Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

PIXMA

Sériové číslo tlačiarne PIXMA je dlhé 9 znakov a pozostáva zo 4 písmen nasledovaných 5 číslicami, napr. XXXX00000. Je vytlačené na nálepke, ktorá sa nachádza na zadnej strane tlačiarne alebo vo vnútri tlačiarne. Nižšie sú zvýraznené umiestnenia, kde sa môže nálepka nachádzať.

Zadná strana tlačiarne


Vnútro tlačiarne
Upozorňujeme, že časom sa môže vyliať atrament na bielu nálepku vo vnútri tlačiarne a sériové číslo nebude viditeľné. Rozliaty atrament môžete utrieť suchou handričkou.


Sériové číslo je vytlačené aj na bielej nálepke na boku škatule, v ktorej ste tlačiareň PIXMA kúpili. Umiestnenie tejto nálepky so sériovým číslom je zvýraznené na obrázku nižšie.
MAXIFY

Sériové číslo tlačiarne MAXIFY je dlhé 9 znakov a pozostáva zo 4 písmen nasledovaných 5 číslicami, napr. XXXX00000. Sériové číslo je vytlačené na nálepke, ktorá sa bude nachádzať na spodnej strane tlačiarne, ako je zvýraznené na obrázku nižšie –
i-SENSYS

Štruktúra sériového čísla zariadenia i-SENSYS sa líši v závislosti od typu modelu, ako je vysvetlené nižšie.

  • • Ak zariadenie poskytuje iba tlač, sériové číslo bude dlhé 10 znakov a bude pozostávať zo 4 písmen a 6 číslic, napr. XXXX-000000.

  • • Ak zariadenie poskytuje tlač a kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie, sériové číslo bude dlhé 8 znakov a bude pozostávať z 3 písmen a 5 číslic, napr. XXX-00000.

Sériové číslo je vždy vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia alebo v prípade niektorých modelov vo vnútri zariadenia.

Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie.


Kompaktné fotografické tlačiarne SELPHY

Sériové číslo tlačiarne SELPHY bude pozostávať z 10 znakov, a to len číslic, napr. 0123456789. Pred sériovým číslom sa zvyčajne nachádzajú 2 číslice v zátvorke, napr. (21). Tieto číslice však nie sú súčasťou sériového čísla.

Sériové číslo je vytlačené na nálepke, ktorá sa bude nachádzať na spodnej strane tlačiarne, ako je zvýraznené na obrázku nižšie. - 


Feedback