Action-Horse

Rady ako snímať akčné fotografie

Akčná fotografia

Svet je neustále v pohybe. Ako to môžete zachytiť svojím fotoaparátom na jedinej snímke? Existujú dva spôsoby: buď môžete zaznamenať rozmazanú snímku, čím navodíte dojem pohybu, alebo môžete snímku „zmraziť“ a tak zachytiť okamih v čase.

Úspešná akčná fotografia vyžaduje znalosť fotoaparátu, dobrú techniku a prax. V tomto návode sa budeme venovať týmto témam:

  • Čas expozície
  • Vplyv clony a citlivosti ISO
  • Posúvanie fotoaparátu („panning“)
  • Športová fotografia
  • Stabilizácia obrazu
  • Experimentovanie a objavovanie

Čas expozície

Ak chcete pochopiť, ako treba snímať akčné fotografie, musíte chápať vzťah pohybu a času expozície.

Ak je objekt úplne nehybný a fotoaparát máte na pevnom statíve, nie je až také dôležité, akú rýchlosť uzávierky použijete. Pri 1 sekunde aj 1/1000 sekundy dosiahnete podobné výsledky – minimálne pokiaľ ide o ostrosť objektu.

Predstavte si však, že popred fotoaparát prebehne pes; zvyčajne beží rýchlosťou okolo 16 km za hodinu. Za 1 sekundu prebehne takmer 5 metrov. Ak použijete čas expozície 1 sekundu, pes bude na snímke veľmi rozmazaný.

To môže byť veľmi efektné, výsledkom je výrazný dojem pohybu. Čas expozície 1 sekunda môže byť v tejto situácii trochu prehnaný, ale oplatí sa vyskúšať rýchlosť uzávierky 1/15 sekundy (pes prejde približne 30 cm). Ak naopak chcete, aby pes pôsobil nehybne, môžete skúsiť rýchlosť uzávierky 1/1000 sekundy. Za tento krátky okamih sa pes presunie o menej ako 0,5 cm.

Vplyv clony a citlivosti ISO

Ak nastavíte nižšiu rýchlosť uzávierky, do digitálneho snímača fotoaparátu sa dostane menej svetla a fotografia bude podexponovaná. Na vykompenzovanie tohto nedostatku potrebujete širšiu clonu objektívu alebo vyššie nastavenie citlivosti ISO.

Objektív so širokou maximálnou clonou vám umožňuje nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky a dosiahnuť správnu expozíciu. Mnohé objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou (bezzoomové) určené pre fotoaparáty Canon EOS ponúkajú maximálne clony s hodnotou f/2,8 alebo širšie a obľubujú ich športoví fotografi. Ďalšie informácie o objektívoch Canon nájdete na novej webovej lokalite venovanej objektívom Canon.

Ak nevlastníte žiadny z týchto objektívov, môžete nastaviť vyššiu hodnotu ISO, aby bol snímač citlivejší na svetlo. Nevýhodou tohto postupu je zvýšená zrnitosť – farebné škvrnky po celej fotografii. Najnovšie kompaktné digitálne fotoaparáty Canon sú vybavené technológiou HS System, ktorou sa úroveň zrnitosti znižuje až o 60 %.

Posúvanie fotoaparátu („panning“)

Ostrú fotografiu pohybujúceho sa objektu možno dosiahnuť aj pri nízkej rýchlosti uzávierky, a to posúvaním fotoaparátu; pohybujte fotoaparátom tak, aby objekt počas expozície zostával v snímači v rovnakej pozícii. Táto technika funguje najlepšie, ak sa objekt pohybuje konštantnou rýchlosťou jedným smerom (napr. pri snímaní letiaceho vtáka alebo auta na trati).

