A dirt-bike speeds through a puddle, creating a spray of water.

RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY

Ako vybrať správnu rýchlosť uzávierky

Úprava rýchlosti uzávierky fotoaparátu je jedným zo spôsobov, ako nastaviť celkovú expozíciu záberu. Zároveň však má aj svoje kreatívne využitia, vďaka ktorým môžete vo svojich záberoch regulovať mieru rozmazania (alebo dokonalú ostrosť).

Prinášame niekoľko tipov na to, ako vždy vybrať tú správnu rýchlosť uzávierky a prevziať väčšiu tvorivú kontrolu nad svojou akčnou fotografiou, či už práve snímate športový deň v škole pomocou bezzrkadlového fotoaparátu EOS M alebo automobilové preteky digitálnou zrkadlovkou EOS.

1. Ovládajte rýchlosť uzávierky

The screen of the Canon EOS 90D showing the Tv (Time Value) settings.
Ak chcete rýchlosť uzávierky nastavovať sami, prepnite fotoaparát do režimu priority uzávierky (alebo Tv, čo je označenie pre časovú hodnotu).

Väčšina fotoaparátov EOS ponúka špeciálny režim scény na športy, ktorý automaticky upraví nastavenia expozície a zaostrovania fotoaparátu pre rýchlo sa pohybujúce sa objekty. Dosiahnete tak skvelé výsledky, no máte tiež možnosť vziať kontrolu do vlastných rúk, ak chcete uplatniť väčšiu mieru kreativity, dosiahnuť konkrétny efekt alebo sa prispôsobiť osobitým podmienkam, ako napríklad pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu na diaľku bez statívu.

Ak chcete rýchlosť uzávierky nastavovať sami, prepnite fotoaparát do režimu priority uzávierky (alebo Tv, čo je označenie pre časovú hodnotu). Následne môžete rýchlosť uzávierky nastaviť otáčaním hlavného voliča fotoaparátu alebo prostredníctvom dotykovej obrazovky, ktorú ponúkajú mnohé fotoaparáty EOS, ako napríklad Canon EOS M6 Mark II a Canon EOS 90D. Fotoaparát automaticky upraví clonu tak, aby dosiahol štandardnú expozíciu. Najvyššia rýchlosť uzávierky fotoaparátu EOS je buď 1/4000 s alebo 1/8000 s a najdlhšia automaticky nastaviteľná rýchlosť uzávierky je 30 sekúnd.

2. Zamedzte chveniu fotoaparátu

Čím viac snímaný objekt priblížite, tým viac bude viditeľné chvenie fotoaparátu, preto ho musíte eliminovať použitím rýchlejšej uzávierky. Na vyššie uvedenom zábere zachytenom rýchlosťou 1/50 s jasne vidieť chvenie fotoaparátu. Nižší záber dianie ostro zachytáva rýchlosťou 1/640 s.

Pri výbere rýchlosti uzávierky je nutné zohľadniť dve veci: či je dostatočne vysoká na to, aby zamedzila rozmazaniu v dôsledku chvenia fotoaparátu pri snímaní z ruky (tzv. otrasy fotoaparátu), a rýchlosť pohybu snímaného objektu.

Rýchlosť uzávierky potrebná na zamedzenie otrasom fotoaparátu závisí od viacerých aspektov, napríklad toho, či je použitý objektív vybavený vstavaným stabilizátorom obrazu (IS), ako aj od intenzity vetra. Najdôležitejším faktorom je však ohnisková vzdialenosť. Čím viac záber priblížite, tým výraznejšie sa každý záchvev fotoaparátu prejaví.

Na elimináciu tohto problému sa uplatňuje všeobecné pravidlo o použití rýchlosti uzávierky, ktorej hodnota zodpovedá minimálne použitej efektívnej ohniskovej vzdialenosti. Preto pri nastavení objektívu na 50 mm použite rýchlosť uzávierky 1/50 s alebo vyššiu a pri 200 mm ohniskovej vzdialenosti rýchlosť uzávierky 1/200 s alebo vyššiu. Následne je potrebné zohľadniť rýchlosť snímaného objektu – viac sa dočítate nižšie.

3. Pohyb zachyťte pomocou rýchlej uzávierky

Súvisiace články
A person riding a dirt bike around a track, leaning the bike low to the ground, photographed using camera panning. © Richard Walch

ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Fotografovanie technikou panning pre začiatočníkov

Objavte, ako používať techniku panning na lepšie akčné fotografie, s týmito skvelými radami.

A female athlete in a purple vest leaping over a hurdle.

ŠPORTOVÁ FOTOGRAFIA

Ako zachytiť úžasné akčné zábery

Tipy na snímanie úžasných akčných záberov pomocou fotoaparátu Canon.

Light trails suspended in motion by a bus on a busy street in Madrid, Spain.

FOTOGRAFOVANIE POHYBU

Zachytenie pohybu na fotografii

Zistite, ako zachytiť pohyb a navodiť na vašich snímkach dynamický dojem.

Kým rýchlosť uzávierky 1/250 dokáže ostro zachytiť pomalý pohyb, ako napríklad kráčajúcu osobu, na ostrý záber bežiaceho človeka budete potrebovať rýchlejšiu uzávierku.

