Vyhlásenie o ochrane osobných údajov firemných zákazníkov

Oznámenie spoločnosti Canon o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spracovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, keď používajú služby spoločnosti Canon, zúčastňujú sa našich podujatí alebo navštevujú naše priestory, prihlasujú sa na odber našich bulletinov alebo používajú naše webové lokality, aplikácie, platformy a služby, ktoré sa riadia týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov (naše „služby“).

Spoločnosť Canon je správcom vašich osobných údajov, t. j. subjektom, ktorý určuje „účely a prostriedky“ spracúvania osobných údajov spracúvaných o vás, alebo inými slovami, použitia, na ktoré spoločnosť Canon spracúva vaše osobné údaje a spôsob, akým sa to vykonáva. Ďalšie podrobnosti o spoločnosti Canon nájdete v časti „Definícia spoločnosti Canon“ v kapitole 12 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


Obsah

 1. 1. Na čo sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov
 2. 2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, a na čo ich používame
  1. 2.1. Na poskytovanie online účtov
  2. 2.2. Odpovede na otázky zákazníkov
  3. 2.3. Správa udalostí
  4. 2.4. Zistenie informácií o vašich aktivitách
  5. 2.5. Na účely plnenia
  6. 2.6 Na vyhľadanie nových zákazníkov
  7. 2.7. Na odosielanie prieskumov a využívanie výsledkov na zlepšovanie našich produktov a služieb.
  8. 2.8. Informácie o kúpe
  9. 2.9. Informácie o platbe
  10. 2.10. Súbory cookie a ďalšie technológie
  11. 2.11. Právne a regulačné požiadavky a iné obchodné účely
 3. 3. Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
  1. 3.1. Naše oprávnené záujmy
 4. 4. Ako zdieľame vaše informácie
  1. 4.1. V spoločnosti Canon
  2. 4.2. Mimo spoločnosti Canon, našim partnerom a tretím stranám
 5. 5. Ako chránime vaše informácie
 6. 6. Marketingová komunikácia
 7. 7. Ako si uplatníte svoje práva
 8. 8. Uchovávanie vašich informácií
 9. 9. Vaše záväzky
 10. 10. Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov
 11. 11. Kontaktovanie spoločnosti Canon
 12. 12. Definícia spoločnosti Canon a jej pridružených partnerov

1. Na čo sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce služby:

 • Vyplnenie formulára v jednej z našich aplikácií alebo webových lokalít.
 • Kontaktovanie nás pomocou funkcií na zavolanie alebo online konverzáciu
 • Nákup alebo informovanie o produktoch a/alebo službách spoločnosti Canon, či už online alebo offline.
 • Účasť na výskume, napríklad na prieskume.
 • Používanie jedného z našich servisných portálov.
 • Účasť na jednom z našich podujatí alebo návšteva jedného z našich stánkov na podujatí.
 • Otázka od vás, napríklad o oprave alebo aktualizácii služby alebo produktu, ktorý ponúkame, a o plnení našich povinností.
 • Náš marketing tovarov a služieb, o ktorých si myslíme, že vás a váš podnik môžu zaujímať.

2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, a na čo ich používame 

Osobné údaje zhromažďujeme za nasledujúcich okolností:

 • Keď prejavíte záujem o produkt alebo službu, ktoré ponúkame: zozbierame vaše obchodné kontaktné údaje. Ak sa k nám napríklad priblížite online, navštívite náš stánok na podujatí a/alebo nám zavoláte kvôli potenciálnej službe alebo produktu, zaregistrujeme vaše údaje, aby sme mohli nadviazať na vašu otázku a ponúknuť ďalšie produkty a služby, ktoré by mohli zaujímať váš podnik.
 • Pri registrácii do služby, ktorú ponúkame: budete požiadaný o niekoľko osobných údajov, ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu na servisnom portáli a ponúknutie našich služieb. Niektoré z týchto polí sú označené ako povinné. Ak nám neposkytnete informácie, ktoré sú označené ako povinné, možno vám nebudeme môcť poskytnúť všetky služby alebo ich časť.
 • Keď využívate naše služby: osobné údaje týkajúce sa vášho využívania takýchto služieb môžeme zhromažďovať a spracovávať na účely zlepšenia vašich celkových skúseností a plnenia našich povinností voči vám.
 • Keď robíme prieskum nášho trhu a nachádzame potenciálnych kupcov: aby sme sa uistili, že oslovujeme vhodné obchodné publikum, môžeme z času na čas zakúpiť marketingové zoznamy a iné databázy poskytujúce kontaktné údaje. Môžu obsahovať vaše meno, firemnú e-mailovú adresu a firemné telefónne číslo. Nekupujeme však marketingové zoznamy, ktoré obsahujú vaše súkromné a mimopracovné kontaktné údaje.
 • Aby sme zlepšili používateľské skúsenosti a celkovú kvalitu našich služieb: znalosť vašich základných osobných údajov nám umožňuje prispôsobiť každú komunikáciu, ktorú vám posielame. Zbierame napríklad informácie o vašej úlohe, aby sme sa uistili, že poskytujeme marketing, ktorý je relevantný pre vašu úlohu vo vašom podnikaní.

Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie o tom, ako používame informácie, ktoré za týchto okolností zhromažďujeme.

2.1. Na poskytovanie online účtov 

Toto sú osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri nastavovaní online účtu (napríklad našich servisných portálov), ktoré vás osobne identifikujú, a nie vašu spoločnosť, ako je vaše meno, pozícia vo vašej spoločnosti, firemná e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Tieto informácie potrebujeme z viacerých dôvodov:

 • Overenie vašej identity a pomoc s identifikáciou používateľov: napríklad vaša e-mailová adresa môže slúžiť ako vaše používateľské meno na prihlásenie do vášho online účtu a prístup k službám spoločnosti Canon.
 • Odosielanie dôležitých upozornení: napríklad vás môžeme požiadať o vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli posielať potvrdenia vašich objednávok alebo aktualizácie služieb. Budeme vám posielať aj komunikácie o nákupoch alebo zmenách našich zmluvných podmienok alebo pravidiel.

2.2. Odpovede na otázky zákazníkov 

Vaše osobné údaje budú spracované s cieľom reagovať na požiadavky a pomôcť s identifikáciou používateľov. Vaše kontaktné údaje sa napríklad budú zhromažďovať, keď odošlete formulár na spätné zavolanie, alebo keď použijete funkcie rozhovoru so zákazníkom, a v budúcnosti ich bude možné použiť ako identifikátor. Vždy, keď vyplníte formulár na našej webovej stránke alebo v aplikácii, môžeme uložiť príslušné identifikačné údaje, aby sme mohli sledovať históriu vašej požiadavky a efektívnejšie ju riešiť.

2.3. Správa udalostí 

Zhromažďujeme vaše informácie, aby sme vás zaregistrovali na podujatie, webový seminár alebo seminár, o ktorý ste prejavili záujem, spracovali vašu platbu za podujatie (ak je to relevantné) a poskytli vám príslušné materiály na toto podujatie:

Napríklad v závislosti od druhu udalosti zhromažďujeme vaše meno, telefónne číslo (uveďte len vaše firemné telefónne číslo), kontaktné údaje pre prípad núdze (kde je to absolútne nevyhnutné), požiadavky na stravovanie a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby ste mohli čo najviac využiť vaše skúsenosti.

2.4. Zistenie informácií o vašich aktivitách 

2.4.1. Správanie pri prehľadávaní, informácie o zariadeniach a interakcie 

Niekedy zaznamenávame podrobnosti o vašich činnostiach (napríklad opakované návštevy stránok, interakcie, kľúčové slová, tvorba online obsahu), keď pristupujete k našim službám a využívate ich, aby sme mohli časom vytvoriť „obraz“ zákazníka. Zahŕňa to aj informácie o zariadeniach a metódach, ktoré používate na interakciu so službami a obsahom spoločnosti Canon, a to aj prostredníctvom servisného portálu.

Informácie o vašom správaní (ako je vaša aktivita pri prehliadaní) spájame s vašimi osobnými údajmi, ale nebudeme uchovávať žiadne osobné údaje súvisiace s poliami, ktoré ste nechali prázdne počas procesu registrácie. Ak použitie informácií, ktoré osobne identifikujete, nie je potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v tejto časti, spracujeme iba informácie o správaní na súhrnnom základe.

