long exposure of Ferris wheel

Fotografia zachytávajúca pohyb

Odhaľte, ako fotografovať pohyb

Ak chcete na fotografii zachytiť pohyb, musíte sa rozhodnúť, či chcete akciu zmraziť ALEBO dojem pohybu vo svojich fotografiách navodíte kreatívnym rozmazaním. Vaše rozhodnutie bude závisieť od toho, čo chcete svojou fotkou povedať divákom. Emócia v tvári tenistu zachytená v zmrazenom okamihu nesie inú informáciu ako záber, na ktorom je zobrazený rozmazaný pohyb naprieč celým tenisovým kurtom. Každý z týchto záberov môže byť rovnako silný.
Nech používate akýkoľvek fotoaparát, existuje celý rad techník, ktorými možno efektívne a tvorivo zachytiť pohyb a prostredníctvom fotografií vyrozprávať príbeh. Lektor spoločnosti Canon Brian Worley vysvetľuje, ako môžete svoj fotoaparát využiť naplno. Zároveň odhaľuje užitočné rady, ako snímať videokamerami LEGRIA, a vysvetľuje, ako môžete na tlačiarni PIXMA tlačiť dynamické fotografie prekypujúce pohybom.

Začíname:

Pamätajte si, deti a zvieratá sa pohybujú rýchlo!

Zakaždým, keď vidíte malé deti a psy pobehovať v parku, môžete si všimnúť, že sa pohybujú rýchlo a často nevyspytateľne. Malé deti a psy často menia smer a rýchlosť pohybu, takže ich fotografovanie môže byť náročné.

Ak máte na fotoaparáte režim Deti a zvieratá, na tieto situácie je ideálny, pretože využíva zábery s viacbodovým zaostrením, aby sa dosiahlo zaručene presné zaostrenie na objekt. Tento režim je ešte účinnejší, ak sú objekty aspoň na tri metre vzdialené od fotoaparátu.

Pri tejto vzdialenosti fotoaparát ľahšie dosiahne a udrží zaostrenie objektu. Ak sa objekt priveľmi priblíži k fotoaparátu, oveľa ťažšie sa zachová uzamknutie zaostrenia. Ak režim Deti a zvieratá nemáte, nezabudnite prepnúť fotoaparát na sériové snímanie a režim AF-Servo, čím zabezpečíte dokonalé automatické zaostrovanie.

Veľké štadióny alebo koncerty – vypnite blesk

Ak si vezmete fotoaparát na veľký športový štadión, nezabudnite vypnúť blesk alebo vybrať režim bez blesku. Vstavaný blesk je určený na snímanie objektov, ktoré sú relatívne blízko, zvyčajne do piatich metrov od fotoaparátu. Ak na štadiónoch použijete blesk, na väčšine záberov budú bleskom osvetlené objekty na sedadlách pred vami.

Začíname s režimom Šport

Na automatické zmrazenie pohybu pri snímaní záberov rýchlej akcie a športových fotografií je ideálny režim Šport, ktorý nájdete na fotoaparátoch EOS, ako aj na mnohých ďalších fotoaparátoch Canon. Mení predvolené nastavenie fotoaparátu: optimalizuje ho na účely zmrazenia pohybu, sledovania pohybujúcich sa objektov a sériového snímania.

– V prípade športov, ktoré spočívajú v rýchlom pohybe, sa na snímanie vzdialených objektov často používajú objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou. Ak vyberiete režim Šport, znamená to, že fotoaparát bude automaticky optimalizovať vybranú rýchlosť uzávierky podľa potrieb používaného objektívu.

– Pri používaní režimu Šport fotoaparát pri polovičnom stlačení spúšte neuzamkne zaostrenie. Namiesto toho bude objekt sledovať po celý čas, ako sa bude približovať alebo vzďaľovať a posúvať v zábere.

– Ak chcete zabezpečiť, aby fotoaparát optimálne sledoval objekt, v prvom rade sa musíte snažiť umiestniť ho do stredu rámčeka hľadáčika.

– Zároveň je dobré, ak objekt začnete sledovať fotoaparátom v dostatočnom predstihu predtým, než sa dostane na ideálne miesto na scéne.

Dlhé objektívy

Objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou sú také, ktoré zachytávajú obrazy s užším zorným uhlom než ľudské oko. Tieto objektívy sa bežne používajú na fotografovanie športu a divokej prírody. Objektívy s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou opticky zväčšujú vzdialené objekty v zábere a umožňujú vám priblížiť sa k akcii. Objektívy s ohniskovou vzdialenosťou väčšou ako 70 mm sa nazývajú dlhé alebo telefotografické objektívy (teleobjektívy).

