A close-up of a Canon EOS 7D body showing the sensor inside

Canon Factory Service Centre

Prečo využiť strediská servisu a opráv Canon Factory?

Strediská servisu a opráv Canon Factory (FSC) sú servisné prevádzky vo vlastníctve spoločnosti Canon. Ako výrobca produktov Canon veríme, že naši zákazníci si zaslúžia ten najlepší zákaznícky servis a podporu.

Každé stredisko Canon FSC má vyškolených technikov, najnovšie nástroje a vybavenie a predstavuje najmodernejšiu prevádzku svojho druhu, ktorá je pripravená poskytovať širokú škálu služieb v rámci celého sortimentu produktov Canon.

Oprava

V závislosti od toho, či ste podnik alebo spotrebiteľ, si môžete dohodnúť opravu svojho produktu nasledovne:

Ak ste podnik:
  • Musíte mať aktívny obchodný účet, aby ste mohli spoločnosti Canon odoslať žiadosť o servis alebo opravu.
  • Môžete zaregistrovať obchodný účet alebo sa prihlásiť, ak už máte obchodný účet.
  • Po prihlásení do obchodného účtu budete môcť iniciovať žiadosť o servis alebo opravu.

Ak ste spotrebiteľ:

V prípade, že platnosť vašej obchodnej záruky spoločnosti Canon vypršala alebo nekryje povahu danej chyby, ponúkame vám rad spoplatnených možností opravy (buď opravy s pevnou cenou, limitom opravy, časovou alebo cenovou kalkuláciou) v závislosti od vášho produktu (produktov).

  • Oprava za pevnú cenu: Pred odoslaním produktu (produktov) do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon vám bude poskytnutá pevná cena za opravu. Pevná cena zahŕňa náklady na všetky potrebné náhradné diely, prácu a spätnú dopravu.
  • Limit opravy: Pred odoslaním produktu (produktov) do strediska servisu a opráv spoločnosti Canon môžete nastaviť limit opravy (t. j. maximálny poplatok za opravu), avšak minimálna hodnota platí. Slúži to pre nás ako oprávnenie na uskutočnenie opravy, pričom nebudeme posielať kalkuláciu. Ak je možné opravu vykonať za poplatok nižší, ako je stanovený limit opravy, bude vám účtovaná príslušná nižšia suma. Ustanovenie limitu opravy môže viesť k rýchlejšiemu vybaveniu opravy a vaša oprava tiež nebude podliehať poplatku za odmietnutie (vzťahuje sa na prípad, že si vyžiadate časovú a cenovú kalkuláciu)
  • Časová a cenová kalkulácia: Môžete si vyžiadať časovú a cenovú kalkuláciu, kedy sa po prijatí produktu strediskom servisu a opráv spoločnosti Canon vykoná technická diagnostika. Následne vám poskytneme kalkuláciu s podrobnými informáciami o predpokladaných nákladoch na opravu vášho produktu (produktov), ktorú budete mať možnosť prijať alebo odmietnuť pred začatím akejkoľvek opravy. V prípade, že kalkuláciu odmietnete, môže vám byť účtovaný poplatok za odmietnutie na pokrytie nákladov na inšpekciu.

Na všetky naše spoplatnené možnosti opráv sa vzťahujú naše zmluvné podmienky servisu a opráv.

Ponúkané služby

Kontaktné informácie

Canon Giessen GmbH
Factory Service Center
Canonstraße 1
35394 Gießen

Tel: +421 250 102 612


Len pre problémy súvisiace s opravou – v prípade akýchkoľvek iných otázok navštívte našu webovú stránku podpory plnú užitočných informácií.

Canon Professional Services
Canon Professional Services

Prevádzkové hodiny

Pondelok až piatok: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

Podmienky servisu a opravy,

Pred odoslaním produktu do strediska servisu a opráv Canon Factory si prečítajte naše zmluvné podmienky servisu a opráv.

Možno budete potrebovať aj...