ZÁKLADY ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ

Vylepšite výnimočné chvíle vďaka týmto jednoduchým tipom na úpravu fotografií

Zistite, ako môžete snímaním vo formáte RAW a upravovaním v softvéri Canon Digital Photo Professional alebo Adobe® Lightroom® vylepšiť svoje zábery a zvečniť veľké príležitosti v tom najlepšom svetle.
Zábery pred a po úprave, na ktorých je pár v deň svadby stojaci pri jazere, vľavo je tmavá a neupravená fotografia, svetlejšia verzia je vpravo, fotografia je upravená v DPP.

Nadšenci fotografovania sú často zvyknutí na používanie nastavení a možností fotoaparátu na doladenie zaostrenia, expozície a kompozície fotografií. Zábery si potom môžu prezrieť na LCD obrazovke fotoaparátu a znova ich nasnímať po jemnej úprave nastavení, aby dosiahli ten správny výsledok. Keď do fotografovania dáte toľko energie, obrázok priamo z fotoaparátu často stačí na dokumentovanie zážitkov – ale pri výnimočných udalostiach možno chcete dosiahnuť ešte vyššiu kvalitu. Svadby, výročia, narodeninové oslavy, promócie, prvé kroky dieťatka… To zažijete len raz za život a preto si to chcete zapamätať v čo najlepšom svetle, takže je dôležité naučiť sa, ako upravovať fotografie. Môžete tak opraviť mnohé chyby, zlepšiť kompozíciu či jas a mnoho iných technických aspektov, takže fotografie z akejkoľvek udalosti budú vyzerať distingvovanejšie.

Aby ste pri úprave záberov mali viac priestoru na zmeny, vyskúšajte formát RAW: nastavte fotoaparát na ukladanie fotografií vo formáte RAW a nie JPEG. Súbor RAW je prakticky digitálny negatív, ktorý obsahuje nespracované údaje zo snímača fotoaparátu, z ktorých môžete vytvoriť viaceré rôzne interpretácie záberu. Súbory JPEG sú už fotoaparátom spracované a môžete ich jednoducho zdieľať priamo z fotoaparátu, dávajú vám však veľmi málo priestoru na úpravu alebo opravu. To najlepšie z oboch svetov môžete prakticky získať, ak fotoaparát nastavíte na ukladanie súborov vo formáte RAW a zároveň aj JPEG – budete tak mať obrázok, ktorý môžete jednoducho zdieľať, a zároveň aj súbor RAW, ktorý môžete neskôr vylepšiť alebo s ním experimentovať. Nezabúdajte však, že ak chcete ukladať obe verzie každého záberu, budete na pamäťovej karte potrebovať viac miesta.

Ak chcete vytvoriť fotografiu zo súboru RAW, musíte ho spracovať. Môžete tak spraviť vo fotoaparáte, dokonca pri tom môžete spraviť aj pár zmien, napríklad upraviť jas či korekciu šošovky alebo použiť predvoľby efektov ako Živý alebo Jemný a ešte oveľa viac. Dáva však zmysel zábery spracovávať na (oveľa väčšej) obrazovke počítača pomocou špecializovaného softvéru na úpravu súborov RAW, napríklad bezplatného softvéru Digital Photo Professional (DPP) od spoločnosti Canon alebo softvéru Adobe® Lightroom®. Proces je jednoduchý a dáva vám možnosť použiť rôzne štýly obrázka Picture Style, vyváženie bielej, redukciu šumu a mnoho ďalších nastavení. Akékoľvek zmeny súboru RAW (vo fotoaparáte či v počítači) ho neprepíšu, takže pôvodný súbor ostane nezmenený a každú zmenu možno kedykoľvek vrátiť späť, upraviť či úplne odstrániť, dokonca aj ak súbor zavriete a neskôr znova otvoríte.

Zlepšenie expozície

Snímka obrazovky softvéru Adobe® Lightroom® zobrazujúca dve rôzne expozície fotografie ženy, ktorá si dáva makeup pri okne v tmavej miestnosti.

Súbory RAW majú širší dynamický rozsah ako súbory JPEG, a tak v nich môžu byť uložené detaily v tmavých i svetlých miestach fotografie, o ktorých by ste si pri pohľade na obrazovku fotoaparátu mohli myslieť, že sa stratili. Zosvetlením tieňov môžete však odhaliť aj šum, ten však môžete potom jednoducho zredukovať.

Snímka obrazovky softvéru DPP zobrazujúca fotografiu pripravujúcej sa nevesty. Podexponované oblasti sú zvýraznené modrou, preexponované zas červenou.

Keď si v softvéri DPP aktivujete upozornenia na svetlé a tmavé miesta, svetlé miesta s rizikom prepálenia budú zvýraznené červenou. Miesta, ktoré môžu byť príliš tmavé, zas budú zvýraznené modrou.