Ostré zachytenie akcie

Funkcia stabilizátora obrazu vám pomôže dosiahnuť ostré výsledky zmiernením otrasov fotoaparátu, ktoré sú pri používaní objektívov s dlhým zoomom bežné. Pri snímaní s objektívom vysunutým na maximálny alebo takmer maximálny zoom skúste držať fotoaparát pevne oboma rukami. Dosiahnete tak lepšie výsledky.

Použite vysokorýchlostnú veľkokapacitnú pamäťovú kartu

Pri zaznamenávaní pohybu je rozumné snímať sériovo, aby vám neunikol najlepší záber. Tu je niekoľko užitočných rád:

– Spomedzi režimov priebehu snímania vyberte sériové snímanie s vysokou rýchlosťou, čím nastavíte fotoaparát tak, aby pri stlačení spúšte snímal sériu záberov.

– Používajte veľkokapacitné pamäťové karty s vysokou rýchlosťou zápisu, aby mohol fotoaparát v rámci jednej série nasnímať viac záberov.

– Fotoaparát nastavte na snímanie obrázkov vo formáte JPEG, aby ste dosiahli čo najdlhšiu nepretržitú sériu snímok.

„Panning“ – posúvanie fotoaparátu súčasne s objektom

Sledovanie objektu pohybom fotoaparátu sa nazýva „panning“. Je to zručnosť, ktorej zvládnutie vyžaduje cvik, preto ju často precvičujte.

Ak si chcete vycibriť svoje zručnosti, vďačnými pohybujúcimi sa objektmi môžu byť cyklisti. Pri snímaní s posuvom fotoaparátu sa ideálny záber zachytí vtedy, keď sa fotoaparát posúva rovnakou rýchlosťou ako hlavný objekt. Dosiahne sa tak zmrazenie objektu a pozadie bude v dôsledku pohybu rozmazané. Pri fotografovaní vozidiel budú kolesá vyzerať, akoby sa hýbali, kým vozidlo bude ostré na mierne rozmazanom pozadí.

Techniku „panning“ možno použiť na zachytenie širokej škály pohybujúcich sa objektov, napríklad áut na pretekárskej dráhe. Vďaka kombinácii ostrého automobilu a rozmazaného pozadia snímka pôsobí realistickým dojmom rýchlosti.

Ak fotografujete pomalšie sa pohybujúce objekty, vyskúšajte režim priority uzávierky (Tv) a vyberte rýchlosť uzávierky manuálne.

Rady pre pokročilých:

Priorita uzávierky (Tv) alebo Manuálna expozícia

Ak nemáte problém pracovať s pokročilými nastaveniami fotoaparátu EOS, skúste experimentovať s režimom priority uzávierky (Tv), v ktorom môžete pohyb objektu buď zmraziť, alebo tvorivo rozmazať.

S režimom manuálnej expozície (M) budete mať úplnú kontrolu nad expozíciou; zvyknú ho uprednostňovať profesionálni fotografi. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vyskúšate niekoľko nastavení, aby ste videli, čo sa hodí k vášmu štýlu fotografie.

Nastavenie rýchlosti uzávierky

Spôsob zachytenia pohybu vo fotografii závisí v prvom rade od zvolenej rýchlosti uzávierky. Pri vyššej rýchlosti uzávierky sa pohyb zachytí ostro, kým výsledkom pomalšej rýchlosti uzávierky je pohyb zachytený rozmazane. Rýchlosť uzávierky je však dôležité voliť vo vzťahu k rýchlosti objektu. Na zmrazenie pohybu pretekárskeho auta treba oveľa vyššiu rýchlosť uzávierky, než na ostrý záber kráčajúceho človeka.

Čas, kedy je uzávierka otvorená, sa meria v sekundách alebo častejšie v zlomkoch sekundy. Ak sa uzávierka otvorí na kratší čas, fotoaparát zaznamená pohybujúci sa objekt, akoby zamrzol v čase.

Za vysokú rýchlosť uzávierky sa zvyčajne považuje nastavenie 1/500 sekundy alebo vyššie. Fotoaparáty EOS môžu mať rýchlosť uzávierky až 1/4000 s alebo dokonca 1/8000 s. Ak máte v úmysle zachytiť pohyb objektu rozmazane, budete potrebovať nízku rýchlosť uzávierky. Nízke rýchlosti uzávierky zvyčajne začínajú na hodnote 1/30 sekundy, hoci fotoaparáty EOS môžu ponúkať rýchlosť uzávierky až 30 sekúnd.

