CASE STUDY

Malý biznis s veľkoformátovým srdcom

Technologický posun v podobe zariadení Canon nám priniesol vysokú efektivitu a kvalitu tlačených výstupov.

Malý biznis s veľkoformátovým srdcom


Technologický posun v podobe Océ ColorWave 700 nám priniesol vysokú efektivitu a kvalitu tlačených výstupov. Tlačiareň nám urýchlila bežnú každodennú prevádzku a skrátila čakacie doby našich klientov. Tento posun je pre nás v aktuálnej dobe najdôležitejší.

Lucia Kmeťová, konateľka Repro, s.r.o.

Cieľ spolupráce

Zabezpečenie rýchlej a kvalitnej tlače projektovej dokumentácie pre architektonické a projekčné spoločnosti. Inovácia v oblasti farebnej tlače, a to nahradením pôvodných pomalých farebných atramentových plotrov za rýchlu a spoľahlivú tlač.

Výzvy

  • Technologická inovácia strojov
  • Udržanie tempa v oblasti tlače technických dokumentácií
  • Zefektívnenie tlače v podobe rýchlosti a presnosti
  • Zabezpečenie prvotriednej kvality a čistoty výstupov
  • Skrátenie čakacej doby zákazníkov

Spôsob riešenia

Hlavnou úlohou pri takto úzko vyprofilovanej ponuke služieb bolo udržanie tempa v oblasti veľkoformátovej tlače technických dokumentácií. Jednou z možností bola investícia do spoľahlivých technológií spoločnosti Canon, ktoré by proces tlače projektovej dokumentácie nielen zefektívnili, ale aj dopomohli k vyššej kvalite a čistote tlačených dokumentov.

O spolčnosťi

Spoločnosť Repro začala písať svoju históriu v roku 2008 ako malá pobočka spoločnosti Expa Print s.r.o., so zastúpením na východe Slovenska, kde úspešne prevádzkovala Reprocentrum a zároveň menšie kopírovacie centrum. Pobočka v Bratislave s názvom Repro sa v úplných začiatkoch zamerala na technickú tlač projektovej dokumentácie pre architektonické a projekčné spoločnosti. „Práve predošlé bohaté skúsenosti v oblasti tlače a planografie jedného z majiteľov spoločnosti a kontakty v tejto komunite boli skvelým predpokladom pre realizáciu nového podnikania na väčšom trhu,“ hovorí Lucia Kmeťová.

V roku 2012 došlo k zmene majiteľov spoločnosti, no aj napriek dobrým základom bolo potrebné budovať značku Repro od začiatku. „Aj po rokoch od otvorenia je našou hlavnou náplňou tlač technickej dokumentácie, ktorú sme v roku 2012 sme rozšírili aj o predaj kancelárskych potrieb, čo ocenili zákazníci, pre ktorých bolo výhodné nakúpiť všetko pod jednou strechou,“ vysvetľuje Lucia Kmeťová. Už od samotného začiatku spoločnosť pociťovala zvýšený záujem o tlač technickej dokumentácie, čo viedlo k technologickej inovácii. Rozhodnutie padlo na Océ TDS 700, vďaka ktorému dokázali pokryť zvýšený dopyt pre rôzne spoločnosti v stavebnom priemysle.Časová úspora po výmene zariadení nám dala možnosť osloviť a obslúžiť väčšie množstvo zákazníkov, čo sa prejavilo na zvýšení tržieb, rozšírení tímu a hlavne na dobrom mene aj malej spoločnosti akou Repro je.

Lucia Kmeťová, konateľka Repro, s.r.o.

Spolupráca s Canon

Prvým strojom od spoločnosti Canon bola tlačiareň Océ TDS 700 v kombinácii so skenerom a skladacou jednotkou. „Canon, bol partnerom, ktorý našej spoločnosti od roku 2008 ponúkal špičkovú technológiu s podporou pre čiernobielu tlač prostredníctvom tlačiarne so skládačkou a skenerom. Vzhľadom na vtedajšie potreby trhu, kedy bola preferovaná čierna čiarová kresba, bol stroj Océ TDS 700 spoľahlivou alternatívou pre rozvoj podnikania, ktorá do dnešného dňa zvláda tlačiť a skladať naozaj obdivuhodné množstvo výkresov,“ hovorí konateľka spoločnosti Repro Lucia Kmeťová. Tu však spolupráca neskončila a v roku 2017 spoločnosť Repro rozšířila svoj strojový park o Océ ColorWave 700, aby tak nahradila pôvodné pomalé plotre za rýchlu a spoľahlivú farebnú tlačiareň, ktorá dokáže obsiahnuť všetky najčastejšie používané média. 

