Aplikácia Canon Camera Connect

canon_connect

Ste pripravení využívať nové možnosti prepojenia?

Pripojte svoj fotoaparát k zariadeniu Apple či Android a snímajte pomocou neho na diaľku či jednoducho preberajte fotografie a podeľte sa o ne so svetom.

Prevziať z lokality App Store
Prevziať z lokality Google play

Prepojte svoj fotoaparát Canon s inteligentným telefónom a využívajte úplne nové možnosti:

  • Preberajte snímky ihneď, aby ste sa nimi mohli kedykoľvek pochváliť
  • Ovládajte fotoaparát na diaľku pomocou telefónu
  • Pridajte na snímky pomocou fotoaparátu PowerShot alebo IXUS údaje GPS

Často kladené otázky

Funguje táto aplikácia v každom fotoaparáte?

Informácie o tom, či je naša aplikácia kompatibilná s vaším fotoaparátom, nájdete v zozname kompatibility nižšie.**

Sú všetky funkcie dostupné vo všetkých fotoaparátoch?

Nie, nie všetky funkcie sú dostupné na všetkých modeloch. Informácie o tom, ktoré funkcie umožňuje používať váš fotoaparát, nájdete v zozname kompatibility nižšie.

Ako prepojím digitálnu zrkadlovku Canon EOS s mobilným zariadením?

1. Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo ponuky.
2. Kliknite na položku Settings (Nastavenia) a vyberte položku Wi-Fi.
3. Stlačte možnosť Enable (Povoliť). Ak vás fotoaparát požiada o registráciu prezývky, zadajte ju a najbližšie 2 kroky preskočte.
4. Vráťte sa do ponuky. 
5. Vyberte funkciu Wi-Fi a nastavte podľa vlastných preferencií prezývku pre daný fotoaparát.
6. Vráťte sa do ponuky a vyberte funkciu Wi-Fi.
7. Vyberte ikonu „Connect to Smartphone“ (Pripojiť k inteligentnému telefónu).
8. Vyberte položku „Camera access point mode“ (Režim prístupového bodu fotoaparátu).
9. Vyberte položku „Easy connection“ (Jednoduché pripojenie).
10. Na zariadení prejdite do ponuky nastavení, vyberte Wi-Fi a potom názov siete zobrazený na fotoaparáte.
11. Na inteligentnom zariadení prejdite do ponuky nastavení, vyberte Wi-Fi a potom názov siete zobrazený na fotoaparáte.
12. Keď uvidíte, že zariadenie je pripojené k sieti fotoaparátu, spustite aplikáciu Camera Connect.
13. Na fotoaparáte sa zobrazí hlásenie potvrdzujúce, že je pripojený k zariadeniu. Ak vás fotoaparát požiada o overenie pripájaného zariadenia, stlačte možnosť OK a nastavenie uložte pod položkou SET1. Teraz môžete aplikáciu začať využívať.
14. Po vykonaní tohto postupu už nebude podrobné overovanie potrebné znova opakovať. Pri ďalšom spustení funkcie Wi-Fi môžete použiť konfiguračné nastavenia, ktoré ste uložili pri prvotnej konfigurácii, a fotoaparát k inteligentnému zariadeniu pripojiť podľa krokov 11 a 12.

Ako prepojím fotoaparát Canon EOS M3, Canon PowerShot či IXUS s mobilným zariadením?

1. Zapnite fotoaparát.
2. Na fotoaparáte stlačte tlačidlo so symbolom mobilného telefónu. Ak sa toto tlačidlo na fotoaparáte nenachádza, stlačte ikonu Wi-Fi v režime prehrávania.
3. Vytvorte si prezývku a následne vyberte obrázok mobilného telefónu, ktorý sa zobrazí na displeji. Fotoaparát vytvorí sieť Wi-Fi, ku ktorej sa môže zariadenie pripojiť.
4. Na zariadení prejdite do ponuky nastavení, vyberte Wi-Fi a potom názov siete zobrazený na fotoaparáte.
5. Keď uvidíte, že zariadenie je pripojené k sieti fotoaparátu, spustite aplikáciu Camera Connect.
6. Na fotoaparáte sa zobrazí hlásenie potvrdzujúce, že je pripojený k zariadeniu.
7. Teraz môžete aplikáciu začať využívať.
8. Keď tento postup raz vykonáte, už ho nebude potrebné znova opakovať. Keď najbližšie stlačíte tlačidlo mobilného telefónu, môžete prejsť rovno na 4. krok. Prípadne môžete stlačením ikony WiFi v režime prehrávania prejsť do ponuky histórie pripojení. Tu vyberte názov siete zobrazený na fotoaparáte.