Režim 2 stabilizátora obrazu na zábery s posuvom fotoaparátu

Mnohé z dlhších objektívov Canon sú vybavené viacerými režimami stabilizátora obrazu; ak je to možné, pri snímaní objektov s posunom fotoaparátu vyberte režim 2 spínačom na bočnej strane objektívu. Pamätajte si:

Fotoaparát môžete posúvať ľubovoľným smerom – horizontálne aj vertikálne.

Najlepšie je začať fotoaparát posúvať súčasne s objektom ešte predtým, než stlačíte tlačidlo spúšte, a v posune pokračovať aj chvíľku po skončení expozície. Tým zabezpečíte plynulý pohyb fotoaparátu pri snímaní záberov touto technikou.

Ak používate objektív so stabilizátorom obrazu, nemusí mať prepínač režimov. Zvyčajne to znamená, že objektív automaticky zistí smer posúvania a automaticky prepne na režim 2 stabilizátora obrazu.

Zábery s viacnásobnou expozíciou

Mnoho najnovších fotoaparátov EOS, napríklad modely EOS 7D Mark II a EOS 5D Mark III, je vybavených aj funkciou viacnásobnej expozície. Možno ju použiť v kombinácii s režimom sériového snímania na zachytenie viacerých fáz akcie v jedinom zábere.

Ak chcete naplno využiť túto vstavanú funkciu viacnásobnej expozície, je dobré, aby bolo pozadie scény svetlé, ak je objekt tmavý, alebo tmavé, ak je objekt svetlý.

Časozberné sekvencie

Pohyb nemusí byť len rýchly; pri časozbernej fotografii sa zachytáva niekoľko záberov v pravidelných intervaloch s cieľom vytvoriť efekt zrýchleného pohybu alebo času. Keď sa časozberná sekvencia prehrá, oblaky sa rýchlo preženú po oblohe. Skrátka časozbernou technikou sa zrýchľujú pomaly sa pohybujúce objekty a scény.

Na zachytenie časozbernej snímky potrebujete dlhú sekvenciu záberov nasnímaných v pravidelných intervaloch. Existujú tri možné spôsoby, ako ovládať snímanie záberov:

Na nasnímanie časozbernej sekvencie záberov v pravidelných intervaloch možno použiť softvér EOS Utility. Pomocou kábla sa z fotoaparátu vytvorí modem a spúšť sa ovláda cez počítač PC alebo Mac.

S viacerými fotoaparátmi EOS možno použiť spúšť s časovačom TC-80N3 od spoločnosti Canon, ktorý bude spúšť aktivovať v naprogramovaných intervaloch.

Model EOS 7D Mark II má v ponuke fotoaparátu intervalový časovač, takže môžete fotoaparát nastaviť tak, aby snímal zábery v určených intervaloch.

Po nasnímaní časozbernej sekvencie fotografií je potrebné tieto fotografie spojiť do videa.

Pre zmenu niečo nové: vytvorenie dojmu pohybu pomocou rozmazania zoomom

Efekt „zoom burst“ alebo rozmazanie zoomom je fotografický efekt plný pohybu. Môžete ho jednoducho vyskúšať pomocou digitálnej zrkadlovky EOS, objektívu so zoomom a statívu (voliteľné vybavenie). Tento efekt vyžaduje, aby ste pri fotografovaní záber priblížili alebo oddialili a použili dlhú expozíciu, čím sa dosiahne rozmazanie záberu od stredu smerom von. Fotografia bude vyzerať plná pohybu alebo nadobudne abstraktný charakter. Závisí to od toho, ako ju zachytíte. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete s načasovaním experimentovať, ale na začiatok vám ponúkame zopár rád:

1. Na digitálnej zrkadlovke EOS vyberte režim Tv a rýchlosť uzávierky približne 1 až 4 sekundy.

2. Záber maximálne priblížte a zaostrite na objekt. Zaostrenie uzamknite stlačením tlačidla AF-ON na fotoaparáte.

3. Ak nemáte statív, oprite sa o niečo, aby ste fotoaparát držali bez pohnutia.

4. Teraz záber oddiaľte (bez toho, aby ste menili zaostrenie) na najširší uhol, ktorý chcete zachytiť.

5. Stlačte tlačidlo spúšte a záber priblížte, kým objekt znova nezaplní rámček. Záber sa snažte približovať čo možno najplynulejšie.

Pohnite kamerou a videá budú zaujímavejšie

Videozáznamy sú zaujímavejšie, ak sa videokamera pri nakrúcaní pohybuje. Ak sa chystáte nakrúcať pohybujúci sa objekt, naplánujte si, že použijete statické zábery aj zábery snímané pohybujúcou sa kamerou.

