Hero image

Oprava produktu

Oboznámte sa so všetkými informáciami potrebnými na zaslanie produktu na opravu. K dispozícii sú informácie o vyhľadávaní servisných stredísk, krokoch potrebných na zabezpečenie opravy a výber z najčastejšie kladených otázok, ktoré vám pomôžu vyjasniť prípadné nejasnosti.

Koronavírus

V týchto mimoriadnych časoch sú ochrana a starostlivosť o našich zákazníkov a zamestnancov našou najvyššou prioritou. Sem patrí taktiež prispôsobenie výkonu našej práce v niektorých oblastiach. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pripravili na možné narušenia a aby sme udržali ich čo najmenší dopad.
Na základe týchto skutočností pracujú servisné a opravárske strediská spoločnosti Canon s menším počtom zamestnancov. Niektorí zamestnanci pracujú počas tohto obdobia z domu, aby obmedzili riziko infekcie. V súčasnej dobe by sa do našich servisných a opravárenských centier spoločnosti Canon malo prednostne doručovať kuriérskou službou alebo poštou. Aby sme však v prípade potreby mohli našim zákazníkom poskytnúť primeranú podporu, môžeme produkty prijať aj osobne v súlade s nariadeniami vlády o odstupe. Doby opráv sa môžu predĺžiť a my aktuálne nevieme, kedy sa budme môcť vrátiť k našej bežnej prevádzke.
Naši autorizovaní servisní partneri Canon čelia podobným výzvam. Preto Vám odporúčame pred odoslaním produktu na opravu spojiť sa s našimi servisnými partnermi.
 
V tejto súvislosti zvážte, či je Vaša oprava skutočne naliehavá, keďže môžu byť postihnuté aj niektoré kuriérske služby. Ak potrebujete podporu, kontaktujte nás, dotazy zákazníkov budú naďalej spracovávané, ako obvykle. O ďalšom vývoji Vás budeme priebežne informovať. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie a podporu v tejto mimoriadnej dobe. 
 

Usmernenie týkajúce sa čistenia zariadení Canon v súvislosti s epidémiou COVID-19

 
Naši inžinieri, ktorí sú súčasťou našej služby nepretržitej podpory, sa budú snažiť dôkladne vyčistiť zariadenie zákazníka, keď na ňom dokončia svoju prácu. 
Preto odporúčame, aby ste dodržiavali usmernenia týkajúce sa čistenia uvedené v návode na obsluhu príslušného zariadenia. (Návody sú dostupné na prevzatie na lokalite podpory spoločnosti Canon.) 

V aktuálnej situácii epidémie COVID-19 nás mnohí zákazníci žiadali, aby sme im poradili najbezpečnejší spôsob čistenia tých častí zariadení, ktorých sa ľudia dotýkajú najčastejšie. Preto spoločnosť Canon odporúča dodržiavať nasledujúci postup pri čistení. 

Pozor: toto usmernenie týkajúce sa čistenia nezaručuje odstránenie koronavírusu z vašich zariadení. Účinnosť čistiacich prostriedkov na báze alkoholu by ste mali overiť u výrobcu. 

  • Pred čistením dodržte požadovaný postup vypnutia a odpojenia zariadenia od elektrickej siete.
  • Na dezinfekciu použite jemnú tkaninu nasiaknutú čistiacim prostriedkom na báze alkoholu. Utrite súčasti zariadenia, ktorých sa môžu používatelia dotýkať, ako napríklad numerické tlačidlá na ovládacích paneloch, dotykové displeje, kryty a rukoväte.
  • Alkohol ani iné dezinfekčné prostriedky nikdy nestriekajte priamo na časti, kde by mohli kvapaliny vniknúť do zariadenia, ako napríklad hrany dotykových obrazoviek alebo numerické tlačidlá. Zabráňte kvapkaniu akýchkoľvek kvapalín na tieto časti.
  • V závislosti od typu použitého alkoholu alebo spôsobu utierania môže vonkajšok tlačiarne vyblednúť alebo stratiť farbu, čo však neovplyvní funkciu tlačiarne.
  • Upozorňujeme, že niektoré komerčné produkty ako vlhčené utierky môžu byť bez obsahu alkoholu, a preto sa ich používanie neodporúča.
  • Spoločnosť Canon neodporúča žiadnu konkrétnu značku ani žiadneho konkrétneho výrobcu čistiacich prostriedkov na báze alkoholu. Odporúčame však, aby ste používali čistiace prostriedky, ktoré obsahujú minimálne 60 % alkoholu. Upozorňujeme, že alkohol je horľavina, preto sa nikdy nesmie používať v blízkosti ohňa.
  • Čistiace prostriedky na báze alkoholu nepoužívajte na čistenie obrazových snímačov fotoaparátov alebo videoobjektívov, pretože majú povrchovú vrstvu, ktorá by sa mohla poškodiť.

Servisné strediská

Pomocou filtrov vyhľadávania vyberte svoj produkt a uistite sa, že nájdete správne autorizované servisné stredisko, v ktorom vám dokážu opraviť váš produkt značky Canon.


