ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Ako vybrať správnu rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky fotoaparátu Canon je jedným z troch pilierov nastavenia, ktoré určujú expozíciu, a zároveň je kľúčom k zachyteniu pohybu. Tieto jednoduché tipy vám pomôžu zvládnuť ju.
Motocykel sa rúti cez kaluž a vytvára vodnú spŕšku, zatiaľ čo fotograf čupí na jednej strane a zameriava na motocyklistu fotoaparát Canon.

Úprava rýchlosti uzávierky fotoaparátu je jedným zo spôsobov, ako nastaviť celkovú expozíciu záberu. Zároveň však má aj svoje kreatívne využitia, vďaka ktorým môžete vo svojich záberoch regulovať mieru rozmazania pohybu (alebo dokonalú ostrosť).

Tu je päť tipov, ktoré vám pomôžu naučiť sa ovládať rýchlosť uzávierky a prevziať väčšiu kontrolu nad akčnou fotografiou, či už fotografujete športový deň v škole s modelom Canon EOS R100 (ktorý má rýchlosť uzávierky až 1/4000 s) alebo divoké zvieratá s modelom Canon EOS R7 (ktorý ponúka vysokú rýchlosť uzávierky až 1/16 000 s).

Na fotografii zachytenej pomocou modelu Canon EOS R10 pri rýchlosti uzávierky 1/2000 s je zlatý retríver, ktorý beží smerom k fotoaparátu.

Model Canon EOS R10 ponúka vysoké rýchlosti uzávierky až do 1/4000 s (mechanická uzávierka) alebo až do 1/16 000 s (elektronická uzávierka), čo je dostatočné na zachytenie ostrých záberov rýchlej akcie, napríklad športu alebo zvierat v pohybe. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R10 s objektívom Canon RF 70-200 mm F2.8L IS USM pri nastavení 100 mm, 1/2000 s, f/2,8 a ISO 320.

Čo je rýchlosť uzávierky?

Rýchlosť uzávierky je čas, počas ktorého je uzávierka fotoaparátu otvorená, a teda snímač je vystavený svetlu. Čím dlhšie je otvorená, tým viac svetla dopadne na snímač a tým jasnejší je obraz.

Rýchlosť uzávierky je jedna strana expozičného trojuholníka predstavujúceho tri faktory, ktoré určujú expozíciu obrazu. Ďalšie dve sú nastavenie clony a ISO. Clona predstavuje, aký široký alebo úzky je otvor objektívu, čo takisto ovplyvňuje, koľko svetla prenikne na snímač. Nastavenie ISO reguluje citlivosť snímača na svetlo – vyššia hodnota ISO vedie k svetlejším snímkam, ale zvyčajne za cenu zvýšeného šumu záberu.

Vysoká rýchlosť uzávierky, napríklad 1/1000 s, čo znamená, že uzávierka zostáva otvorená len milisekundu, môže zmraziť pohyb rýchlo sa pohybujúceho objektu, napríklad motorkára pri rýchlej jazde. Vysoká rýchlosť uzávierky však znamená aj to, že do fotoaparátu preniká menej svetla, takže zvyčajne rozšírite clonu alebo zvýšite hodnotu ISO, aby ste zaistili dobrú expozíciu snímky. Veľmi nízka rýchlosť uzávierky, napríklad 1 sekunda, by viedla k rozmazaniu pohybujúceho sa motorkára.

Zadná obrazovka fotoaparátu Canon so zobrazením režimu priority uzávierky (Tv).

Ak chcete rýchlosť uzávierky nastavovať sami, prepnite fotoaparát do režimu priority uzávierky (Tv) alebo manuálneho režimu (M).

1. Ovládajte rýchlosť uzávierky

Väčšina fotoaparátov EOS ponúka špeciálny režim scény na športy, ktorý automaticky upraví nastavenia expozície a zaostrovania fotoaparátu pre rýchlo sa pohybujúce sa objekty. Dosiahnete tak skvelé výsledky, no máte tiež možnosť vziať kontrolu do vlastných rúk, ak chcete uplatniť väčšiu mieru kreativity, dosiahnuť konkrétny efekt alebo sa prispôsobiť osobitým podmienkam, ako napríklad pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu na diaľku bez statívu.

