Nastavenie bezdrôtového pripojenia tlačiarne PIXMA

Pred pripojením tlačiarne PIXMA k bezdrôtovej sieti skontrolujte, či sú splnené nasledujúce dve podmienky:

  1. Uistite sa, že máte prístupový bod (nazývaný tiež smerovač alebo rozbočovač), cez ktorý sa pripojíte na internet. Skôr ako prejdete na nasledujúci krok, váš prístupový bod musí byť plne funkčný.

  2. Uistite sa, že máte k dispozícii zariadenie ako je PC, Mac, tablet alebo inteligentný telefón, ďalej uvádzané ako počítač, ktoré je úspešne pripojené na internet.

    Ak si chcete overiť, či je počítač, ktorý sa bude používať s tlačiarňou, pripojený k sieti, skúste z neho prejsť na ľubovoľnú webovú stránku na internete, napr. www.canon-europe.com. Ak sa stránka nezobrazí, nie ste úspešne pripojení na internet a skôr ako budete pokračovať, musíte pripojenie opraviť.

UPOZORNENIE

Ak máte problémy alebo si nie ste istí, ako nastaviť prístupový bod alebo pripojenie na internet, prečítajte si používateľskú príručku k použitému prístupovému bodu alebo kontaktujte poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Po splnení vyššie opísaných podmienok vyberte produkt nižšie, aby ste získali prístup k inštrukciám na nastavenie bezdrôtovej siete.

Vyberte si svoj produkt PIXMA

Ak sa produkt nenachádza na zozname nižšie, skúste našu globálnu webovú lokalitu.Možno budete potrebovať aj...

Feedback