Ako prenesiem fotografie z fotoaparátu do telefónu či tabletu?

1. Pripojte zariadenie k fotoaparátu, pričom majte spustenú aplikáciu Camera Connect.
2. V aplikácii ťuknite na funkciu „Images on camera“ (Snímky vo fotoaparáte) a zobrazia sa v nej všetky snímky aktuálne uložené vo fotoaparáte.
3. V spodnej časti obrazovky aplikácie ťuknite na ikonu preberania a vyberte snímky z fotoaparátu, ktoré chcete uložiť do zariadenia.
4. Ak chcete ukladať jednotlivé snímky, jednoducho ťuknite na požadovanú snímku. Keď sa jednotlivý obrázok zobrazí na celej obrazovke, ťuknite na ikonu preberania pod snímkou.
5. Ak chcete uložiť viacero snímok, kliknite na ikonu šípky v spodnej časti obrazovky a vyberte snímky, ktoré chcete uložiť.

Čo umožňuje funkcia GPS cez mobilné zariadenie?

Funkcia GPS cez mobilné zariadenie dokáže pomocou údajov GPS mobilného telefónu do fotografií vkladať presné informácie, napríklad o čase a mieste ich nasnímania. Preto, či už fotografie ukladáte do archívu alebo ich nahráte do služby Flickr, vždy si budete vedieť vyhľadať fotografie nasnímané na danom konkrétnom mieste. Funkcia GPS cez mobilné zariadenie je k dispozícii pre fotoaparáty PowerShot a IXUS.

Ako do snímok vložím údaje GPS?

Funkcia GPS cez mobilné zariadenie je kompatibilná s fotoaparátmi PowerShot a IXUS.

1, Skontrolujte, či máte na fotoaparáte a zariadení správne nastavený čas. Pomocou neho je možné synchronizovať údaje GPS.
2. Otvorte aplikáciu Camera Connect a vyberte položku Location Information (Informácie o lokalite).
3. Vyberte položku Begin logging (Spustiť zaznamenávanie).
4. Začnite fotografovať pomocou zariadenia.
5. Keď nasnímate fotografiu, prepojte fotoaparát so zariadením.
6. Aplikácia Camera Connect automaticky zistí, že ste začali so zaznamenávaním, a spýta sa, či chcete synchronizovať dostupné informácie. 
7. V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položku Location Information (Informácie o lokalite).
8. Vyberte položku Send location information (Zaslať informácie o lokalite) a stlačte tlačidlo OK.
9. Ak chcete údaje GPS zobraziť, vyberte príslušnú fotografiu vo fotoaparáte a kliknite na DISP. Tým zobrazíte súradnice lokality, kde bola fotografia nasnímaná.
10. Ak chcete údaje GPS vypnúť, v hlavnej ponuke aplikácie vyberte položku Location Information (Informácie o lokalite) a kliknite na End Logging (Ukončiť zaznamenávanie).

Ako v aplikácii Camera Connect zmením nastavenia fotoaparátu?

Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, musí byť váš kompaktný fotoaparát prepnutý do jedného z manuálnych režimov – M, Av alebo Tv.

1. Pripojte fotoaparát k aplikácii Camera Connect.
2. Kliknite na položku Remote Shooting (Diaľkové snímanie).
3. V pravom dolnom rohu zariadenia sa zobrazí tlačidlo. Ťuknutím naň zobrazíte rôzne nastavenia, ako je rýchlosť uzávierky, clona, ISO, sériové snímanie a samospúšť.
4. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a rolovaním vľavo alebo vpravo ho upravte.

Podarilo sa mi pripojiť k aplikácii, ale keď ju používam, sieť Wi-Fi sa neustále odpája. Čo mám robiť?

1. Prejdite do nastavení Wi-Fi na zariadení a kliknite na sieť, na ktorú sa zariadenie neustále prepája.
2. Vyberte možnosť zabudnúť na túto sieť.
3. Vyberte názov siete zobrazený na fotoaparáte.

Ako získam aplikáciu do telefónu či tabletu?

Aplikáciu Camera Connect si môžete bezplatne prevziať pomocou zariadenia. Stačí navštíviť lokalitu App Store alebo Google Play a vyhľadať aplikáciu „Canon Camera Connect“.