Produkt môžete vziať priamo do servisného strediska alebo ho tam zaslať. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o procese opravy.


Poznámka – Ak vlastníte tlačiareň imageRUNNER C1225iF, PIXMA PRO-1, imagePROGRAF PRO-1000 alebo niektorú z vybraných tlačiarní MAXIFY či i-SENSYS, môžete mať (v závislosti od krajiny) nárok na záručný servis U vás doma. Ak sa na vašu tlačiareň vzťahuje Európsky záručný systém (EWS) spoločnosti Canon, najprv skontrolujte dostupnosť záručného servisu U vás doma a ak naň máte nárok, obráťte sa priamo na nás a dohodnite si jeho vykonanie. Ak nemáte nárok na servis U vás doma, môžete si nižšie vyhľadať autorizované servisné stredisko.Postup pri oprave

Môj produkt Canon nefunguje – čo mám robiť?

V prvom rade vám odporúčame obrátiť sa na našu lokalitu podpory produktov pre zákazníkov, kde sa nachádzajú informácie, ktoré môžu byť užitočné pri vyriešení vášho problému. Po vybratí produktu získate prístup k často kladeným otázkam, používateľským príručkám, ovládačom, softvéru a firmvéru na prevzatie. Nájdete tu aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť užitočné, vrátane spôsobu, akým sa môžete obrátiť na našu podporu, či už prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

V prípade, že sa vám týmito spôsobmi nepodarilo vyriešiť problém a je potrebná oprava produktu, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Keďže sa špecifické procesy v jednotlivých krajinách môžu líšiť, pozrite si stránku podpory pre krajinu vášho pobytu prostredníctvom vyhľadávača krajiny.


Môj produkt Canon si vyžaduje opravu – aký je ďalší postup?

1 – Vytlačte a vyplňte štandardný formulár k oprave spoločnosti Canon a zašlite nám ho spolu s produktom.

Tento formulár nám poskytne všetky informácie potrebné na preskúmanie problému, vyskytujúceho sa vo vašom produkte, prípadnú opravu a aby sme vás mohli informovať o priebehu opravy. Ak nemôžete formulár vytlačiť, potvrďte, prosím, tie isté informácie v liste, ktorý nám odošlete spolu s produktom.

2 – Vyhľadajte najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Canon.

Podrobné informácie o najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Canon nájdete prostredníctvom nášho nástroja na lokalizáciu servisných stredísk.

3 – Spolu s produktom nezabudnite zaslať aj všetky potrebné informácie.

Ak žiadate o opravu v rámci záruky, priložte aj doklad o zakúpení produktu, na ktorom je uvedený dátum. Spoločnosť Canon neposkytuje opravy v rámci záruky bez prijatia akejkoľvek príslušnej podpornej dokumentácie.

4 – Produkt bezpečne zabaľte na prepravu.

Keďže spoločnosť Canon nezodpovedá za stratu alebo poškodenie počas prepravy, odporúčame vám, aby ste váš produkt zabalili bezpečne a dôkladne. V závislosti od ceny vášho produktu sa takisto môžete rozhodnúť zásielku poistiť.

Upozorňujeme, že produkt môžete autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon vždy doručiť aj osobne. Otváracie hodiny, adresu a iné potrebné informácie nájdete po kliknutí na vyššie uvedený odkaz „Servisné strediská“.


Produkt som zaslal/-a na opravu – čo sa bude diať ďalej?

Po prijatí autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Canon bude váš produkt zaregistrovaný do nášho servisného systému a zašleme vám potvrdenie o prijatí.

Ak žiadate o opravu produktu v rámci záruky, preskúmame najskôr produkt a priloženú dokumentáciu s cieľom zistiť, či sa na produkt vzťahuje záruka. Ak je možné uplatniť záruku, váš produkt bude zaradený do štandardného postupu opravy a po jeho dokončení vám bude produkt doručený alebo si ho budete môcť prísť prevziať osobne.

Ak sa zistí, že záruku z akejkoľvek príčiny nie je možné uplatniť, budeme vás o tejto skutočnosti informovať a poskytneme vám odhad ceny za prípadnú opravu produktu. Za posúdenie sa môže účtovať symbolický poplatok. O tomto vás však budeme vopred informovať a požadovať váš súhlas. V odhade bude zreteľne uvedené, či odhadovaná cena opravy patrí do nášho pevného cenníka, alebo bude určená individuálne podľa odhadu vynaloženej práce a spotrebovaných náhradných dielov.

Odhad ceny opravy poskytnutý spoločnosťou Canon môžete prijať alebo odmietnuť a oznámiť to danému autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Canon spolu s pokynmi o ďalšom postupe. Ak odhad ceny odmietnete, spoločnosť Canon vám produkt vráti. Po prijatí odhadu ceny prejde produkt naším postupom opravy a po jeho oprave vám bude doručený alebo si ho budete môcť prísť prevziať osobne.