Zaznamenávame informácie o vašom operačnom systéme a internetovom prehliadači, keď navštívite webovú lokalitu spoločnosti Canon alebo keď používate naše služby, vrátane informácií, ktoré sa automaticky zaznamenávajú, keď používate naše služby (napríklad požadované informácie, časová pečiatka, IP adresa a v prípade potreby rôzne sieťové infraštruktúry a identifikátory serverov).

Informácie o správaní, zariadeniach a interakciách spracúvame na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie, údržba, ochrana, zlepšovanie existujúcich a vývoj nových produktov a služieb:
  • Napríklad informácie o tom, ako prehľadávate naše webové lokality alebo vyhľadávate produkty, môžu byť použité na prieskum a analýzu údajov, poskytovanie lepšej používateľskej skúsenosti, poskytovanie relevantnejších výsledkov vyhľadávania alebo optimalizáciu štruktúry zobrazovania informácií v našich službách.
  • Keď si nainštalujete mobilnú aplikáciu spoločnosti Canon, do spoločnosti Canon sa odošle jedinečné číslo aplikácie spolu s informáciami o zariadení, čo spoločnosti Canon uľahčuje údržbu jej aplikácií a služieb a poskytovanie automatických aktualizácií.
 • Zlepšenie dojmu používateľov a celkovej kvality našich Služieb:
  • Vaša aktivita, ako sú stránky, ktoré navštevujete, alebo položky, ktoré si prehliadate, nás učí, čo považujete v našich službách za dôležité a najzaujímavejšie, aby sme mohli prispôsobiť vaše skúsenosti tomu, čo je pre vás najdôležitejšie, a zobrazovať prispôsobený obsah.
  • Na základe identifikátora zariadenia a platformy vieme, ktoré zariadenie používate na prístup k našim službám, aby sme mohli tieto služby prispôsobiť a optimalizovať pre potreby vášho zariadenia, vďaka čomu dokážeme zlepšiť váš celkový dojem (napríklad tým, že vám poskytneme relevantnejší obsah a reklamy v zariadení alebo v prehliadači, ktoré používate).
  • Ukladanie údajov lokálne vo vašich zariadeniach nám umožňuje zlepšovať faktory, ako výkonnosť webových lokalít či načítavanie obsahu, aj keď ste offline.
 • V súlade s požiadavkami platných právnych predpisov, aby sme vám mohli poskytnúť marketingovú komunikáciu, napríklad relevantnejší obsah a ponuky a najnovšie správy o produktoch a udalostiach, o ktorých si myslíme, že by vás a vašu spoločnosť mohli zaujímať:
  • Príklady: použitie prepojenia na návod z marketingového e-mailu alebo sledovanie spoločnosti Canon na Facebooku alebo Twitteri.
  • Informácie o tom, ako a kde vstupujete do interakcií so spoločnosťou Canon, nám umožňujú poskytovať prispôsobenejšie a užitočnejšie informácie prostredníctvom vami preferovaných komunikačných kanálov.
 • Na ochranu našich ostatných používateľov a spoločnosti Canon:
  • V službách spoločnosti Canon môžeme monitorovať nezvyčajné alebo podozrivé aktivity, ako je automatizované zneužívanie, aby sme ich mohli promptne riešiť a informovať vás o možných podvodných aktivitách, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na váš účet.
  • Osobné informácie môžeme použiť aj na interný audit na zabezpečenie súladu s príslušnými zákonnými požiadavkami.

2.4.2. Podrobnosti o produktoch, používanie produktov a história služieb a podpory 

Toto sú informácie o vašich produktoch alebo riešeniach Canon (ako sú poskytované služby, softvérové aplikácie, model produktu, sériové číslo a dátum nákupu), o tom, ako sa produkty alebo riešenia Canon nastavujú a používajú (napríklad používateľské nastavenie a preferencie, inštalácia a integrácia alebo iné nastavenia) a naše služby, ako aj podrobnosti o vašich zákazníckych alebo spravovaných službách, držaných licenciách, zárukách a interakciách opráv so spoločnosťou Canon.​ Niekedy sú tieto informácie prepojené s vašou firmou, ale v iných prípadoch musia byť s vami prepojené osobne (napríklad naši zákazníci – profesionálni fotografi).

