PURCHASE TO PAY

Rast podporený automatizáciou P2P

Middle-aged man in shirt walks between warehouse shelving

Rastúci podnik

KEW Electrical je jedným z najrýchlejšie rastúcich nezávislých elektronických veľkoobchodníkov v Spojenom kráľovstve s vychýrenou reputáciou dostupnosti výtlačkov skladom v deň objednávky a zamestnancami prívetivými k zákazníkom.

Man in high visibility vest takes stock of boxes in electrical wholesaler warehouse

Vplyv rýchleho rastu

Keď tempo rastu spoločnosti začalo prekračovať jej možnosti, finančné oddelenie muselo manuálne spracúvať viac ako 96 000 faktúr od dodávateľov ročne. Takáto papierová evidencia bola pri sledovaní prírastku tovaru, ktorý bol prijatý, ale nevyúčtovaný, skôr na príťaž. Bez poriadneho prehľadu o nákladoch sa stalo, že rýchlo rastúci podnik mal nedostatočný peňažný tok.

Spoločnosť KEW Electrical potrebovala riešenie na správu procesov, ktoré by udržalo krok s podnikom.

Woman in office processes Accounts Payable paper invoices in front of computer

Digitálna transformácia s riešením Canon Purchase to Pay

Vytvorením strategického partnerstva so spoločnosťou Canon mohla spoločnosť KEW Electrical prepracovať spracovanie pohľadávok pomocou automatizovaného komplexného riešenia Canon Purchase to Pay (P2P).

Digitalizovaný pracovný postup automatizuje 80 % spracovania pohľadávok spoločnosti KEW Electrical na jednej platforme, pričom automaticky priraďuje, zaznamenáva a podáva elektronické faktúry podľa čísel nákupných objednávok. Vďaka riešeniu Purchase to Pay od spoločnosti Canon môže KEW Electrical pracovať rýchlejšie a šikovnejšie, a tak udržať a podporiť rast podniku prostredníctvom vysokej produktivity, úplnej zhody a zreteľnej transparentnosti výdavkov.

Man in shirt talks to man in high visibility jacket among rolls of electrical cabling in warehouse


FAKTÚRY SA UŽ NESTRATIA V POŠTE ANI NIE SÚ SPRACOVANÉ NESKORO VĎAKA POHOTOVOSTI A EFEKTÍVNOSTI AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU.

Tim Standing,
finančný riaditeľ v spoločnosti KEW Electrical

Automatizácia pracovných postupov pre škálovateľný rast

Implementácia automatizácie P2P umožnila spoločnosti KEW Electrical získať si znova úplný prehľad a kontrolu nad peňažným tokom a útratami. Takáto vylepšená kúpna sila znamená, že ďalší zamestnanci nie sú potrební a náklady na dodávateľov sú znížené – spoločnosť môže dokonca profitovať zo zliav za rýchle vyplatenie dodávateľov.

Vo výkonnej divízii spoločnosti KEW Electrical poskytujú funkcie vytvárania správ a hlavného panelu riešenia P2P jasné prehľady o celom spracovaní pohľadávok, čím sa minimalizuje riziko podvodných a duplikovaných platieb.

Automatizované riešenie sa osvedčilo finančnému oddeleniu spoločnosti a výkonnej divízii natoľko, že spoločnosť KEW Electrical zaviedla riešenie Canon Purchase to Pay aj do správy režijných nákladov.MÁME ENORMNÝ POTENCIÁL NA RAST A CHCEME POKRAČOVAŤ V SPOLUPRÁCI S PARTNEROM, KTORÝ NÁS DOKÁŽE NA TEJTO CESTE PODPORIŤ A PRIDAŤ SA K NÁM.

Posuňte svoj podnik na novú úroveň vďaka rýchlejším a šikovnejším riešeniam Purchase to Pay.

Ozvite sa nášmu tímu