Prehľady

Prípadové štúdie

Forever Rose

Prípadová štúdia – Forever Rose

Pozrite sa, ako technológia MegaTank v tomto medzinárodnom butiku pomohla so všetkými každodennými tlačovými úkonmi.

Mini Professors

Prípadová štúdia – Malí profesori

Pozrite sa, ako technológia MegaTank pomohla naplniť potreby tejto prudko rastúcej franšízy.

Premer Insurance

Prípadová štúdia – Premier Insurance

Pozrite sa, ako technológia MegaTank pomohla tomuto rodinnému podniku posunúť svoju činnosť na vyššiu úroveň.

Malý biznis s veľkoformátovým srdcom

Malý biznis s veľkoformátovým srdcom

Technologický posun v podobe zariadení Canon nám priniesol vysokú efektivitu a kvalitu tlačených výstupov.

Digital printing unlocks potential

Digitálna tlač prebúdza potenciál

Investícia do nových digitálnych tlačiarenských strojov vystreľuje spoločnosť Solent Design Studio do nového sveta kreativity

Colourful print opportunities with inkjet

Investície otvárajú dvere novým príležitostiam

Spoľahlivý a efektívny kombinovaný výstup tlače kníh prináša nové príležitosti pre firmu Digiforce

Keeping up with growing demand

Udržanie tempa s rastúcim dopytom

Skupina AddComm Group premenila tlač v malom objeme na dlhodobý úspech vďaka nákladovo efektívnemu atramentovému riešeniu

P2P Automation boosts scalability

Automatizácia P2P zvyšuje škálovateľnosť

Spoločnosť KEW Electrical premieňa svoj proces spracovania pohľadávok vďaka automatizovaným pracovným tokom

Pushing the boundaries of transactional document printing

Posúvame hranice tlače transakčných dokumentov

Spoločnosť Star Storage zaoberajúca sa správou informácií zvýšila svoju produktivitu nahradením 10 digitálnych tlačiarní na voľné hárky iba piatimi tlačiarenskými strojmi Canon

 A step ahead of the competition

O krok vpred pred konkurenciou

Automatizovaná prispôsobená tlač pomáha spoločnosti Signature Gifts naplniť dopyt pri súčasnom dosahovaní nákladovej efektívnosti

Printing smarter boosts workload by 20%

Zvýšenie objemu práce o 20 % vďaka šikovnejšej tlači

Spoločnosť Impressa, ktorá poskytuje komerčné tlačové služby, dosahuje neuveriteľné zisky vďaka zvýšeniu svojich kapacít tlače pomocou digitálnych tlačových riešení Canon

Sledujte, ako môžu podnikové riešenia od spoločnosti Canon maximalizovať schopnosti vášho podniku

Ozvite sa nášmu tímu