Niektoré informácie v tejto kategórii sa nepovažujú za osobné informácie, my však prijímame všetky opatrenia potrebné na zaistenie ochrany týchto informácií. Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Aby sme vám poskytli užitočnejšie informácie, relevantnejší obsah a ponuky a najnovšie správy o našich produktoch, riešeniach, službách a udalostiach: napríklad prispôsobené a užitočné informácie, ako sú rady a tipy odborníkov, vzdelávacie zdroje, aktualizácie softvéru, inštalačné alebo používateľské príručky alebo podrobnosti o príslušných vzdelávacích kurzoch.
 • Na poskytovanie, údržbu, ochranu a zlepšovanie produktov a služieb a na vývoj nových: pochopenie toho, ako naši zákazníci používajú naše produkty, nám pomáha identifikovať funkcie, ktoré potrebujeme zlepšiť alebo pridať k budúcim produktom.
 • Pomoc pri riešení možných problémov s produktmi a službami spoločnosti Canon:
  • Informácie o vašich produktoch potrebujeme, aby sme mohli účinnejšie odstraňovať problémy, odpovedať na vaše dotazy a poskytovať vám informácie špecifické pre váš produkt od spoločnosti Canon.
  • Informácie o vašom operačnom systéme (OS) nám umožňujú účinnejšie odstraňovať problémy a odpovedať na dotazy, napríklad poskytnutím informácií o relevantných ovládačoch na stiahnutie.
  • Na základe týchto informácií určujeme, či sa na váš produkt od spoločnosti Canon vzťahuje záručné krytie.

2.5. Na účely plnenia 

Na podporu vášho podnikania a plnenie našej zmluvy o službách možno budeme musieť zhromažďovať osobné údaje na zabezpečenie opráv, plnenie objednávok a vykonávanie služieb. Budeme si musieť dohodnúť stretnutia, a preto potrebujeme získať kontaktné údaje niekoho z vašej firmy. Príklady:

 • pri prihlásení hovoru na zabezpečenie opravy alebo servisu;
 • keď vyplníte formulár, ktorý vám pošleme o jednom z našich produktov, vrátane online verzií;
 • poskytovanie informácií o riadených službách, ako je podávanie správ, používanie a využívanie;
 • overenie totožnosti na overenie pre AML/KYC;
 • keď zisťujeme problémy s vaším softvérom alebo hardvérom spoločnosti Canon, o ktorých sa s vami musíme rozprávať; a
 • pri dohodnutí návštevy pracoviska alebo vyzdvihnutia zariadení.

Keď musíme vykonávať technické operácie vo vašej IT infraštruktúre, môžeme mať prístup k osobným údajom vo vašej organizácii. V prípadoch, keď využívame tretie strany na naše aktivity plnenia, dbáme na to, aby sme si vybrali dôveryhodných partnerov, ktorí majú rovnaké hodnoty ako my.

V závislosti od vašej úlohy budeme možno musieť použiť vaše informácie, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s dostupnosťou online služieb (napríklad aktualizácie týkajúce sa pravidelnej údržby) alebo zmien v týchto službách.

2.6. Ak chcete nájsť nových zákazníkov 

Aby sme mohli ponúknuť naše produkty a služby iným, ktorí by o ne mohli mať záujem, niekedy získavame vaše kontaktné údaje od našich partnerov v tomto odvetví, ako aj od profesionálnych orgánov, ktoré tieto informácie poskytujú firmám. Keď získame kontaktné údaje týmto spôsobom, zabezpečíme, aby vaše kontaktné údaje neboli súčasťou žiadnej vnútroštátnej služby opt-out.

2.7. Na odosielanie prieskumov a používanie výsledkov na zlepšovanie našich produktov a služieb 

Spoločnosť Canon a jej partneri príležitostne posielajú našim zákazníkom prehľady a formuláre spätnej väzby. Ak zadáte vaše meno a kontaktné údaje, môžeme ich použiť na to, aby sme odpovedali na akúkoľvek spätnú väzbu, poskytli vám informácie, o ktorých si myslíme, že by vás na základe vašich odpovedí mohli zaujímať, a pridali vás do našej marketingovej databázy (môžete sa odhlásiť počas prieskumu, ak vás to nezaujíma).

Naši partneri môžu, ak je to povolené, rozhodnúť o tom, ako použiť vaše informácie na svoje prieskumy. V takomto prípade spoločnosť Canon nemá kontrolu nad používaním vašich osobných údajov a už sa na vás nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto partnerov, v ktorých nájdete ďalšie informácie o ich postupoch ochrany osobných údajov, alebo informácie o tom, ako zrušiť odber.