Spoločnosť Canon dbá na ochranu vášho súkromia a akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa použijú výlučne na vykonanie postupu opravy. Spoločnosť Canon bezpečne uschováva vaše údaje a nepoužije ich na iné účely. Niektoré informácie v tejto kategórii nie sú kvalifikované ako osobné informácie (napr. nastavenia). Ich spracovanie nám umožňuje poskytovanie, údržbu, ochranu a zlepšenie produktov a služieb, ako aj vývoj nových. Ďalšie podrobnosti o Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Canon nájdete v sekcii Zmluvné podmienky.

Späť na začiatokČasto kladené otázky – servisná oprava

Pozrite si sekciu často kladených otázok, ktorá vám môže pomôcť v prípade, ak je potrebné váš produkt opraviť.


Otázka: Koľko bude stáť oprava?

Odpoveď: Bez technickej expertízy nie je možné odpovedať na túto otázku. Pokazené zariadenie pošlite do servisného strediska, ktoré Vám na túto otázku bude schopné odpovedať. Ak sa jedná o záručnú opravu, samozrejme nebudete nič platiť.Otázka: Ako mám postupovať, keď sa môj produkt pokazil krátko po predaji?

Odpoveď: Ak sa Vám zariadenie poškodí bezprostredne po predaji, v prvom rade by ste sa mali obrátiť na Vášho predajcu. Ak sa obraciate na svojho predajcu, musíte dodržať podmienky pre reklamáciu stanovené predajcom. V prípade, že sa obraciate na servisné stredisko, musíte dodržať podmienky pre prijatie do servisu podľa požiadaviek stanovených EWS záručným listom..Otázka: Kam sa mám obrátiť, ak môj produkt nefunguje?

Odpoveď: Spoločnosť Canon poskytuje koncovému užívateľovi záruku podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade požiadavku na záručnú opravu prosím kontaktujte primárne Vášho predajcu, ktorý je povinný za Vás reklamáciu riešiť. Ak sa rozhodnete, Vaše pokazené zariadenie doručiť do autorizovaného servisného strediska, uistite sa prosím, že máte so sebou všetky dokumenty stanovené v podmienkach EWS záručného listu pre príjem zariadenia do servisného strediska. Doporučujeme, aby aj v prípade pozáručnej opravy Vaše zariadenie opravovalo servisné stredisko, ktoré je k tejto činnosti autorizovanéOtázka: Ak moje zariadenie nefunguje, môže byť v rámci záruky vymenené?

Odpoveď: Spoločnosť Canon zaisťuje servis podľa podmienok záruky. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo nahradiť chybný výrobok iným ekvivalentným výrobkom rovnakej alebo podobnej kvality ako chybný výrobok, namiesto opravy chybného produktu.Otázka: Môžem zariadenie osobne doniesť do autorizovaného servisného strediska?

Odpoveď: Áno, zariadenie môžete osobne doniesť do autorizovaného servisného strediska, ale doporučujeme, aby všetky reklamácie za Vás riešil Váš predajca. Ak zariadenie napriek tomu pošlete do autorizovaného servisného strediska, odporúčame niektorú z prepravných služieb (pošta, PPL, GLS, …) a zásielku si nezabudnite poistiť.Otázka: V prípade, že je zariadenie nefunkcné, môže byt v záruke vymenené?

Odpoveď: Spolocnost Canon zaistuje servis podla zárucných podmienok. Spolocnost Canon si vyhradzuje právo nahradit chybný výrobok iným ekvivalentným výrobkom rovnakej alebo podobnej kvality ako chybný výrobok, namiesto opravy chybného výrobku.Otázka: Kde môžem zistiť v akom stave sa je oprava zariadenia?

Odpoveď: S touto otázkou sa obráťte na autorizované servisné stredisko, kde ste Vaše zariadenie zasielali. Ak záručnú opravu za Vás rieši Váš predajca, obráťte sa s týmto dotazom na neho.Otázka: Mám zakoupenou rozšířenou záruku na product Canon. Kam se mám v případě poruchy zařízení obrátit?

Odpoveď: Spoločnosť Canon neposkytuje žiadnu rozšírenú záruku. Spoločnosť Canon pokrýva záruku, ktorá je daná legislatívou platnou v Slovenskej republike. Ak ste zakúpili rozšírenú záruku a zariadenie sa Vám pokazí po skončení platnej záruky, obráťte sa na spoločnosť, ktorá Vám rozšírenú záruku poskytla. Táto spoločnosť sa postará o opravu Vášho zariadenia.

Späť na začiatokFormulár k oprave

Predtým než odošlete váš kus tovaru do jedného zo stredísk servisu a opráv spoločnosti Canon, vyplňte tento formulár a odošlite ho spolu s vaším produktom. Podrobné informácie umožnia vami zvolenému stredisku servisu a opráv vybaviť vašu opravu v čo najskoršom termíne. Jednotlivé postupy opráv vykonávaných strediskom servisu a opráv a akékoľvek príslušné poplatky sa budú líšiť. O podrobné informácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek na opravu zo strany „strediska servisu a opráv“ a akýchkoľvek uplatniteľných zmluvných podmienok požiadajte priamo vami vybrané stredisko servisu a opráv, a to ešte pre odoslaním vášho produktu.

Možno budete potrebovať aj...

Feedback