Používal/-a som aplikáciu CameraWindow, no fotoaparát sa nedokáže pripojiť k novej aplikácii Camera Connect napriek tomu, že je nainštalovaná.

Vo fotoaparáte je v zozname histórie pripojení uložené predchádzajúce pripojenie k inteligentnému zariadeniu pomocou starej aplikácie CameraWindow. Nemožno ho znova použiť, pretože pripojenie je kompatibilné iba so starou verziou aplikácie v inteligentnom zariadení.

Ak ste na pripojenie k inteligentnému zariadeniu používali tlačidlo na pripojenie mobilného zariadenia:

1. Stlačte tlačidlo ponuky a vyhľadajte kartu Settings (Nastavenia) (karta s ikonou kľúča a kladiva).
2. Vyberte možnosť tlačidla na pripojenie mobilného zariadenia.
3. Odstráňte položku „Registered destination“ (Zaregistrovaný cieľ) (vaše inteligentné zariadenie).
4. Po odstránení znova stlačte tlačidlo na pripojenie mobilného zariadenia a vytvorte pripojenie k inteligentnému zariadeniu (nezabudnite na ňom spustiť novú aplikáciu Camera Connect).
5. Po vykonaní tohto kroku si mobilné tlačidlo zapamätá toto pripojenie k novej aplikácii Camera Connect a tlačidlo môžete znova používať tak, ako predtým. Zároveň môžete odstrániť starú aplikáciu CameraWindow, aby ste si ich nemýlili.

Ak ste nepoužívali tlačidlo na pripojenie mobilného zariadenia alebo sa toto tlačidlo na fotoaparáte nenachádza:

1. Stlačte tlačidlo prehrávania a vyberte tlačidlo s ikonou Wi-Fi.
2. Namiesto výberu staršieho pripojenia zo zoznamu histórie pripojení vytvorte nové pripojenie výberom ikony inteligentného telefónu na obrazovke.
3. Nadviažte prepojenie s inteligentným zariadením (nezabudnite na ňom spustiť novú aplikáciu Camera Connect).
4. Po vykonaní tohto kroku si fotoaparát zapamätá toto pripojenie k novej aplikácii Camera Connect, ktoré sa zobrazí ako nová položka v zozname histórie. Zároveň môžete odstrániť starú aplikáciu CameraWindow, aby ste si ich nemýlili.

Ako sa pripojiť pomocou funkcie NFC?

Na pripojenie pomocou funkcie NFC potrebujete inteligentný telefón so systémom Android (OS verzie 4.0 alebo novší), ktorý funkciu NFC podporuje. Aktivujte na inteligentnom telefóne funkciu NFC a dotknite sa ním loga značky N na fotoaparáte.

Pri určitých modeloch je potrebný tento postup:

1. Aktivujte funkciu Wi-Fi na fotoaparáte prostredníctvom ponuky a skontrolujte, či je zapnutá funkcia NFC.
2. Na zariadení prejdite do sekcie nastavení, vyberte pripojenie Wi-Fi, vyberte názov siete zobrazený na fotoaparáte a ťuknite na položku „Connect“ (Pripojiť).
3. Ťuknutím na NFC spustite aplikáciu a vytvorí sa pripojenie.

Môj fotoaparát má funkciu NFC, no tá aktivuje aplikáciu CameraWindow. Ako môžem použiť aplikáciu Camera Connect?

Naša aplikácia Camera Connect značku NFC automaticky prepíše za vás.

Stačí iba pripojiť fotoaparát k aplikácii Camera Connect*** a zobrazí sa hlásenie o prepísaní údajov značky NFC. Stlačte len tlačidlo OK.

*** Podrobnejšie informácie o tom, ako sa pripojiť k aplikácii Camera Connect na mobilnom zariadení, nájdete v časti „Ako prepojím digitálnu zrkadlovku Canon EOS s mobilným zariadením?“ alebo „Ako prepojím fotoaparát Canon PowerShot či IXUS s mobilným zariadením?“.

Pri určitých modeloch je potrebný tento postup:

1. Pripojte fotoaparát k aplikácii Camera Connect.
2. Vyberte v hlavnej ponuke aplikácie položku Camera Setting (Nastavenia fotoaparátu).
3. Kliknite na položku Start Writing (Spustiť zapisovanie).
4. Dotknite sa fotoaparátom zariadenia.
5. Následne sa prepísanie dokončí.