2.8. Informácie o kúpe 

Uchovávame záznamy o tovare a službách, ktoré kupujete prostredníctvom služieb Canon. Pomáhajú nám poskytovať, udržiavať, chrániť a zlepšovať produkty a služby a vyvíjať nové. Tiež odosielame dôležité oznámenia, ako sú napríklad informácie o nákupoch alebo zmenách našich zmluvných podmienok alebo pravidiel.

2.9. Informácie o platbe 

Nespracúvame ani neuchovávame žiadne podrobnosti o vašich bankách ani kreditných či debetných kartách, ktoré používate pri nákupe tovaru a služieb prostredníctvom služieb Canon. Platby za nákup sa vykonávajú prostredníctvom platobných platforiem tretích strán, ktoré nezdieľajú vaše bankové údaje so spoločnosťou Canon.

2.10. Súbory cookie a ďalšie technológie 

Súbory cookie a podobné technológie (napr. prvky web beacon) sú malé útržky informácií slúžiace na uchovávanie technických alebo osobných údajov, identifikáciu používateľov služby a sprístupnenie určitých funkcií. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používajú naše služby, a o tom, ako ich odmietnuť, pozrite si vyhlásenie o súboroch cookie vzťahujúce sa na každú zo služieb, ku ktorému máte prístup prostredníctvom domovskej stránky našich webových stránok alebo príslušnej časti v našich aplikáciách.

2.11. Právne a regulačné požiadavky a iné obchodné účely 

Niekedy musíme spracovať vaše osobné údaje, aby sme dodržali platné zákony a nariadenia, napríklad ak máme povinnosť nahlásiť podozrenie z podvodu.

Na spracovanie vašich informácií môžu existovať aj iné obchodné účely vrátane rokovaní, uzatvárania a plnenia zmlúv, správy účtov a záznamov, podpory aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov, právnych, regulačných a interných vyšetrovaní.

3. Právny základ pre používanie vašich osobných údajov 

Spoločnosť Canon bude spracovávať vaše osobné údaje len v prípadoch, keď na to máme právny základ.

Právny základ bude závisieť od toho, na ktorý z vyššie uvedených účelov sme zhromažďovali a používali vaše osobné údaje. Takmer v každom prípade bude právnym základom jedno z nasledujúcich:

 • Oprávnené obchodné záujmy spoločnosti Canon: kde je potrebné, aby spoločnosť Canon pochopila našich zákazníkov, propagovala náš tovar, produkty a služby a účinne pôsobila ako nadnárodný poskytovateľ IT služieb a výrobca produktov na spracovanie obrazov, fotografií, informácií a produktov, riešení a služieb. Ďalšie informácie nájdete v časti 3.1 nižšie.
 • Plnenie zmluvy s vašou firmou: ak ste si od nás objednali alebo požiadali o produkty alebo služby a potrebujeme použiť vaše kontaktné údaje na spracovanie vašej objednávky a dodanie produktov alebo služieb.
 • Súlad s právnymi predpismi: ak spoločnosť Canon podlieha zákonnej povinnosti a potrebuje vaše osobné údaje na plnenie tejto povinnosti.
 • Súhlas: napríklad, ak ste nám dobrovoľne poskytli informácie s cieľom zúčastniť sa súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našej stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Canon Europe

3.1 Naše oprávnené záujmy 

Oprávnené záujmy spoločnosti Canon zahŕňajú prípady, keď je potrebné, aby spoločnosť Canon dostatočne podrobne porozumela našim zákazníkom, aby sme mohli vytvárať a propagovať nové produkty a služby a ponúknuť našim zákazníkom lepšie skúsenosti. Napríklad:

 • vykonávame analýzy na tomto právnom základe, pretože sú potrebné na to, aby sme vám poskytli prispôsobené skúsenosti a aby sme mohli zlepšovať, udržiavať a spravovať naše produkty a služby takým spôsobom, ktorý spĺňa vaše očakávania ako zákazníka;
 • potrebujeme použiť vaše informácie, aby sme mohli lepšie podporiť vašu organizáciu a udržiavať produkty a služby, ktoré používate;
 • používame technológie spravovania vedenia a kampaní, ktoré nám pomôžu analyzovať, ako s nami naši zákazníci komunikujú a v konečnom dôsledku vám poskytneme relevantnejší a zaujímavejší obsah;
 • zapájame sa do vývoja produktov, aby sme vylepšili naše produkty a služby a v rámci tohto procesu budeme využívať vašu spätnú väzbu, a to z prieskumov aj z iných oblastí; a
 • podobne ako väčšina firiem, kde je to povolené, aj my obchodujeme s novými produktmi a službami, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, pričom vám vždy ponúkame možnosť zrušiť odber.