Expozícia je len jedným spôsobom, ako doladiť fotografie pri spracovaní súboru RAW. Clonu, rýchlosť uzávierky ani citlivosť ISO už zmeniť nemôžete, môžete však upraviť celkový jas a samostatne vylepšiť svetlé i tmavé miesta. Je to užitočné hlavne pri úprave tradičných svadobných fotografií nasnímaných v slnečný deň, keď môže byť zložité zachytiť detaily jasne bielych nevestiných šiat a zároveň aj ženíchovho tmavého obleku.

Súbory RAW majú väčší dynamický rozsah ako súbory JPEG, takže často môžete obnoviť zdanlivo stratené detaily úpravou svetlých a tmavých miest. Umožňujú to samostatné posuvné ovládače v module Develop (Vyvolanie) v nástroji Lightroom® a v časti Picture Style (Štýl obrázka) v DPP. Ak používate DPP, môžete tiež zmeniť automatickú optimalizáciu úrovne osvetlenia, čím automaticky zlepšíte expozíciu a kontrast.

Ako sa vyhnúť preexponovaniu

Snímka obrazovky nastavení expozície v DPP použitých na fotografii páru držiaceho sa za ruky na prázdnej pláži.

Počas nastavovania expozície, farieb a kontrastu v softvéri na úpravu súborov RAW sledujte histogram. Ak sa graf posunie na pravý kraj a zdá sa, že je odrezaný a nekončí plynulo, znamená to, že časti obrázka môžu byť prepálené a úplne biele. Sústreďte sa hlavne na to, aby bol objekt fotografie exponovaný správne.

Snímka obrazovky softvéru Adobe® Lightroom® zobrazujúca nástroj Tone Curve (Tónová krivka) použitý na fotografii mladomanželov stojacich pred vodopádom.

Pomocou nástroja Tone Curve (Tónová krivka) môžete pridať kontrast, aby obrázok viac vynikol. Začnite plytkou krivkou v tvare S. Môžete to nastaviť v softvéri Lightroom® (na obrázku) jemným posunom ovládačov Highlights a Lights (Svetlé miesta a Svetlo) doprava a ovládačov Darks a Shadows (Tmavé miesta a Tiene) doľava. V DPP kliknite a potiahnite graf na stmavenie tieňov a zosvetlenie jasných tónov.

Ak sa jemné tónové detaily v tmavých oblastiach zmenia na nerozoznateľnú čiernu a svetlé oblasti sú čisto biele, hovorí sa, že fotografie sú preexponované alebo prepálené. Môžete si to všimnúť na histograme obrázka vo fotoaparáte alebo v softvéri na úpravu súborov RAW: krivka histogramu nebude zachádzať až do konca a na oboch stranách bude odseknutá. Pri úprave expozície preto vždy sledujte histogram. Keď posuniete ovládače, histogram sa posunie napravo a fotografia bude svetlejšia alebo naľavo a fotografia bude tmavšia. Vo všeobecnosti sa snažte neposunúť histogram až na okraj obrazovky, stratíte tak detaily v častiach obrázka, ktoré budú preexponované. Niektoré fotografie samozrejme budú vyzerať zaujímavejšie, keď budú svetlejšie alebo tmavšie, zvyčajne však chcete zachovať mnoho detailov na oblastiach, ako sú nevestine šaty.

Expozíciu jednoduchšie upravíte, ak si aktivujete užitočné upozornenia na svetlé a tmavé miesta. Zvýraznia sa tak miesta na obrázku, ktoré budú vyzerať úplne čierno (zvýraznené modrou) alebo úplne bielo (zvýraznené červenou). Túto možnosť nájdete v rozbaľovacej ponuke Preview (Ukážka) v DPP, upozornenia môžete zapnúť či vypnúť aj v softvéri Lightroom® kliknutím na políčka navrchu histogramu.

Ak ste zosvetlili tmavé miesta a zjemnili tie svetlé, obrázok môže mať malý kontrast. Pomocou ovládacieho panela Tone Curve (Tónová krivka) ho môžete obnoviť. Kontrast najprv skúste zvýšiť nastavením plytkej krivky v tvare S: kliknite do stredu čiary v strede grafu a nastavte strednú hladinu, potom kliknite trochu nižšie a potiahnite krivku dole, aby ste zvýšili intenzitu tmavých miest, potom zas kliknite vyššie a potiahnite krivku trochu hore, aby ste zvýraznili svetlé miesta.

Úprava vyváženia bielej

Snímka obrazovky softvéru DPP zobrazujúca opravu vyváženia farieb na fotografii novomanželov stojacich v snehu.