„Inštalácia strojov od spoločnosti Canon nebola v našich priestoroch práve jednoduchá, keďže firma sa nachádza v suteréne administratívnej budovy. Najväčším orieškom bol Océ ColorWave 700, ktorý museli poskladať ako puzzle. Špecialisti však boli pripravení a v priebehu dvoch dní bol stroj spustený do prevádzky, odkedy pilne pracuje.“Technologický posun v podobe zariadení Canon nám priniesol vysokú efektivitu a kvalitu tlačených výstupov.

Lucia Kmeťová, konateľka Repro, s.r.o.

Práve nastavenie kvality tlače je úzko späté s najväčším benefitom Océ ColorWave 700, kterým je technológia tonerových perál na báze živice, ktoré schnú okamžite po vytlačení. „Rôznorodosť pri nastavovaní kvality tlače nám umožňuje pokryť široké spektrum požiadaviek, no nakoľko je vyťažená práve technickou tlačou, na ktorú sa Repro prioritne zameriava, tak nevyužívame jej plný potenciál.

Na druhej strane sme sa stretli s dobrým ohlasom od zákazníkov na zmenu tlače po prechode z klasického atramentu na túto inovatívnu technológiu.“ Océ ColorWave 700 tak dáva spoločnosti Repro priestor na rozšírenie ponuky služieb pre ďalších zákazníkov. „Rozšírenie ponuky do budúcna určite plánujeme, príde hneď po ustálení aktuálnej situácie na trhu, ktorú nám pomáhajú zvládnuť hlavne stroje od spoločnosti Canon,“ dodáva Lucia Kmeťová. Nateraz posledným prírastkom je skladacia jednotka Océ 940, ktorú spoločnosť Repro zakúpila v roku 2018 a predstavuje efektívnu a samostatnú skladačku veľkoformátových dokumentov.

Vyznačuje sa rýchlym a tichým skladaním, možnosťou výberu záhybov a kompaktními rozmermi. „0cé 940 je šikovný a finančne nie až tak náročný variant skladačky, ktorý v menších priestoroch dostatočne nahradí on-line skladačku k stroju,“ dopĺňa konateľka spoločnosti Repro. Výmenou pôvodných zariadení dosiahla spoločnosť Repro vytúženú vyššiu efektivitu tlače, ktorá sa odzrkadlila na troch dôležitých faktoroch – spokojnosti zákazníkov, dobrých referenciách a obrate – čo bolo hlavným zámerom tejto výmeny.

Malý biznis s veľkoformátovým srdcom

Kúpou to nekončí, dôležitý je servis

Aj napriek skutočnosti, že spoločnosť Repro patrí medzi menšie tlačiarne, je unikátnym príkladom toho, že inovácie sú základom prosperujúceho biznisu. Pridanou hodnotou je aj spoľahlivý partner, ktorým sú v tomto prípade zariadenia spoločnosti Canon a s nimi súvisiaci servis. „Hlavnou výhodou po spoľahlivosti strojov, efektivite a multifunkčnosti je pre mňa servis, ktorý nám za tie roky spoločnosť Canon ponúka.“ Canon pristupuje ku každému zákazníkovi individuálne a prináša služby a servis šitý na mieru. „Moja osobná skúsenosť je od začiatku spolupráce bezproblémová. Spokojnosť zaručuje predovšetkým špičkový servis, spoľahlivý technik, ktorý rieši všetky naše technické problémy urgentne a hlavne s nadhľadom. Rovnako celkový servis od ochoty obchodníka až po dodanie tovaru je hodný len odporúčania,“ dodáva Lucia Kmeťová.

Spoznajte nové spôsoby ako efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi