Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Multimediálne projektory

Sériové číslo u všetkých projektorov je vždy kombináciou písmen a číslic a je možné ho nájsť na spodnej strane produktu, ako je znázornené na obrázkoch nižšie:

Multimediálne projektory
Multimediálne projektory_2

Sériové číslo je taktiež možné nájsť pomocou systému ponuky projektora vykonaním nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte ponuku projektora
  2. Vyberte kartu Information (Informácie)
  3. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie:
Ponuka sériového čísla projektora

Kalkulačky

Sériové číslo sa u kalkulačiek s možnosťou tlače nachádza buď na bielej nálepke na spodnej strane produktu a predchádzajú mu písmená „NO“, alebo na originálnom balení výrobku, ako je znázornené na obrázkoch nižšie –

Kalkulačky
Kalkulačky_2

Faxové zariadenia

Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane produktu, ako je znázornené na obrázku nižšie –

Faxové zariadenia

Ďalekohľady

Sériové číslo sa bežne nachádza na spodnej strane ďalekohľadov, hoci v prípade modelov IS je umiestnené na kryte batérie produktu.

Osobné kopírky

Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane produktu, ako je znázornené na obrázku nižšie –

Osobné kopírky


Sieťové kamery

Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane produktu v políčku označenom „sériové číslo“. Ako je znázornené na obrázku nižšie, sériové číslo sa nachádza na mieste znázorneného červeného pruhu –

Sieťové kamery