A river flowing through a landscape of mossy rocks.

ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Ako ovládať expozíciu

Expozícia zodpovedá množstvu svetla dopadajúcemu na snímač fotoaparátu a určuje, aký svetlý alebo tmavý bude nasnímaný obrázok. Dá sa ovládať nastavením rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO. Úprava ktoréhokoľvek z týchto parametrov má vplyv nielen na expozíciu, ale aj na vzhľad fotografie.

Fotoaparát zvyčajne dokáže nastaviť potrebnú expozíciu pomocou automatických režimov. Ak sa však oboznámite s tým, ako môžu jednotlivé nastavenia ovplyvniť vzhľad fotografie, získate sebadôveru potrebnú na používanie manuálneho ovládania. Umožní vám to snímať zábery, ktoré vyniknú nad ostatnými.

Toto video vysvetľuje, ako môžete nastavením clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO dosiahnuť správnu expozíciu a požadovaný efekt fotografie.

Clona

Clona je veľkosť medzery na objektíve, cez ktorú prechádza svetlo. Každý objektív má určitý rozsah nastavení veľkosti clony. Ak využijete režim priority clony (Av), môžete ovládať nastavenie clony a zároveň umožníte, aby sa o nastavenie celkovej expozície postaral fotoaparát.

Clona sa meria ako číslo f. Vysoké clony sú vyjadrené malými číslami (napríklad f/2,8), vpúšťajú viac svetla a hĺbka poľa je plytšia (zvyšuje sa rozmazanie za bodom zaostrenia). Nízke clony sú označované veľkými číslami (napríklad f/16), vpúšťajú menej svetla a dokážu zaostriť rozsiahlejšie plochy od popredia po pozadie.

Súvisiace články
Improve your images with HDR photography

ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Vytvárajte lepšie fotografie pomocou technológie HDR

Zistite, ako skombinovať viac snímok rovnakej scény a zachytiť tak v zábere detaily tých najsvetlejších, ako aj najtmavších prvkov.

How to create stunning bokeh

ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Ako vytvoriť ohromujúci efekt bokeh

Ak chcete vytvoriť nádherne rozmazané pozadie, vyskúšajte tieto rady a triky.

canon-get-inspired-exposure-optiona-2-text-1920x1080

Pri týchto dvoch záberoch je použitá podobná expozícia, ibaže s rozličnými clonami. Pozrite sa, ako použitie nízkej clony pre záber na ľavej strane vytvára väčšiu hĺbku poľa s väčšou zaostrenou plochou. Zvýšením clony na obrázku napravo sa znižuje hĺbka poľa, takže je zaostrená menšia plocha.

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky je doba, počas ktorej svetlo dopadá na snímač. Je vyjadrená v sekundách. Ak využijete režim priority rýchlosti uzávierky (Tv), môžete ovládať rýchlosť uzávierky a zároveň umožníte, aby sa o nastavenie celkovej expozície postaral fotoaparát.

Vyššie rýchlosti uzávierky (napríklad 1/1000 s), sa používajú na zachytenie okamihu pri rýchlom pohybe, napríklad tečúcej vody. Pomalšie rýchlosti uzávierky slúžia na pridanie dynamiky, napríklad na rozostrenie prúdu tečúcej vody.

canon-get-inspired-exposure-optiona-3-text-1920x1080

Porovnajte tieto dva zábery nasnímané s veľmi podobnými expozíciami, ale s rozličnými rýchlosťami uzávierky a všimnite si účinok použitia pomalej rýchlosti uzávierky na nasnímanie tečúcej vody. Pri dlhšej expozícii budete potrebovať statív alebo podperu na zabránenie otrasom fotoaparátu.

ISO

Citlivosť ISO nastavuje citlivosť snímača na svetlo. Môže sa preto použiť na zosilnenie svetla dopadajúceho na snímač a rozširuje tak vaše možnosti pri nastavovaní rýchlosti uzávierky a clony. Hodnoty citlivosti ISO sa zvyčajne začínajú na čísle 100 a s rastúcou citlivosťou sa toto číslo zvyšuje.

Hodnota ISO tiež môže zhoršiť kvalitu obrázka zvýšením zrnitosti, pridaním šumu alebo stlmením farieb na záberoch. Ak je to možné, vo všeobecnosti je najvhodnejšie použiť nižšie nastavenia citlivosti ISO.

canon-get-inspired-exposure-optiona-4-1920x1080

Scéna na pravej strane je oveľa tmavšia než scéna naľavo. Ak chcete zachovať dostatočne vysokú rýchlosť uzávierky, aby ste mohli snímať bez statívu, budete ju musieť kompenzovať zvýšením citlivosti ISO. V tomto prípade bola použitá citlivosť ISO 1250, ktorá nemala negatívny vplyv na kvalitu obrázka.

Nastavenie expozície

Ovládanie expozície spočíva v nastavovaní rôznych kombinácií týchto troch nastavení. Napríklad zvýšenie rýchlosti uzávierky na zachytenie okamihu rýchlej akcie môže viesť k podexponovaniu záberu. To je potom potrebné kompenzovať zvýšením clony. Podobné je to aj v prípade zníženia clony na maximálne celkové zaostrenie záberu, ktoré si vyžaduje zníženie rýchlosti uzávierky. Na zachovanie expozície môžete použiť aj nastavenie citlivosti ISO. Na ilustráciu vzťahov medzi týmito veličinami sa často používa tento trojuholník expozície.

Volič kompenzácie expozície vám umožňuje zosvetliť alebo stmaviť obrázok. Záporné hodnoty znižujú expozíciu a stmavia obrázok a kladné hodnoty zvyšuje expozíciu a zosvetlia obrázok.

canon-get-inspired-exposure-optiona-5-800x534

Pri týchto dvoch záberoch boli evidentne použité rozličné expozície, aj keď osvetlenie scény bolo v oboch prípadoch rovnako intenzívne. Záber naľavo je príliš tmavý alebo podexponovaný a záber napravo je príliš svetlý alebo preexponovaný. Použitím kompenzácie expozície sa expozícia opraví.

Úprava expozície týmto spôsobom sa môže použiť na dosiahnutie kreatívneho efektu. Stmavením záberov môžete zintenzívniť náladu a zvýrazniť farby, najmä ak fotografujete krajinu. Zvýšením expozície rozjasníte tiene a dosiahnete modernejší vzhľad.

Stupňovanie expozície vám umožňuje zachytiť scénu s rôznymi expozíciami a potom vybrať najpôsobivejší záber. Vyberte si na stupnici expozície hodnotu 1 až 3 a umožnite fotoaparátu vykonať potrebné úpravy vašich nastavení.

Keď najbližšie použijete svoj fotoaparát, skúste experimentovať s rôznymi nastaveniami a sami uvidíte, ako sa zmenia vaše fotografie.

Súvisiace produkty

Súvisiace články

„Nechajte sa inšpirovať“ je pre vás najdôležitejším zdrojom užitočných rád pri tvorbe fotografií, návodov pre kupujúcich a výstižných rozhovorov – všetko, čo potrebujete vedieť pri hľadaní toho najlepšieho fotoaparátu či tlačiarne, aby ste mohli vdýchnuť život svojmu najbližšiemu tvorivému nápadu.

Späť na všetky tipy a techniky