Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Videokamery LEGRIA, profesionálne videokamery a filmové kamery EOS

Sériové číslo videokamery pozostáva buď z písmen a číslic, alebo zo série číslic. Vo všeobecnosti je dlhé 12 znakov a predchádzajú mu písmená „S/N“. Sériové číslo je bežne vytlačené na nálepke a najčastejšie umiestnené na spodnej strane videokamery alebo pod batériou.

Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie.


Sériové číslo je vytlačené aj na bielej nálepke na boku škatule, v ktorej ste videokameru kúpili. Pred sériovým číslom sa zvyčajne nachádzajú 2 číslice v zátvorke, napr. (21). Tieto číslice však nie sú súčasťou sériového čísla.

Umiestnenie tejto nálepky so sériovým číslom je zvýraznené na obrázku nižšie.


Feedback