Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

PIXMA

Sériové číslo tlačiarne PIXMA je dlhé 9 znakov a pozostáva zo 4 písmen nasledovaných 5 číslicami, napr. XXXX00000. Je vytlačené na nálepke, ktorá sa nachádza na zadnej strane tlačiarne alebo vo vnútri tlačiarne. Nižšie sú zvýraznené umiestnenia, kde sa môže nálepka nachádzať.

Zadná strana tlačiarne

Tlačiareň PIXMA_1
Tlačiareň PIXMA_2
Tlačiareň PIXMA_3


Vnútro tlačiarne
Upozorňujeme, že časom sa môže vyliať atrament na bielu nálepku vo vnútri tlačiarne a sériové číslo nebude viditeľné. Rozliaty atrament môžete utrieť suchou handričkou.

Tlačiareň PIXMA_4
Tlačiareň PIXMA_5
Tlačiareň PIXMA_6


Sériové číslo je vytlačené aj na bielej nálepke na boku škatule, v ktorej ste tlačiareň PIXMA kúpili. Umiestnenie tejto nálepky so sériovým číslom je zvýraznené na obrázku nižšie.

PIXMA printer_7


MAXIFY

Sériové číslo tlačiarne MAXIFY je dlhé 9 znakov a pozostáva zo 4 písmen nasledovaných 5 číslicami, napr. XXXX00000. Sériové číslo je vytlačené na nálepke, ktorá sa bude nachádzať na spodnej strane tlačiarne, ako je zvýraznené na obrázku nižšie –

Tlačiareň MAXIFY – sériové číslo


i-SENSYS

Štruktúra sériového čísla zariadenia i-SENSYS sa líši v závislosti od typu modelu, ako je vysvetlené nižšie.

  • • Ak zariadenie poskytuje iba tlač, sériové číslo bude dlhé 10 znakov a bude pozostávať zo 4 písmen a 6 číslic, napr. XXXX-000000.
  • • Ak zariadenie poskytuje tlač a kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie, sériové číslo bude dlhé 8 znakov a bude pozostávať z 3 písmen a 5 číslic, napr. XXX-00000.

Sériové číslo je vždy vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia alebo v prípade niektorých modelov vo vnútri zariadenia.

Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie.

LBP6750dn
LBP7150
MF8030Cn
LBP5300

Kompaktné fotografické tlačiarne SELPHY

Sériové číslo tlačiarne SELPHY bude pozostávať z 10 znakov, a to len číslic, napr. 0123456789. Pred sériovým číslom sa zvyčajne nachádzajú 2 číslice v zátvorke, napr. (21). Tieto číslice však nie sú súčasťou sériového čísla.

Sériové číslo je vytlačené na nálepke, ktorá sa bude nachádzať na spodnej strane tlačiarne, ako je zvýraznené na obrázku nižšie. - 

Sériové-číslo-SELPHY-1