bridge silhouette over purple sky

Tipy týkajúce sa kompozície

Kompozícia fotografie je jednoducho postup, pri ktorom rozhodujete o usporiadaní objektov v zábere. Kompozícia predstavuje skutočne tvorivú stránku fotografovania a je naozaj zábavné naučiť sa všetky pravidlá a potom ich porušovať!

Ak chcete fotografovať lepšie, pozrite si nasledujúce rady a video a preneste tieto nápady do praxe.

  1. 1. Dobre si premyslite, čo zachytíte – výber námetu na fotografiu je prvým krokom k skvelým záberom. Neustále sa obzerajte po zaujímavých objektoch, ktoré vám padnú do oka. Čím zaujímavejší objekt, tým lepšia fotografia.

  2. 2. Pravidlo tretín – snažte sa objekt umiestniť mimo stredu záberu. Umiestnením kľúčových prvkov pozdĺž pomyselných čiar, ktoré rozdeľujú záber na vertikálne a horizontálne tretiny, vytvoríte oku lahodiace obrazy

  3. 3. Vodiace línie – prirodzené čiary, napríklad chodníky, koľajnice, steny alebo ploty, možno použiť na vtiahnutie diváka do obrazu. Rovnako výborné je, keď sa v blízkosti bodu, kde čiara mizne, nachádza zaujímavý objekt, ktorý pritiahne pozornosť

  4. 4. Orámovanie – umiestnenie objektu do prirodzeného rámu, ktorým môže byť napríklad priechod dverami. Aj stromy, konáre či klenba môžu poslúžiť na upriamenie pozornosti na objekt

  5. 5. Vyplnenie záberu – keď fotografujete divokú prírodu a portréty, dbajte na to, aby bol objekt na snímke veľký. Buď priblížte záber, alebo prejdite bližšie k objektu, aby ho obklopovalo čo najmenej „mŕtveho“ priestoru

  6. 6. Priestor na pohyb – pohybujúce sa predmety sú najlepšie zachytené vtedy, keď je pred nimi voľný priestor. Ak napríklad fotografujete automobil, snažte sa ho umiestniť skraja snímky, aby mal kam v pohybe pokračovať

  7. 7. Diagonály – diagonálne línie pretínajú snímku, pôsobia dramaticky a vytvárajú dojem pohybu. Diagonály sú typické najmä pre širokouhlé zábery, ktoré na ne ponúkajú širšiu perspektívu. Snažte sa tiež nasmerovať fotoaparát nahor alebo nadol, čím tieto línie ešte viac zdôrazníte

  8. 8. Zmeňte uhol pohľadu – ozvláštnite svoje zábery tým, že pri fotografovaní zmeníte polohu. Skúste si kľaknúť na jedno koleno alebo položiť fotoaparát na zem, čím dosiahnete nízky uhol záberu, prípadne podržte fotoaparát vysoko nad hlavou alebo nájdite vhodné miesto na dobré zábery zhora

  9. 9. Štruktúra, vzor a detail – či už fotíte krajinu, prírodu, architektúru alebo akciu, choďte čo najbližšie a hľadajte štruktúru a detaily, ktoré by vašim snímkam dodali ďalší rozmer. Farebné kontrasty, symetriu a vzory možno nájsť takmer vo všetkom, stačí mať oči otvorené a všímať si detaily

  10. 10. Mierka – zakomponovaním mierky do fotografie zdôrazníte scénu a pridáte ohnisko. Obzvlášť pôsobivé výsledky môžete pritom dosiahnuť pri záberoch krajiny. Na tento účel ideálne poslúžia ľudské postavy, pretože divák ich dokáže okamžite rozpoznať.

Pozrite si naše video o kompozícii tu:

 

Vyberte si objekt a vyskúšajte, koľko rôznych kompozícii dokážete nasnímať s pomocou 10 tipov uvedených nižšie. Potom vytvorte 10 snímok rovnakého objektu tak, že tieto pravidlá porušíte – napríklad umiestníte objekt priamo do stredu záberu alebo záber čo najviac oddialite tak, aby bol objekt na fotografii úplne malý. Nezabúdajte snímať fotografie na šírku aj na výšku, aby ste videli, ktoré sú vhodnejšie. Čoskoro zistíte, že možnosti kompozície sú nekonečné, a prídete na to, ktoré kompozičné techniky umožňujú vytvárať zaujímavé fotografie.