Ak chcete rýchlosť uzávierky nastavovať sami, prepnite fotoaparát do režimu priority uzávierky (alebo Tv, čo je označenie pre časovú hodnotu). Následne môžete rýchlosť uzávierky nastaviť otáčaním hlavného voliča fotoaparátu alebo prostredníctvom dotykovej obrazovky, ktorú ponúkajú mnohé fotoaparáty EOS, ako napríklad EOS R50EOS R8. Fotoaparát automaticky upraví clonu tak, aby dosiahol štandardnú expozíciu. Ak chcete prevziať plnú kontrolu, prepnite na manuálny režim (M) a môžete si zvoliť ľubovoľnú kombináciu nastavení.

Najvyššia dostupná rýchlosť uzávierky sa líši medzi jednotlivými modelmi a takisto podľa toho, ktorý režim uzávierky si vyberiete, buď mechanickú, alebo elektronickú uzávierku. Mechanická uzávierka vo fotoaparáte Canon EOS zvyčajne dosahuje hodnotu 1/4000 s alebo 1/8000 s, zatiaľ čo elektronická uzávierka v pokročilých bezzrkadlových modeloch systému EOS R môže byť oveľa rýchlejšia – až 1/64 000 s v modeli EOS R3. Najvyššia automaticky nastavená rýchlosť uzávierky je 30 sekúnd. Ak potrebujete dlhšie expozície, napríklad na snímanie ohňostroja alebo fotografovanie svetelných stôp, môžete vybrať režim dlhodobej expozície (Bulb). V tomto režime sa clona otvorí, keď stlačíte tlačidlo spúšte a ostane otvorená, kým ho znova nestlačíte.

Na fotografii nasnímanej fotoaparátom Canon EOS R10 s vysokou rýchlosťou uzávierky pouličný tanečník predvádza vysoký výkop s jednou rukou na zemi. V pozadí sú štyria ďalší ľudia a niekoľko vysokých paliem.

Rýchlosť uzávierky 1/3200 s je dostatočne rýchla na to, aby zmrazila pohyb, ale stále vidno náznak rozmazania pohybu, napríklad okolo nôh tanečníka. Vďaka optickej stabilizácii obrazu v objektíve sú však prvky na scéne, ktoré sa nehýbu, krásne ostré. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R10 s objektívom Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM pri nastavení na 18 mm, 1/3200 s, f/4,5 a ISO 400.

Ostrý priblížený obraz veslárov na vode zachytený pomocou objektívu Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM.

Čím viac záber priblížite, tým väčší problém záchvevy fotoaparátu predstavujú. 4,5-kroková optická stabilizácia obrazu objektívu RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM to však účinne minimalizuje a umožňuje fotografovi použiť nie príliš vysokú rýchlosť uzávierky, 1/2000 s, a pritom mať ostré dokonca aj kvapky vody pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R10 s objektívom Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM pri nastavení 100 mm, 1/2000 s, f/6,3 a ISO 500.

2. Zamedzte chveniu fotoaparátu

Pri výbere rýchlosti uzávierky je nutné zohľadniť dve veci: či je dostatočne vysoká na to, aby zamedzila rozmazaniu v dôsledku chvenia fotoaparátu pri snímaní z ruky (tzv. otrasy fotoaparátu), a rýchlosť pohybu snímaného objektu.

Rýchlosť uzávierky, ktorú potrebujete na to, aby ste zabránili otrasom fotoaparátu, závisí od množstva faktorov, napríklad od toho, či je veterno a či používate objektív alebo fotoaparát so zabudovanou stabilizáciou obrazu. Najdôležitejším faktorom je však ohnisková vzdialenosť. Čím viac záber priblížite, tým výraznejšie sa každý záchvev fotoaparátu prejaví.

