produkt nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho.
 

Pri likvidácii produktu

Ak sa chystáte produkt zlikvidovať, vymažte všetky údaje a nastavené hodnoty, ktoré sú v ňom uložené.

Možno budete potrebovať aj...