ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Ako ovládať expozíciu

Naučte sa používať nastavenia clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO pre dokonalé expozície a kreatívne efekty.

Ak chcete porozumieť expozícii, môžete si fotoaparát predstaviť ako nástroj na zhromažďovanie svetla. Expozícia je jednoducho množstvo svetla, ktoré pustíme dnu. Ak pustíme príliš málo svetla, obraz bude tmavý alebo podexponovaný. Príliš veľa a môže byť nadmerne svetlý alebo preexponovaný.

Okolité svetlo sa odráža od predmetov a povrchov v scéne a váš objektív ho nasmeruje cez fotoaparát a na snímač – to je komponent, ktorý vytvára obraz. V automatickom režime alebo režime scény sú fotoaparáty Canon veľmi dobré pri určovaní optimálneho množstva svetla pre vyváženú expozíciu, ale väčšiu tvorivú slobodu dosiahneme, ak ich budeme ovládať sami.

Clona

Pes stojí na opadaných listoch v zelenej lesnej krajine. Nasnímané s objektívom Canon RF 50mm F1.8 STM s nastavením f/20 pre väčšiu hĺbku poľa, takže pes aj pozadie budú zaostrené.

Pri týchto dvoch záberoch je použitá podobná expozícia, ibaže s rozličnými clonami. Použitím malej clony pre túto snímku sa vytvorí väčšia hĺbka ostrosti s ostrejším pozadím. Zachytené fotoaparátom Canon EOS R6 s objektívom Canon RF 50mm F1.8 STM pri nastavení 1/60 s, f/20 a ISO 20 000.

Pes stojí na opadaných listoch v zelenej lesnej krajine. Nasnímané pomocou objektívu Canon RF 50mm F1.8 STM pri nastavení f/1,8, malá hĺbka ostrosti znamená, že pes je zaostrený a pozadie je rozmazané.

Rozšírenie clony znižuje hĺbku ostrosti, takže je zaostrená oveľa menšia časť obrazu a objekt vyčnieva z pozadia a popredia. Tu sa veľmi osvedčí objektív so širokou maximálnou clonou, ako je Canon RF 50mm F1.8 STM. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R6 s objektívom Canon RF 50mm F1.8 STM pri nastavení 1/80 s, f/1,8 a ISO 60.

Existujú tri faktory, ktoré nám umožňujú kontrolovať expozíciu, známe ako trojuholník expozície. Najprv je tu clona, ktorá predstavuje veľkosť otvoru v šošovke, ktorá umožňuje prenikanie svetla a meria sa ako číslo f.

Každý objektív má určitý rozsah nastavení veľkosti clony. Vysoké clony sú vyjadrené malými číslami (napríklad f/2,8), vpúšťajú viac svetla a vytvárajú plytkú hĺbku poľa (väčšie rozmazanie za vaším bodom zaostrenia). Nízke clony sú označované veľkými číslami (napríklad f/16), vpúšťajú menej svetla a dokážu zaostriť rozsiahlejšie plochy od popredia po pozadie.

Rýchlosť uzávierky

Pes prechádza po chodníku s listami. Pes je rozmazaný a nezaostrený, pretože sa pohol, kým bola clona na modeli Canon EOS R6 otvorená.

Vysoká rýchlosť uzávierky je nevyhnutná na zmrazenie akcie. Ak sa snímaný objekt pohybuje rýchlejšie ako vaša rýchlosť uzávierky, zobrazí sa rozmazaný, ako je to znázornené na obrázku. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R6 s objektívom Canon RF 50mm F1.8 STM pri nastavení na 1/100 s, f/1,8 a ISO 125.

Pes skáče v lístí v lese. Aj keď sa pohybuje, vysoká rýchlosť uzávierky na modeli Canon EOS R6 znamená, že je stále dokonale zaostrený.

Rýchlosť uzávierky 1/1600 znehybní pohyb psa. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R6 s objektívom Canon RF 50mm F1.8 STM pri nastavení na 1/1600 s, f/1,8 a ISO 1250.

Druhým faktorom v našom trojuholníku expozície je rýchlosť uzávierky, čo je dĺžka času, počas ktorého umožníme, aby svetlo dopadalo na snímač. Podobne ako voda prechádzajúca cez kohútik, čím dlhšie necháme uzávierku otvorenú, tým viac svetla prejde.

Vysoká rýchlosť uzávierky (snímač otvorený na krátky čas) môže byť užitočná pri zachytávaní rýchlej akcie, zatiaľ čo pomalá rýchlosť uzávierky (snímač je otvorený dlhší čas) sa môže použiť na tvorivé efekty rozmazania pohybu, ako sú svetelné stopy alebo maľovanie svetlom.

Citlivosť ISO a šum

Fotoaparát Canon EOS R6 umiestnený na statíve na trávnatom svahu, pričom polia pod ním sú zobrazené v hľadáčiku.