4. Ako zdieľame vaše informácie 

4.1. V spoločnosti Canon 

Prístup k osobným údajom obmedzujeme na osoby v rámci našej skupiny spoločností, ktoré takéto informácie „potrebujú vedieť“. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme napríklad odovzdať miestnym obchodným spoločnostiam alebo miestnym servisným centrám, aby sme mohli poskytovať naše služby tam, kde sa nachádzate.

4.2. Mimo spoločnosti Canon, našim partnerom a tretím stranám 

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Canon zdieľať so svojimi pridruženými spoločnosťami (ako je definované v článku 12 tohto vyhlásenia) pre ich vlastné použitie súvisiace s predajom alebo zlepšovaním tovaru a služieb spoločnosti Canon. Vaše informácie sa môžu zdieľať aj s pridruženými spoločnosťami Canon na marketing tovarov a služieb spoločnosti Canon, ak ste udelili svoj súhlas na prijímanie priamej marketingovej komunikácie od spoločnosti Canon. Vaše osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Canon pri používaní našich služieb alebo nákupe nášho tovaru môžu byť zdieľané alebo sprístupnené partnerským spoločnostiam spoločnosti Canon iným ako spoločnosť Canon a jej pridružené spoločnosti na účely marketingu a predaja tovaru a služieb spoločnosti Canon vám. Ak si to vyžadujú právne predpisy o ochrane údajov v krajine, v ktorej bývate, budeme vaše údaje zdieľať na účely marketingu našimi partnermi len vtedy, ak ste nám udelili svoj súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim tretím stranám, okrem iného, na účely popísané v tejto časti:

 • predajcovia alebo iní subdodávatelia, s ktorými máme obchodný vzťah a ktorí nám poskytujú produkty a služby, aby sme vám mohli poskytovať naše služby (napríklad skladové a dodacie, údržbárske a servisné služby, vývoj softvéru, hosting a správa webových stránok);
 • poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí v našom mene vykonávajú marketingové kampane, generujú potenciálnych zákazníkov alebo vykonávajú zákaznícke prieskumy;
 • spoločnosti spracúvajúce platby, agentúry poskytujúce úverové referencie a poskytovatelia služieb preverovania podvodov za účelom spracovania platieb a (ak je to potrebné) na vykonávanie preverovania podvodov;
 • s našimi odbornými a právnymi poradcami na účely získania obchodného, finančného alebo právneho poradenstva;
 • v prípade, že predáme akékoľvek obchodné aktíva, sa osobné údaje môžu sprístupniť potenciálnemu kupujúcemu. Za týchto okolností sa primerane pokúsime zabezpečiť, aby bol kupujúci viazaný podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • za výnimočných okolností sa osobné údaje môžu zdieľať s tretími stranami, ako sú polícia a regulačné orgány, s cieľom chrániť naše práva, majetok alebo bezpečnosť našich zákazníkov, zamestnancov a majetku;
 • vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v prípade, ak je potrebné splniť zákonnú povinnosť v akejkoľvek jurisdikcii vrátane prípadov, keď táto povinnosť vyplýva z nášho dobrovoľného konania alebo rozhodnutia (napr. naše rozhodnutie pôsobiť v krajine alebo súvisiace rozhodnutie).

5. Ako chránime vaše informácie 

Vaše osobné informácie sú uchovávané na zabezpečených serveroch a nespracúvajú sa na žiadne iné účely okrem účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. K serverom, ktoré spoločnosť Canon používa na uchovávanie týchto informácií, má prístup len oprávnený personál a spoločnosť Canon zaručuje, že sa uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia.