Všeobecným pravidlom na odstránenie tohto problému je snažiť sa používať rýchlosť uzávierky, ktorá sa rovná obrátenej hodnote efektívnej ohniskovej vzdialenosti alebo je rýchlejšia. Preto pri nastavení objektívu na 50 mm použite rýchlosť uzávierky 1/50 s alebo vyššiu a pri 200 mm ohniskovej vzdialenosti rýchlosť uzávierky 1/200 s alebo vyššiu. Následne je potrebné zohľadniť rýchlosť snímaného objektu – viac sa dočítate nižšie.

Rozmazaný záber jazdca na terénnom motocykli, pozadie je zaostrené.

Pri pomerne rýchlej uzávierke 1/200 s tento záber vytvára skvelý dojem pohybujúceho sa motorkára, ktorý v rýchlosti prechádza okolo tak, že na ňom ani na motocykli nevidno žiadne detaily. Zachytené fotoaparátom Canon EOS 90D s objektívom Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM pri nastavení na 11 mm, 1/200 s, f/14 a ISO 1250.

Ostrý záber jazdca na terénnom motocykli, pozadie a jazdec sú zaostrené.

Pri rýchlosti 1/1000 s vzniká ostrý záber pohybu. Všimnite si aj, že clona bola rozšírená na f/5,6, aby sa zachovala správna expozícia. Zachytené fotoaparátom Canon EOS 90D s objektívom Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM pri nastavení 18 mm, 1/1000 s, f/5,6 a ISO 1250.

3. Pohyb zachyťte pomocou rýchlej uzávierky

Rýchlosť uzávierky potrebná na ostré zachytenie pohybujúceho sa objektu závisí od vzdialenosti od fotoaparátu, smeru, akým sa pohybuje a jeho rýchlosti, no zrejme budete potrebovať rýchlejšiu uzávierku, než by ste čakali. Rýchlosť uzávierky 1/250 s zmrazí pomaly sa pohybujúci objekt, ako napríklad osobu pri chôdzi, ale na dosiahnutie ostrých záberov rýchlejších objektov, ako napr. lietajúcich vtákov a rýchlych áut, musíte použiť hodnoty až 1/1000, alebo dokonca 1/4000 s. Pripravte sa na to, že na udržanie správnej expozície pri používaní vyšších rýchlostí uzávierky môže byť potrebné zvýšiť citlivosť ISO, a to najmä pri fotografovaní športudivokých zvierat.

Negatívnym dopadom ostrého zachytenia pohybu môže byť to, že pohyb prestáva vyzerať úplne dynamicky. Zábery pohybujúcich sa objektov zväčša pôsobia dynamickejšie, keď je hlavný objekt zaostrený a jeho pozadie rozmazané. Na dosiahnutie tohto efektu nastavte rýchlosť uzávierky, ktorá umožní dosiahnuť isté rozmazanie, a následne pohnite fotoaparátom rovnakou rýchlosťou a súbežne so snímaným objektom. Táto technika sa nazýva panning – viac sa dozviete v našej praktickej príručke k technike panning.

Fotografia motorkára nasnímaná fotoaparátom Canon EOS R7, ostrá na rozmazanom pozadí, pretože fotograf posúvaním fotoaparátu sledoval pohyb objektu.

Použitím relatívne nízkej rýchlosti uzávierky pri sledovaní pohybujúceho sa objektu posúvaním fotoaparátu vytvoríte ostrý objekt na rozmazanom pozadí, vďaka čomu bude akcia vyzerať dynamickejšie. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R7 s objektívom Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM pri nastavení 363 mm, 1/160 s, f/10 a ISO 100.

Fotografia skateboardistu, ostrá na rozmazanom pozadí, pretože fotograf posúvaním fotoaparátu sledoval pohyb objektu.

Zvládnutie techniky „panning“ je mimoriadne užitočné pri všetkých druhoch akčnej fotografie, od športu až po divoké zvieratá. Trik spočíva v tom, aby ste odolali nutkaniu zmraziť akciu. Namiesto toho použite dostatočne nízku rýchlosť uzávierky na vytvorenie rozmazaného pohybu a pritom sledujte pohybujúci sa objekt rovnakou rýchlosťou. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS RP (teraz je jeho nástupcom model EOS R8) s objektívom Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM pri nastavení 26 mm, 1/30 s, f/16 a ISO 100.