Ako obnoviť pripojenie Wi-Fi na fotoaparáte Canon PowerShot alebo IXUS?

1. Kliknite na tlačidlo ponuky na fotoaparáte.
2. Vyberte položku Wi-Fi Settings (Nastavenia Wi-Fi).
3. Vyberte položku Reset Settings (Obnoviť nastavenia).
4. Po zobrazení otázky „Reset all Wi-Fi information?“ (Obnoviť všetky informácie Wi-Fi?) vyberte možnosť „OK“.

Ako obnoviť pripojenie Wi-Fi na digitálnej zrkadlovke Canon?

1. Stlačte tlačidlo ponuky na fotoaparáte.
2. Prejdite na zelenú kartu nastavení.
3. Vyberte funkciu Wi-Fi.
4. Stlačte tlačidlo INFO.
5. Vyberte možnosť Clear Wi-Fi settings (Vymazať nastavenia Wi-Fi).
6. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Ako môžem poskytnúť spätnú väzbu?

Radi si vypočujeme vaše názory na aplikáciu, či už dobré alebo zlé. Takisto si veľmi radi vypočujeme vaše návrhy, ako ju môžeme vylepšiť.

Zanechajte spätnú väzbu.

Užitočné informácie

Po inštalácii aplikácie Camera Connect v inteligentnom zariadení bude možno potrebné iniciovať nové pripojenie z fotoaparátu na zabezpečenie správneho pripojenia k inteligentnému zariadeniu.


* Aplikácia Canon Camera Connect ponúka nasledujúce funkcie:


[Funkcie a kompatibilné modely]

1) Pripojenie Wi-Fi k fotoaparátu na prenos obrázkov***, fotografovanie so živým náhľadom Live View na diaľku a nastavenie dátumu a času

2) Pridanie informácií o polohe k obrázkom vo fotoaparáte

3) Pripojenie Bluetooth k fotoaparátom s touto funkciou


[Podporované funkcie: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS**/G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Podporované funkcie: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (diaľkové ovládanie uzávierky fotoaparátu cez Bluetooth je k dispozícii s jednotkou BR-E1 predávanou samostatne)


[Podporované funkcie: 1, 2]

PowerShot SX430 IS/SX432 IS/SX620 HS/G7 X Mark II/SX720 HS/SX540 HS/SX420 IS/G5 X/G9 X/G3 X/SX530 HS/SX 710 HS/SX 610 HS/G7 X/SX60 HS/N2/G1 X Mark II/SX700 HS/SX600 HS/N100
IXUS 190/285 HS/180/182/275 HS/265 HS
PowerShot G16*/S120*/S200*/SX510 HS*/SX280 HS*/N*/A3500 IS*/A3550 IS*/S110*
IXUS 255 HS*/140*/135*/245 HS*


[Podporované funkcie: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS*/240 HS*
LEGRIA HF R86*/HF R87*/HF R88*


* Nepodporuje fotografovanie so živým náhľadom Live View na diaľku.
** Pridanie informácie o polohe k obrázkom vo fotoaparáte cez Bluetooth.
*** Veľkosť snímok CR2 bude zmenená na optimálnu veľkosť pre vaše zariadenie v závislosti od používaného fotoaparátu. Prenos súboru RAW CR2 s plným rozlíšením NIE JE k dispozícii.


Operačný systém:
– iOS 9.3/10.3
– Android 5.0 – 5.1/6.0/7.0 – 7.1


Systémové požiadavky pripojenia Bluetooth:

V prípade pripojenia Bluetooth musí byť fotoaparát vybavený funkciou Bluetooth a zariadenie musí mať Bluetooth 4.0 alebo novšie (podporuje nízkoenergetickú technológiu Bluetooth). Zariadenia podporujúce Bluetooth 4.0: iPhone 4s alebo novší, iPad 3. gen. alebo novší, iPod touch 5. gen. alebo novší.


Kompatibilné typy súborov:
– JPEG, MP4, MOV

  1. Súbory MOV nasnímané fotoaparátmi EOS nemožno uložiť.
  2. Súbory AVCHD nasnímané videokamerou nemožno uložiť.

Poznámka:
– Ak aplikácia nefunguje správne, reštartujte ju a skúste to znova.
– Neustále používanie GPS na pozadí môže značne znížiť výdrž batérie.
– V prípade používania adaptéra pre funkciu zoomu s pohonom zapnite funkciu Živý náhľad Live View.

 

Zmluvné podmienky používania