Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

Fotoaparáty EOS

Sériové číslo vášho fotoaparátu EOS je vo všeobecnosti dlhé 12 číslic, avšak sériové číslo niektorých starších modelov môže byť dlhé 6 alebo 10 číslic.

Na obrázkoch nižšie sú zobrazené umiestnenia, na ktorých sa môžu nachádzať sériové čísla:

  • Na spodnej časti fotoaparátu vytlačené čiernou, sivou alebo bielou farbou.
  • Za displejom LCD.
  • Na bielej nálepke na škatuli, v ktorej bol dodaný fotoaparát.
PowerShot a IXUS

Sériové číslo vášho fotoaparátu PowerShot alebo IXUS je vo všeobecnosti dlhé 12 číslic, avšak sériové číslo niektorých starších modelov môže byť dlhé 9 alebo 10 číslic.

Na obrázkoch nižšie sú zobrazené umiestnenia, na ktorých sa môžu nachádzať sériové čísla:

  • Na spodnej časti fotoaparátu vytlačené čiernou farbou.
  • Za displejom LCD.
  • Na bielej nálepke na škatuli, v ktorej bol dodaný fotoaparát.
Blesky Speedlite

Sériové číslo sa môže nachádzať na nasledujúcich miestach v závislosti od veku modelu Speedlite:

  • Na nálepke vo vnútri hlavy blesku vytlačené čiernymi číslicami na striebornom alebo sivom podklade.
  • Vyrazené na hlave blesku.Grip na akumulátor

Sériové číslo držadla s batériami pozostáva len z číslic a zvyčajne obsahuje 10 číslic. Sériové číslo je zobrazené na spodnej časti držadla s batériami. V prípade niektorých modelov je pred sériovým číslom uvedené „NO.“, zatiaľ čo na ostatných modeloch sa nachádza len číslo modelu. Na obrázku nižšie je zobrazené umiestnenie, na ktorom sa môže nachádzať sériové číslo –

Možno budete potrebovať aj...

Feedback