Pri snímaní krajiny pri večernom svetle vám citlivosť ISO 100 poskytne optimálnu kvalitu obrazu a úzka clona zaistí ostrosť vo všetkých oblastiach. Kompromisom je však často nízka rýchlosť uzávierky, ktorá môže vyžadovať použitie statívu alebo fotoaparátu so stabilizáciou obrazu v tele (IBIS).

Tretím faktorom v našom trojuholníku expozície je citlivosť ISO. Toto nastavenie určuje citlivosť snímača na svetlo. Nižšie citlivosti ISO, ako napríklad ISO 100, majú za následok kvalitnejšie fotografie. Vysoké hodnoty ISO zvyšujú citlivosť snímača, takže na správnu expozíciu budete potrebovať menej svetla. Avšak kompromisom je zvýšený šum obrazu a pri veľmi vysokých hodnotách ISO začne byť ovplyvnená kvalita obrazu.

Spravidla je najlepšie použiť najnižšiu možnú hodnotu citlivosti ISO, ale moderné fotoaparáty značky Canon majú špičkový výkon pri vysokých hodnotách ISO vo svojej triede, takže môžete pokojne snímať pri nastavení až ISO 1600 alebo viac a súčasne zachytiť nádherne detailné fotografie pri slabom svetle.

Trojuholník expozície

Tri kľúčové faktory v našej expozícii – clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO – fungujú ako kombinácia faktorov, takže keď zmeníte jeden faktor, musíte ho vyvážiť iným na zachovanie rovnakej expozície alebo umožniť kamere, aby toto nastavenie kompenzovala. Preto ich môžete vnímať ako tri strany trojuholníka. Upravte jednu zo strán a následne sa musí prispôsobiť aj jedna alebo obe ďalšie dve strany, ak sa zámerne nepokúšate zvýšiť alebo znížiť úrovne expozície.

Napríklad zvýšenie rýchlosti uzávierky na zachytenie okamihu rýchlej akcie môže viesť k podexponovaniu záberu. To je potom potrebné kompenzovať zvýšením clony alebo citlivosti ISO. Podobné je to aj v prípade zníženia clony na maximálne celkové zaostrenie záberu, ktoré si vyžaduje zníženie rýchlosti uzávierky alebo citlivosti ISO. Začnite premýšľať o expozícii týmto spôsobom a čoskoro si uvedomíte, že existuje široká škála nastavení, ktoré povedú k podobne fotografii s podobnou expozíciou, a vy budete mať kreatívnu slobodu pri výbere správnej kombinácie pre váš objekt alebo scénu.

Režimy expozície

Ruka drží fotoaparát Canon pred lesným chodníkom a na obrazovke sa zobrazuje trasa vpredu.

Populárna technika snímania je použitie manuálneho (M) režimu s automatickou citlivosťou ISO. Týmto spôsobom môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu a nechať fotoaparát, aby upravil citlivosť ISO tak, aby vyhovovala danej scéne.

Lesná cestička so stromami skláňajúcimi sa z každej strany a tromi postavami stojacimi v slnečnom svetle v diaľke, nasnímané fotoaparátom Canon EOS R6.

Tento atmosférický tunel zo stromov s jemným vyvážením tmavých a svetlým miest predstavuje výzvu pre výkon fotoaparátu pri slabom osvetlení, ale našťastie je model EOS R6 schopný vytvárať vysokokvalitné fotografie aj pri vysokých citlivostiach ISO. Pri manuálnom snímaní s automatickou citlivosťou ISO môžeme zaistiť, že rýchlosť uzávierky zostane dostatočne rýchla na držanie fotoaparátu v ruke, zatiaľ čo sa citlivosť ISO prispôsobuje slabému osvetleniu scény. Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R6 s objektívom Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM s nastavením 105 mm, 1/80 s, f/7,1 a ISO 1 600.

Váš fotoaparát Canon uľahčuje tento typ snímania tým, že ponúka niekoľko režimov expozície, ktoré vám umožňujú posúvať trojuholník expozície jedným či druhým smerom. V režime Program (P) ovládate citlivosť ISO a fotoaparát nastavuje rýchlosť uzávierky aj clonu. Použite režim priority uzávierky (Tv) a môžete zmeniť rýchlosť uzávierky a nechať fotoaparát, aby sa postaral o celkovú expozíciu. Podobne v režime priority clony (Av) určíte f číslo a fotoaparát nastaví správnu rýchlosť uzávierky. Môžete si vybrať automatické nastavenie ISO alebo sami nastaviť citlivosť ISO. V manuálnom režime (M) môžete nastaviť ľubovoľnú kombináciu clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO.

Fotoaparáty EOS R System majú tiež režim flexibilnej priority (Fv), ktorý vám umožňuje prepínať medzi ovládaním clony, rýchlosti uzávierky, kompenzácie expozície a citlivosti ISO v rovnakom režime. Keď zmeníte jedno nastavenie, zvyšok sa automaticky upraví tak, aby sa zachovala správna expozícia, čím sa kontrola expozície stáva omnoho rýchlejšou a jednoduchšou.

