Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Série skenerov CanonScan a CanoScan LiDE

Sériové číslo skenera CanoScan alebo CanoScan LiDE je dlhé 9 znakov a pozostáva zo 4 písmen nasledovaných 5 číslicami, napr. XXXX00000. Na niektorých modeloch je napísané „Serial Number“ (Sériové číslo), na iných sú len písmená „S/N“. Je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej alebo spodnej strane skenera.

Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie.


Feedback