Rýchlosť uzávierky potrebná na ostré zachytenie pohybujúceho sa objektu závisí od vzdialenosti od fotoaparátu, no zrejme budete potrebovať rýchlejšiu uzávierku, než by ste inak čakali. Uzávierka s rýchlosťou 1/250 s umožňuje ostro zachytiť pomaly sa pohybujúci objekt, ako je napríklad kráčajúca osoba, pričom na ostré zachytenie človeka v behu budete potrebovať hodnotu niekde medzi 1/500 až 1/1000 s. Na dosiahnutie ostrého záberu skutočne rýchlych objektov, ako sú letiace vtáky či zrýchľujúce autá, musíte nastaviť čas 1/1000 či dokonca 1/4000 s.

Porovnajte si tieto zábery pohybujúceho sa motocykla. Všimnite si, že pri rýchlosti uzávierky 1/200 s sú motocykel aj jazdec rozmazaní, čo navodzuje skvelý dojem pohybu, no zaniknú detaily. Pri rýchlosti 1/1000 s sú všetky detaily aj samotný pohyb zachytené dokonale ostro.

Pri pomerne rýchlej uzávierke 1/200 s (vyššie) tento záber vytvára skvelý dojem pohybujúceho sa motorkára, ktorý v rýchlosti prechádza okolo tak, že na ňom ani na motocykli nevidno žiadne detaily. Pri rýchlosti 1/1000 s (nižšie) vzniká ostrý záber pohybu.

Pripravte sa na to, že na použitie kratších expozičných časov môže byť potrebné zvýšiť citlivosť ISO, a to najmä pri fotografovaní športov a divokých zvierat.

4. Kreatívne využívajte posun objektívu

Negatívnym dopadom ostrého zachytenia pohybu môže byť to, že pohyb prestáva vyzerať úplne dynamicky. Zábery pohybujúcich sa objektov zväčša pôsobia dynamickejšie, keď je hlavný objekt zaostrený a jeho pozadie rozmazané. Na dosiahnutie tohto efektu nastavte rýchlosť uzávierky, ktorá umožní dosiahnuť isté rozmazanie, a následne pohnite fotoaparátom rovnakou rýchlosťou a súbežne so snímaným objektom. Táto technika sa nazýva panning.

Posunutím fotoaparátu súčasne s pohybujúcim sa objektom vzniká rozostrené pozadie, vďaka čomu akcia pôsobí výrazne dynamickejšie.

Potrebná rýchlosť uzávierky bude závisieť od rýchlosti pohybu snímaného objektu a požadovanej miery rozmazania. Svoju šancu na ostré zachytenie objektu môžete zvýšiť nastavením režimu automatického zaostrovania na možnosti AI Servo alebo Servo, ktoré fotoaparátu umožňujú nepretržite zaostrovať a zachovať tak zaostrenie pohybujúcich sa objektov. Objektív so vstavaným stabilizátorom obrazu kompenzuje prípadne vertikálne chvenie pri horizontálnom posune fotoaparátu a zase naopak. Ak je objektív vybavený prepínačom režimov IS, pri záberoch snímaných technikou panning nastavte do polohy 2 – toto nastavenie umožňuje stabilizovať vertikálny pohyb a zachovať rozmazanie vytvorené horizontálnym pohybom.

5. Umocnite rozmazanie pohybu spomalením uzávierky

Keď fotoaparát upevníte na statív a použijete dlhú expozíciu (nízku rýchlosť uzávierky), všetky pohybujúce sa objekty – napríklad vlny – budú rozmazané.

Na zámerné rozmazanie záberu môžete použiť relatívne dlhú expozíciu – dokonca viac než sekundu. Na zamedzenie preexpovaniu záberu však budete musieť nastaviť užšiu clonu (vyššie číslo f, napríklad f/16 alebo f/22), nižšiu citlivosť ISO alebo použiť neutrálne sivý filter znižujúci množstvo svetla prenikajúce do fotoaparátu. Teraz môžete buď pohnúť fotoaparátom počas expozície (čím sa rozmaže celý záber) alebo fotoaparát stabilizovať na statíve, aby sa rozmazali iba pohybujúce sa časti scény. Druhú zo spomenutých techník môžete uplatniť na zjemnenie vĺn alebo vody tečúcej po krajine, ako aj na rozmazanie pohybujúcich sa vozidiel či davov ľudí v rámci mestskej scény.

Na expozície dlhšie než 30 sekúnd použite režim dlhodobej expozície (Bulb). Niektoré fotoaparáty Canon majú na otočnom voliči režimov možnosť B, kým iné je nutné nastaviť na možnosť M (manuálne ovládanie) a následne posúvať rýchlosti uzávierky, kým sa nezobrazí možnosť BULB. Môže sa vám pritom hodiť diaľkový časovač alebo káblové diaľkové ovládanie, ktoré vám pomôžu predísť riziku otrasov vznikajúcich pri stlačení tlačidla spúšte. Taktiež môžete zvážiť použitie aplikácie Canon Camera Connect umožňujúcej diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu.

Autor: Marcus Hawkins

Súvisiace produkty

Súvisiace články

„Nechajte sa inšpirovať“ je pre vás najdôležitejším zdrojom užitočných rád pri tvorbe fotografií, návodov pre kupujúcich a výstižných rozhovorov – všetko, čo potrebujete vedieť pri hľadaní toho najlepšieho fotoaparátu či tlačiarne, aby ste mohli vdýchnuť život svojmu najbližšiemu tvorivému nápadu.

Späť na všetky tipy a techniky