Pri dobrom zábere nasnímanom s posuvom fotoaparátu je výsledok v porovnaní s normálnou situáciou opačný – objekt je ostrý, ale pozadie rozmazané. Niektoré objekty môžu byť ostré aj rozmazané zároveň. Napríklad telo letiaceho vtáka bude ostré, ale krídla pohybujúce sa nahor a nadol v pravom uhle k fotoaparátu budú rozmazané. Pri fotografovaní technikou „panning“ je dôležité nájsť vhodné miesto na fotografovanie; objekt by mal byť od vás počas celého záberu rovnako vzdialený.

Dobré snímanie s posuvom chce prax a zasa prax. Jeden z trikov je posúvať fotoaparát ďalej aj po stlačení spúšte, aby bol posun plynulý.

Športová fotografia

Príkladom objektu, ktorý sa prirodzene spája s množstvom pohybu a akcie, je šport.

Podujatia, ktoré sa odohrávajú na trati, sú predvídateľné; viete, kadiaľ atléti pobežia. Ak stojíte kolmo k trati, snímaním s posuvom fotoaparátu môžete dosiahnuť ostré zábery objektov pohybujúcich sa cez vaše zorné pole. Ak sa k trati priblížite a fotoaparát namierite paralelne na dráhy a na atlétov bežiacich smerom k vám, môžete použiť aj nižšiu rýchlosť uzávierky.

Futbal, rugby a ďalšie športové podujatia hrané na ihrisku sa fotografujú ťažšie, pretože akcia sa rýchlo presúva po veľkej ploche. Ak ste blízko postrannej čiary, hráči môžu byť v jednej chvíli príliš blízko a o niekoľko sekúnd neskôr zasa vo vzdialenom rohu ihriska. Na zábery zblízka použite vyššiu rýchlosť uzávierky, pretože pohyb sa zblízka javí rýchlejší.

Dobré fotografie sa dajú nasnímať aj inde než na veľkých športových podujatiach. Vyhľadávajte miestne zápasy, počas ktorých stoja diváci na postranných čiarach a s krikom povzbudzujú hráčov. Akcia tu môže byť rovnako napínavá a budete mať lepší uhol pohľadu.

Stabilizácia obrazu

Stabilizácia obrazu je mimoriadne praktická pri fotografovaní teleobjektívmi, pretože zmierňuje účinky otrasov fotoaparátu, ktoré sú pri použití dlhších ohniskových vzdialeností výraznejšie.

Optický stabilizátor obrazu (IS) od spoločnosti Canon funguje na princípe „plávajúceho“ prvku objektívu. Gyroskopy v systéme zisťujú pohyb fotoaparátu. Vstavaný procesor pohyb analyzuje a vysiela pokyny, na základe ktorých sa plávajúci prvok pohybuje nahor a nadol alebo zo strany na stranu. Týmto spôsobom zostáva obraz objektu v snímači na jednom mieste, aj keď sa fotoaparát hýbe. Systém reaguje tak citlivo, že dokáže kompenzovať vibrácie motora pri snímaní z auta alebo z helikoptéry.

Experimentovanie a objavovanie

Väčšina fotografov z času na čas fotografuje akciu, či už sú to ich hrajúce sa deti, miestne športové podujatie alebo rušné scény ulíc na dovolenke. Rýchlosť uzávierky potrebná na ostré zachytenie akcie sa dá vypočítať na základe odhadu rýchlosti akcie, smeru, v akom sa odohráva vo vzťahu k fotoaparátu, vzdialenosti od fotoaparátu a ohniskovej vzdialenosti objektívu. Než sa dopracujete k výsledku, na záber je neskoro.

Oveľa lepšie je nasnímať veľa fotografií, v ideálnom prípade s rôznou expozíciou, a výsledky si pozrieť, keď máte čas. V digitálnych fotografiách sa zaznamenáva rýchlosť uzávierky v čase expozície a táto informácia (spolu s clonou, nastavením ISO a s ďalšími údajmi) sa uvádza vo väčšine zobrazovacích softvérov. Poučte sa z toho, čo zafunguje, aby sa vám neskôr bez námahy darilo nastavovať fotoaparát správne.