Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Objektívy EF

Sériové číslo môže byť dlhé 5, 6, 7, 8, 10 alebo 12 číslic, v závislosti od veku a modelu objektívu.

Na obrázkoch nižšie sú zobrazené umiestnenia, na ktorých sa môžu nachádzať sériové čísla:

  • Vyrazené na boku telesa objektívu.
  • Vyrazené čiernou farbou na plastovej alebo kovovej časti elektronického upevňovacieho telesa.


Upozorňujeme, že na niektorých objektívoch sa môže nachádzať aj kód výrobcu, ktorý si môžete zameniť za sériové číslo.

Kód výrobcu sa však dá jednoducho identifikovať, pretože pozostáva z písmen a číslic.

Nižšie je uvedený príklad kódu výrobcu a sériového čísla:

Feedback