DPP vám dáva celý rad nástrojov na odstránenie farebných odtieňov, napríklad môžete kliknúť na kvapkadlo White Balance (Vyváženie bielej farby) a potom priamo na oblasť, ktorá by mala byť prirodzene biela alebo sivá. Na tomto zábere bola na zvýraznenie teplých tónov na chladnej fotografii zvýšená úroveň jantárovej pomocou ovládača Fine tune (Jemné doladenie).

Skôr ako začnete upravovať farby fotografie, oplatí sa opraviť vyváženie bielej. Fotografie z oslavy, napríklad z veľkej svadby, sú často snímané v rôznych svetelných podmienkach – od denného svetla až po umelé osvetlenie samotného obradu, od západu slnka až po disko svetlá nočnej párty. Softvéry DPP i Lightroom® poskytujú široký rad nástrojov na vyváženie bielej farby, ktoré vám pomôžu odstrániť farebné odtiene rôzneho osvetlenia alebo dokonca nejaké pridať a vytvoriť kreatívne efekty.

Prednastavené úrovne vyváženia bielej farby v DPP sú rovnaké ako vo fotoaparátoch Canon EOS a výsledky môžete doladiť manuálne zmenou vyváženia modrej/jantárovej a purpurovej/zelenej, aby ste zaistili, že farby budú pôsobiť skutočne živo. Vyváženie bielej farby tiež môžete upraviť nástrojom kvapkadla (kliknutím na možnosť White Balance (Vyváženie bielej)) a kliknutím na oblasť obrázka, ktorá má byť neutrálne biela alebo sivá a odstrániť tak farebné odtiene na celom obrázku. Podobné nástroje sú k dispozícii aj v softvéri Lightroom®.

Možno vás však k záberu inšpirovala práve farba svetla, preto ju nemusíte vždy neutralizovať. Trochu „teplejšie“ biele tóny (viac červenej a menej modrej) navyše môžu vytvárať lichotivejšie farebné tóny pokožky.

Zvýšenie sýtosti

Snímka obrazovky softvéru Adobe® Lightroom® zobrazujúca predvoľby profilu použité pre fotografiu nevesty stojacej pred žltým majákom.

Softvér Lightroom® ponúka širokú škálu predvolieb (naľavo) a profilov (napravo), ktoré vám umožnia dať fotografiám konkrétny štýl jediným kliknutím. Pomocou posuvných ovládačov a iných nástrojov na úpravu potom môžete doladiť výsledný záber. Štýly obrázka Picture Style v softvéri DPP a vlastné recepty fungujú prakticky rovnako.

Keď je teplota farieb nastavená, je čas prejsť na vylepšenie farieb. Keď v DPP otvoríte súbor RAW, automaticky sa vyberie štýl obrázka Picture Style, ktorý ste použili pri snímaní, z rozbaľovacej ponuky si však môžete vybrať aj iný štýl. Časť Advanced (Rozšírené) vám umožňuje upraviť aj parametre štýlu obrázka Picture Style, napríklad zmeniť farebný tón alebo zvýšiť či znížiť sýtosť farieb.

Softvér Lightroom® zas namiesto štýlov obrázka Picture Style ponúka celý rad obrázkových profilov a predvolieb, ktoré vám upravia celý obrázok len jediným kliknutím. Môžete ich použiť hneď na začiatku alebo pri neskorších úpravách, hotový obrázok môžete tiež uložiť ako vlastnú predvoľbu, ktorú môžete použiť aj pre iné obrázky. Predvoľby vám ušetria veľa času, mnohí svadobní fotografi, ktorí upravujú stovky fotografií, sa na ne spoliehajú pri rýchlej úprave pomocou populárnych filtrov či retro filtrov.

Prácu vám tiež zjednoduší hromadné spracovanie záberov. V DPP nemusíte každú fotografiu upravovať samostatne, recept úpravy môžete skopírovať z jedného obrázka a použiť na ďalšom, dokonca aj na viacerých. Stačí vybrať miniatúru obrázka, ktorého nastavenia chcete skopírovať, prejsť do ponuky Edit (Upraviť) > Copy recipe (Skopírovať recept) na vrchnej lište. (Prípadne môžete prejsť do ponuky Edit (Upraviť) > Select and copy recipe settings (Vybrať a skopírovať recept nastavení) a vybrať si, ktoré konkrétne nastavenia chcete skopírovať.) Potom vyberte miniatúru jedného alebo viacerých obrázkov, pre ktoré chcete použiť rovnaký vzhľad, a prejdite na možnosť Edit (Upraviť) > Paste recipe (Vložiť recept). Keď pre obrázok použijete recept alebo štýl Picture Style, môžete ho ďalej upravovať alebo nastavenia vrátiť späť – nezabúdajte, že žiadne úpravy neznehodnotia pôvodný záber.