4. Rýchlosť uzávierky pri snímaní videa

Pri snímaní videa existuje užitočné pravidlo, a to nastaviť rýchlosť uzávierky na hodnotu približne 1/2R, kde R je snímková frekvencia, pri ktorej snímate. Napríklad, ak snímate pri rozlíšení 4K 60p modelom Canon EOS R10, ideálna rýchlosť uzávierky je približne 1/125 s – trochu viac než dvojnásobok hodnoty 60 sn./s, pri ktorej fotoaparát sníma. Tým sa zabráni rozmazaniu z dôvodu príliš pomalej rýchlosti uzávierky, ale predíde sa aj sekaniu záznamu, ako by to bolo v prípade použitia vyšších rýchlostí uzávierky.

Voda kaskádovito steká po veľkých machových skalách. Voda je rozmazaná kvôli nízkej rýchlosti uzávierky fotoaparátu.

Keď fotoaparát upevníte na statív a použijete dlhú expozíciu (nízku rýchlosť uzávierky), všetky pohybujúce sa objekty – ako napríklad tento vodopád – budú rozmazané, čo vytvorí klasický mliečny vzhľad vody. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R5 s objektívom Canon RF 14-35mm F4L IS USM pri nastavení 35 mm, 1 s, f/22 a ISO 100.

5. Umocnite rozmazanie pohybu spomalením uzávierky

Môžete použiť relatívne dlhú expozíciu – nízku rýchlosť uzávierky, dlhšiu ako sekundu, napríklad na zámerné rozmazanie obrazu alebo rozmazanie pohybujúcich sa prvkov v inak ostrej scéne. Na zamedzenie preexponovaniu záberu však budete musieť nastaviť užšiu clonu (vyššie číslo f, napríklad f/16 alebo f/22), nižšiu citlivosť ISO alebo použiť neutrálne sivý filter znižujúci množstvo svetla prenikajúce do fotoaparátu. Teraz môžete buď pohnúť fotoaparátom počas expozície (čím sa rozmaže celý záber) alebo fotoaparát stabilizovať na statíve, aby sa rozmazali iba pohybujúce sa časti scény. Druhú zo spomenutých techník môžete uplatniť na zjemnenie vĺn alebo vody tečúcej po krajine, ako aj na rozmazanie pohybujúcich sa vozidiel či davov ľudí v rámci mestskej scény.

Na expozície dlhšie než 30 sekúnd použite režim dlhodobej expozície (Bulb). Niektoré fotoaparáty Canon majú na otočnom voliči režimov možnosť B, kým iné je nutné nastaviť na možnosť M (manuálne ovládanie) a následne posúvať rýchlosti uzávierky, kým sa nezobrazí možnosť BULB. Môže sa vám pritom hodiť diaľkový časovač alebo káblové diaľkové ovládanie, ktoré vám pomôžu predísť riziku otrasov vznikajúcich pri stlačení tlačidla spúšte. Takisto môžete zvážiť použitie aplikácie Canon Camera Connect, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu.

Pochopenie rýchlosti uzávierky a spôsobu jej ovládania vám umožní vyťažiť z vášho fotoaparátu a objektívu maximum, vďaka čomu dokážete vždy vytvoriť úchvatné snímky.


Autori: Marcus Hawkins a Pete Wolinski

Súvisiace produkty

Súvisiace články

 • ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

  Ako ovládať expozíciu

  Naučte sa používať nastavenia clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO.

 • ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

  Fotografovanie technikou panning pre začiatočníkov

  Objavte, ako používať techniku panning na lepšie akčné fotografie, s týmito skvelými radami.

 • FOTOGRAFOVANIE POHYBU

  Zachytenie pohybu na fotografii

  Zistite, ako zachytiť pohyb a navodiť na vašich snímkach dynamický dojem.

 • AKČNÁ FOTOGRAFIA

  Najlepšie objektívy na akčnú fotografiu

  Náš sprievodca najlepšími objektívmi na fotografovanie akcie.