Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Multimediálne projektory

Sériové číslo u všetkých projektorov je vždy kombináciou písmen a číslic a je možné ho nájsť na spodnej strane produktu, ako je znázornené na obrázkoch nižšie:Sériové číslo je taktiež možné nájsť pomocou systému ponuky projektora vykonaním nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte ponuku projektora
  2. Vyberte kartu Information (Informácie)
  3. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie:


Kalkulačky

Sériové číslo sa u kalkulačiek s možnosťou tlače nachádza buď na bielej nálepke na spodnej strane produktu a predchádzajú mu písmená „NO“, alebo na originálnom balení výrobku, ako je znázornené na obrázkoch nižšie –Faxové zariadenia

Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane produktu, ako je znázornené na obrázku nižšie –Ďalekohľady

Sériové číslo sa bežne nachádza na spodnej strane ďalekohľadov, hoci v prípade modelov IS je umiestnené na kryte batérie produktu.

Osobné kopírky

Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane produktu, ako je znázornené na obrázku nižšie –
Sieťové kamery

Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane produktu v políčku označenom „sériové číslo“. Ako je znázornené na obrázku nižšie, sériové číslo sa nachádza na mieste znázorneného červeného pruhu –


Feedback