Zvýraznenie jednotlivých farieb – niekedy stačí len čierna a biela

Snímka obrazovky softvéru DPP zobrazujúca zvýšenie jasu na fotografii objímajúcich sa mladomanželov.

Pomocou posúvacích ovládačov odtieňa, sýtosti a svetlosti Hue, Saturation a Lightness (HSL) môžete v softvéri DPP robiť cielené úpravy konkrétnych farieb. Potiahnutím oranžového ovládača svetlosti trochu doprava zjasníte tóny pokožky.

Snímka obrazovky softvéru Adobe® Lightroom® zobrazujúca čiernobielu fotografiu mladomanželov pred trojuholníkovou chatou.

Fotografie zo svadby môžete fantasticky zjednotiť, ak ich konvertujete do čiernobieleho prevedenia. Po konverzii pomocou posuvných ovládačov farebných kanálov môžete zmeniť mix tónov a pridať kontrast.

Softvéry DPP a Lightroom® poskytujú úpravu odtieňa, sýtosti a svetlosti farieb (pomocou ovládačov Hue, Saturation a Lightness (HSL)). Ich posuvné ovládače vám umožňujú jemne doladiť jednotlivé farby fotografie na dosiahnutie jemných alebo výrazných efektov. Ak napríklad pracujete so záberom z exteriéru, skúste sa pohrať s ovládačmi modrej, aby modrá obloha pôsobila hlbšie a bohatšie alebo svetlejšie a menej sýto, podľa toho, aký štýl chcete dosiahnuť. Atmosféru jesennej svadby zas môžete umocniť zvýraznením oranžových, žltých a červených tónov. Užitočným trikom je posunutie ovládača oranžovej v nastavení Lightness (Svetlosť) o pár krokov, aby tóny pokožky na portrétoch pôsobili lichotivejšie.

Samozrejme, farbu nemusíte vôbec upravovať, ak nechcete. Narodeninové fotografie často vyzerajú lepšie, ak sú ich tóny živšie, svadobné fotografie zas pôsobia nadčasovo v čiernobielom prevedení, ktoré navyše umožňuje divákom sústrediť sa na emócie momentu. Vďaka monochromatickému prevedeniu tiež môžete vyriešiť niektoré technické problémy. Prinesie konzistentnosť do súboru záberov nasnímaných v rôznych momentoch svadobného dňa a na rôznych miestach, dokonca môže aj zachrániť fotografie nasnímané s vysokou citlivosťou ISO alebo pri slabom osvetlení v interiéri.

V DPP nevyberajte hneď štýl Monochrome Picture Style (Monochromatický), ale kliknite na tlačidlo Monochrome (Monochromatický) navrchu panela úpravy farieb Hue, Saturation and Lightness (Odtieň, sýtosť a svetlosť). Pomocou jednotlivých posuvných ovládačov tak budete môcť upraviť vrstvy farieb a nakoniec aj rôzne sivé tóny konvertovaného obrázka. Niektoré zábery môže pri konverzii na monochromatické farby pôsobiť nudne a plocho, pomocou ovládačov pre svetlosť však môžete pridať kontrast a odlíšenie a dosiahnuť tak dynamickejšie výsledky.

V rôznych krokoch úpravy fotografie sa pripravte na to, že sa možno budete musieť vrátiť a doladiť zmeny, ktoré ste vykonali skôr. Napríklad keď zmeníte farby, možno budete musieť znova upraviť expozíciu či kontrast. Posledným krokom je jemné zaostrenie. Pri zaostrení je menej viac, takže priblížte dôležitý detail na 100 %, aby ste mohli dobre posúdiť správnu úroveň zaostrenia.


Autor: Marcus Hawkins


Adobe® a Lightroom® sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe v USA a iných krajinách.

Súvisiace produkty

Súvisiace články

 • TLAČ

  Najlepšie tlačiarne od spoločnosti Canon pre fotografie

  Či už chcete svoje fotografie vystaviť v ráme, vo výstrižkovom zošite alebo na nálepke, nájdite tú najlepšiu tlačiareň, ktorá bude vyhovovať vašim kreatívnym potrebám.

 • TLAČ

  Úprava fotografií za účelom tlače

  Vyťažte viac zo svojich fotografií určených na tlač pomocou nášho podrobného sprievodcu úpravami za účelom tlače a najlepšími nastaveniami tlače.

 • OBNOVA FOTOGRAFIÍ

  Obnova cenených spomienok na fotografiách

  Objavte projekt pomoci obetiam povodní v Belgicku prostredníctvom opravy ich vodou poškodených fotografií.

 • ZÁKLADY

  Snímanie za účelom tlače

  Sedem najužitočnejších tipov na zachytenie spomienok, ktoré chceme uchovať v tlačenej podobe.