Úprava expozície týmto spôsobom sa môže použiť na dosiahnutie kreatívneho efektu. Stmavenie snímok prehĺbi farby a vaše obrázky budú vyzerať atmosférickejšie, najmä pri fotografovaní krajiniek. Zvýšením expozície rozjasníte tiene a dosiahnete modernejší vzhľad.

Stupňovanie expozície vám umožňuje zachytiť scénu s rôznymi expozíciami a potom vybrať najpôsobivejší záber. Vyberte si na stupnici expozície hodnotu ±1 až ±3 a umožnite fotoaparátu vykonať potrebné úpravy vašich nastavení.

Dlhé expozície

Fotoaparát Canon EOS R6 je umiestnený na statíve oproti ohňostroju, ktorý vybuchuje nad morom.

Dvojsekundová expozícia rozostrí pohyb vĺn a umožní fotoaparátu zachytiť viacero výbuchov ohňostrojov v jednom zábere (pozrite si hlavný obrázok).

Keď máte k dispozícii menej svetla, možno bude potrebné nechať uzávierku otvorenú dlhšie. Niekedy je to nevyhnutné, no v niektorých prípadoch je to kreatívna voľba umožňujúca rozmazanie pohybu v rámci scény, napríklad na rozmazanie pohybu vody alebo oblakov. Fotoaparát musí zostať dokonale statický, takže na zabránenie chveniu fotoaparátu je nevyhnutný statív alebo stabilný povrch. Dokonca aj stlačenie tlačidla uzávierky môže spôsobiť problémy, preto je najlepšie použiť aktiváciu uzávierky na diaľku pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania Canon BR-E1 alebo aplikácie Canon Camera Connect na telefóne na diaľkové uvoľnenie uzávierky. Aplikácia vám tiež umožňuje snímať dlhodobé expozície, čo vám umožňuje nechať clonu otvorenú niekoľko minút alebo viac, čo je ideálne na fotenie ohňostrojov alebo hviezd v noci.

Najväčšou výzvou pri použití dlhej expozície počas dňa je nastaviť čas expozície tak, aby zachytil dostatočne výrazný pohyb. Ideálne je použiť expozičný čas dlhší ako pár sekúnd, preto nezabudnite nastaviť nízku citlivosť ISO a nízku clonu. Výhodné je tiež fotografovať pri zamračenom počasí alebo tienistých podmienkach, prípadne na začiatku alebo konci dňa, kedy je svetlo tlmenejšie. Prípadne môžete investovať do filtra, ktorý pripevníte na koniec objektívu a ktorý zabráni preniknutiu časti svetla. Najlepší je neutrálne sivý filter.

Posuňte expozíciu na novú úroveň

Obrazovka zobrazenia modelu Canon EOS R6, sklopená smerom von a zobrazujúca kombináciu viacerých expozícií.

Funkcia viacnásobnej expozície priamo fotoaparáte v modeli Canon EOS R6 poskytuje náhľad tohto efektu v reálnom čase pri snímaní, takže môžete zostaviť viacero expozícií s dokonalým prehľadom.

Porast so slnkom presvitajúcim cez jeho konáre je zobrazený ako vyrezaný okolo spodnej časti v tvare vrchnej časti stojaceho kameňa, nasnímané pomocou dvojitej expozície priamo vo fotoaparáte vo fotoaparáte Canon EOS R6.

Dvojité expozície vo fotoaparáte poskytujú neobmedzený priestor pre tvorivosť. Pri tomto zábere sme nastavili režim viacnásobnej expozície na možnosť doplnenia a postavili stojaci pieskovcový kameň proti jasnej oblohe, potom otočili fotoaparát hore nohami a nesnímali porast. Pri snímaní takéhoto silného tvaru na jasnom pozadí sa zabezpečí, že druhý záber bude ohraničený tvarom prvého. Zachytené fotoaparátom Canon EOS R6 s objektívom Canon RF 50 mm F1.8 STM pri nastavení na 1/50 s, f/8 a ISO 100.

Po zvládnutí vašej expozície sú tvorivé príležitosti prakticky nekonečné. Väčšina bezzrkadlových fotoaparátov a digitálnych zrkadloviek od spoločnosti Canon obsahujú režim viacnásobnej expozície, ktorý umožňuje spájať viac ako jeden záber. Táto funkcia, inšpirovaná technikou viacnásobnej expozície z čias filmu, v ktorej bolo rovnaké políčko filmu exponované dvakrát alebo viackrát, vám umožňuje vytvárať najrôznejšie druhy ohromujúcich efektov.

Z troch možností spájania vo fotoaparáte sa možnosť pridávania najviac podobá technike používanej v období filmu, pretože kombinuje hodnoty jasu, takže biele oblasti zostávajú biele. Pri snímaní v tomto režime hľadajte výrazné tvary, silný kontrast a výrazné siluety.

Keď najbližšie použijete svoj fotoaparát, skúste experimentovať s trojuholníkom expozície a sami uvidíte, ako sa zmenia vaše fotografie.

Autor: James Paterson

Súvisiace produkty

Súvisiace články