Statické zábery často vyžadujú, aby sa fotoaparát držal bez pohnutia, ale s trochou praxe pomerne ľahko natočíte krátke videoklipy aj z ruky. Pamätajte si, že širokouhlý záber bude menej roztrasený ako záber zblízka. Ak chcete dosiahnuť dokonale statický záber, najlepšie je použiť statív alebo inú oporu.

Statické zábery sú často najvhodnejšie na nakrúcanie začiatkov. Začnite širokých záberom, aby ste zachytili kontext udalosti alebo objektu. Je v poriadku, ak sa akcia odohráva aj mimo záberu alebo ak objekt vyjde zo záberu. Keď sa objekt pohybuje, sledujte ho posúvaním kamery rovnakou rýchlosťou tak, aby sa hlavný objekt po celý čas nachádzal v rovnakej časti záberu. Môže to byť pomerne náročné, ale postačí, ak natočíte relatívne krátke videoklipy. S krátkymi videoklipmi budú mať upravené videozáznamy dôraznejšie tempo.

Pohybujúce sa detaily zaznamenajte na statických záberoch aj na záberoch nasnímaných pohybujúcou sa kamerou. Keď sa zameriate na malý pohybujúci sa detail na scéne, zaznamenáte užitočný filmový videoklip, ktorý budete môcť vložiť medzi dva iné videoklipy a lepšie ním rozviniete príbeh. Ak je objektom bežiaci atlét, nezabudnite natočiť detailný videoklip so zábermi na tenisky a na nohy.

Kombinujte statické a dynamické zábery

Pri nakrúcaní filmov ide do veľkej miery o pohyb a existuje viacero spôsobov, ako prostredníctvom videa zobraziť pohyb. Pohybujúci sa objekt môže prejsť cez záber bez toho, aby sa pritom kamera pohla (statický záber), prípadne možno kamerou hýbať a sledovať ňou pohybujúci sa objekt.

Skombinovaním statických a dynamických záberov vytvoríte zaujímavejšie videá.

Ak sa chystáte nakrúcať niečo, čo sa predvídateľne opakuje (napríklad atlétov bežiacich dokola po bežeckej dráhe), dopredu si naplánujte, ako dané podujatie zaznamenáte.

Ak chcete zasadiť scénu do širšieho kontextu, na začiatok je dobré použiť širokouhlý záber a potom prejsť na detailný záber, no kameru pritom nechať vo fixnej polohe.

V priebehu pretekov skúste striedavo nakrúcať dynamické aj statické zábery. Nezabudnite sa pripraviť a zaznamenať aj dôležitú cieľovú etapu.

Cieľovú čiaru bude lepšie snímať širším záberom, aby ste v ňom zachytili všetkých približujúcich sa pretekárov, ale pripravte sa na to, že budete následne kamerou sledovať víťaza, ako sa teší z ukončených pretekov.

Výber správnych nastavení pre výtlačky nabité akciou

Tlač fotografií na tlačiarni PIXMA je skvelý spôsob, ako prezentovať vaše snímky mimoriadne rýchlej akcie. Tlačiarne PIXMA vám umožňujú tlačiť vysokokvalitné a úžasne detailné výtlačky. Ak chcete, aby boli výtlačky čo najdokonalejšie, dodržiavajte tieto zásady:

• Vyberte správnu veľkosť papiera zodpovedajúcu danej fotografii (napr. pri snímkach s vysokým rozlíšením môžete tlačiť aj na formát väčší ako A4, ak to vaša tlačiareň umožňuje)

• Na dosiahnutie pôsobivých farieb vyberte správny typ papiera (ak budete tlačiareň PIXMA používať v kombinácii so širokým sortimentom fotopapiera značky Canon, ľahšie dosiahnete presné farebné výtlačky)

• Zvýšte nastavenia kvality v ovládači tlačiarne, čím dosiahnete najvyššiu možnú úroveň detailnosti výtlačkov

Používanie softvéru My Image Garden s tlačiarňou PIXMA

Softvér My Image Garden je praktická softvérová aplikácia, s ktorou môžete jednoducho organizovať a tlačiť vaše fotografie. Pomocou tohto softvéru možno dokonca tlačiť statické zábery vybrané z filmových videoklipov natočených fotoaparátmi Canon. Okrem toho softvér dokáže zlúčiť viaceré statické zábery do jedného súboru na účely tlače. Takže ak máte natočenú videosekvenciu tenisového podania, môžete ju rozdeliť na samostatné snímky a skombinovať ich tak, aby sa celá akcia zobrazila na jednom výtlačku.