Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Príručka k nastaveniu siete Wi-Fi na tlačiarni PIXMA iX6850

Niektoré prístupové body (často nazývané aj smerovače alebo rozbočovače) disponujú tlačidlom automatického pripojenia označeným WPS, čo znamená Wi-Fi Protected Setup a umožňuje povoleným zariadeniam, aby sa pripojili k vašej sieti bez zadávania hesla. Ide o najjednoduchší spôsob, ako pripojiť tlačiareň PIXMA, preto ak máte prístupový bod s tlačidlom WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda pripojenia WPS“, kde nájdete pokyny na pripojenie pomocou tejto metódy.

Ak váš prístupový bod nepodporuje metódu WPS, vyberte nižšie možnosť „Metóda štandardného pripojenia“.

Metóda pripojenia WPS

Skôr ako začneme, v prípade metódy pripojenia stlačením tlačidla WPS musí byť splnených niekoľko podmienok:

  • Na prístupovom bode musí byť tlačidlo WPS.
    Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
    Ak na prístupovom bode nie je tlačidlo WPS, použite pokyny uvedené v časti Metóda štandardného pripojenia.
  • Vaša sieť musí používať bezpečnostný protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) alebo WPA2. Väčšina prístupových bodov s WPS používa tento protokol.


Krok 1


1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.

2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi] na prednej strane tlačiarne, kým biela kontrolka napájania raz zabliká, potom tlačidlo uvoľnite.


Krok 2


1. Keď tlačidlo začne blikať namodro, do 2 minút stlačte tlačidlo [WPS] na prístupovom bode.
Podrobné informácie o tom, ako stlačiť tlačidlo WPS, nájdete v príručke k prístupovému bodu.

Počas vyhľadávania alebo pripájania k prístupovému bodu bude na tlačiarni naďalej blikať modrá kontrolka Wi-Fi. Po úspešnom pripojení tlačiarne k bezdrôtovej sieti prestane modrá kontrolka blikať a bude svietiť.


Potvrdenie nastavení siete


Ak chcete potvrdenie, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:

1. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.

2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Resume/Cancel/Pokračovať/Zrušiť], kým biela kontrolka napájania 6-krát zabliká, potom tlačidlo uvoľnite. Vytlačia sa informácie o sieti.

Na výtlačku skontrolujte, či je pri položke „Pripojenie“ napísané „Aktívne“ a či identifikátor SSID (názov vašej bezdrôtovej siete) uvádza správny názov vašej bezdrôtovej siete.


Tým sa ukončí proces nastavenia pripojenia WPS.


Teraz pokračujte nainštalovaním softvéru, pomocou ktorého budete môcť tlačiareň PIXMA iX6850 využívať naplno.

Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.


Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metóda štandardného pripojenia – len pre používateľov systému Windows

1. Vložte disk CD, ktorý bol dodaný s tlačiarňou, a spustite inštaláciu.

Ak sa „Inštalačný disk CD-ROM“ nespustí automaticky po vložení do počítača, kliknite na ikonu [Môj počítač], vyberte CD-ROM a dvakrát kliknite na súbor [MSETUP4.EXE].


Používatelia operačného systému Windows 8 – dvakrát kliknite na položku [Canon_IJ]. Keď sa zobrazí okno s výberom, dvakrát kliknite na súbor [MSETUP4.EXE].


Ak nemáte inštalačný disk CD, ktorý bol dodaný so zariadením, príručky a softvér si prevezmite.2. Po zobrazení úvodnej obrazovky kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].
3. Vyberte položku [Sieťové pripojenie] a potom [Bezdrôtové pripojenie].

4. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá, a skontrolujte, či svieti biela kontrolka napájania. Potom kliknite na položku [Ďalej].
5. Kliknite na položku [Pripojiť k sieti].
6. Kliknite na položku [Bezkáblové nastavenie].
7. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi] (A) na tlačiarni, kým biela kontrolka napájania 2-krát zabliká. Po druhom zablikaní tlačidlo uvoľnite a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
8. Uistite sa, že modrá kontrolka Wi-Fi rýchlo bliká a biela kontrolka napájania svieti. Kliknite na tlačidlo [Ďalej].Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
9. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte váš región a kliknite na položku [Ďalej].
10. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte jazyk a kliknite na položku [Ďalej].
11. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku [Next/Ďalej]. Nevadí, ak si nie ste istí, ktorý softvér chcete práve nainštalovať. Neskôr ho totiž môžete odinštalovať.
12. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na položku [Áno], čím potvrdíte súhlas s licenčnou zmluvou pre koncového používateľa.
13. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].Ak sa počas inštalácie zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknutím na položku [Redetect/Znova rozpoznať] skúste tlačiareň znova vyhľadať.
V závislosti od nastavenia siete môže rozpoznanie tlačiarne trvať softvéru zhruba minútu. Môže pri tom byť potrebné niekoľkokrát kliknúť na tlačidlo na opätovné rozpoznanie.Ak sa vám tlačiareň v sieti nepodarí nájsť, v záujme potvrdenia, že tlačiareň je úspešne pripojená k bezdrôtovej sieti, môžete vytlačiť nastavenia siete tlačiarne:

• Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.

• Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

• Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Pokračovať/Zrušiť], kým biela kontrolka napájania 6-krát zabliká, potom tlačidlo uvoľnite. Vytlačí sa strana s konfiguračnými údajmi siete.V poli 1 by sa mal zobrazovať názov siete (resp. identifikátor SSID) a tlačiareň by mala získať adresu IP uvedenú v poli 2.

Ak na výtlačku nie sú uvedené nastavenia vyššie, proces inštalácie začnite odznova.14. Po dokončení bezkáblového nastavenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka uvádzajúca model tlačiarne a názov (resp. identifikátor SSID) bezdrôtovej siete.Kliknite na položku [Complete/Dokončiť].15. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].
16. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].
17. Ak chcete tlačiareň teraz zaregistrovať, kliknite na položku [Ďalej]. Zaregistrovať ju môžete aj neskôr pomocou softvéru Quick Menu – v takomto prípade kliknite na položku [Zrušiť].
18. Ak sa chcete zúčastniť programu rozšíreného prieskumu produktu, kliknite na položku [Súhlasím].
V opačnom prípade kliknite na položku [Nesúhlasím].
19. Dokončite inštaláciu kliknutím na tlačidlo [Ukončiť].
Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Windows

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Metódy štandardného pripojenia – len pre používateľov systému Mac

Než začnete, prevezmite si inštalačný softvér.


1. Po zobrazení úvodnej obrazovky kliknite na možnosť [Ďalej].
2. Ak chcete pokračovať v inštalácii, systém vás môže vyzvať na zadanie hesla. Zadajte heslo a kliknite na položku [Inštalovať pomocníka].
3. Kliknite na tlačidlo [Next/Ďalej].
4. Vyberte položku [Sieťové pripojenie] a potom [Bezdrôtové pripojenie].
5. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a biela kontrolka napájania bliká tak, ako je uvedené nižšie. Následne kliknite na položku [Ďalej].
6. Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na tlačidlo [Otvoriť].
7. Kliknite na položku [Pripojiť k sieti].
8. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Bezdrôtové nastavenie].
9. Podľa pokynov na obrazovke zapnite bezdrôtové nastavenie tlačiarne.
10. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
11. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo [Povoliť].
12. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte vašu oblasť a kliknite na položku [Ďalej].
13. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte vašu krajinu pobytu a kliknite na položku [Ďalej].
14. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku [Next/Ďalej]. Nevadí, ak si nie ste istí, ktorý softvér chcete práve nainštalovať. Neskôr ho totiž môžete odinštalovať.
15. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na položku [Áno], čím potvrdíte súhlas s licenčnou zmluvou pre koncového používateľa.
16. Softvér sa teraz prevezme a nainštaluje.
17. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Pridať tlačiareň].
18. Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte verziu ovládača [Canon IJ Network] vašej tlačiarne a kliknite na položku [Pridať].
19. Na chvíľu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
20. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].

21. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].
22. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na položku [Ďalej].
23. Ak chcete tlačiareň teraz zaregistrovať, kliknite na položku [Ďalej]. Zaregistrovať ju môžete aj neskôr pomocou softvéru Quick Menu – v takomto prípade kliknite na položku [Zrušiť].
24. Ak sa chcete zúčastniť programu rozšíreného prieskumu produktu, kliknite na položku [Súhlasím]. V opačnom prípade kliknite na položku [Nesúhlasím].
25. Dokončite inštaláciu kliknutím na tlačidlo [Ukončiť].
Týmto dokončíte nastavenie pre operačný systém Mac.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a nastavenie bezdrôtového pripojenia stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.


Obnovenie výrobných nastavení siete

Ak potrebujete obnoviť nastavenia siete na predvolené nastavenia z výroby, napríklad pri zmene prístupového bodu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Upozorňujeme vás, že týmto postupom vymažete všetky sieťové nastavenia zariadenia, takže tlač a skenovanie z počítača cez sieť bude nemožné, až kým tlačiareň znova nenakonfigurujete na nové sieťové nastavenia.

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [RESUME/CANCEL/POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ], kým biela kontrolka napájania 9-krát zabliká.

2. Uvoľnite tlačidlo [RESUME/CANCEL/POKRAČOVAŤ/ZRUŠIŤ].


Sieťové nastavenia boli obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Ak ste postupovali podľa tohto návodu a proces stále nefunguje, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Feedback