Bohužiaľ, nie je možné zaručiť, aby každý prenos údajov cez internet alebo systém ukladania údajov bol 100 % bezpečný. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že zabezpečenie akéhokoľvek účtu, ktorý u nás máte, bolo ohrozené), ihneď nás o probléme informujte tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov nižšie.

Používame predajcov a poskytovateľov služieb so sídlom na celom svete. V dôsledku toho sa vaše osobné údaje môžu spracúvať v krajinách mimo krajiny, v ktorej žijete, a to aj v prípade, ak žijete v Európe, a medzi takéto krajiny môžu patriť krajiny, v ktorých môžete mať menej zákonných práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ako máte podľa miestnych právnych predpisov. Ak osobné údaje prenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do krajiny, ktorá poskytuje nižšiu úroveň právnej ochrany vašich osobných údajov, zabezpečíme, aby boli vaše práva na ochranu osobných údajov chránené vhodnými bezpečnostnými opatreniami, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek EÚ. Ak potrebujete viac informácií o týchto bezpečnostných opatreniach, kontaktujte nás.

6. Marketingová komunikácia 

Spoločnosť Canon a/alebo iné spoločnosti skupiny Canon môžu používať vaše osobné údaje na marketingové účely a informovať vás o iných produktoch a službách, o ktorých si spoločnosť Canon myslí, že sú pre vás a vašu firmu zaujímavé. Môžete určiť, či si želáte dostávať takéto informácie, zaškrtnutím príslušného políčka v našich formulároch, alebo tak, že nám oznámite svoje preferencie tam, kde komunikujeme osobne.

Budete mať možnosť kedykoľvek zrušiť prijímanie takýchto informácií z príslušného centra preferencií alebo zrušením odberu pomocou odkazu/mechanizmu uvedeného vo všetkých príslušných oznámeniach. Ak sa odhlásite z odberu marketingových materiálov, upozorňujeme, že vás môžeme z času na čas kontaktovať so servisnými správami (napríklad na potvrdenie objednávky, ktorú ste urobili, alebo na potvrdenie dodacích údajov).

7. Ako si uplatníte svoje práva 

V určitých jurisdikciách máte právo na prístup, opravu, aktualizáciu, obmedzenie, získanie strojovo čitateľnej kópie vašich osobných údajov alebo na vymazanie vašich údajov, ako aj akýchkoľvek iných práv, ktoré sú platné vo vašej jurisdikcii. Môžete požiadať o uplatnenie týchto práv na stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Canon Europe, a to kliknutím na prepojenie uvedené v našich komunikačných e-mailoch alebo prístupom k príslušnej časti webových stránok alebo aplikácií spoločnosti Canon alebo kontaktovaním nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia.

Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, že už viac nebudú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromažďované.

Máte tiež právo namietať proti tomu, aby sa vaše osobné údaje používali na určité účely vrátane odosielania marketingových informácií. Viac informácií tom, ako sa odhlásiť z marketingu, nájdete v časti „Marketingové oznámenia“.

Vyhovieme každej žiadosti o uplatnenie vašich práv v súlade s platnými právnymi predpismi. Upozorňujeme však, že tieto práva majú niekoľko obmedzení a môžu nastať okolnosti, za ktorých nedokážeme vyhovieť vašej žiadosti. V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa vašich osobných údajov alebo v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa vašich osobných údajov by ste nás mali kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených údajov. Máte tiež právo vyjadriť svoje obavy vášmu miestneho orgánu na ochranu údajov.

8. Uchovávanie vašich informácií 

Spoločnosť Canon bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako to potrebujeme na účely uvedené v časti 2 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a v súlade s akýmikoľvek dobami uchovávania, ktoré vyžadujú príslušné zákony, a počas príslušných premlčacích dôb. Toto obdobie nie je vo väčšine jurisdikcií dlhšie než 6 rokov. Napríklad ak ste u nás nakúpili, budeme uchovávať záznam o vašom nákupe po dobu nevyhnutnú na fakturačné, daňové a záručné účely. Môžeme tiež uchovávať záznamy o korešpondencii s vami (napríklad ak ste podali sťažnosť na produkt alebo naše služby) tak dlho, ako je to potrebné na ochranu pred právnym nárokom. Ak už nebudeme musieť uchovávať vaše osobné údaje, vymažeme ich. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z odberu našej marketingovej komunikácie, budeme uchovávať záznamy o vašich komunikačných informáciách, aby sme zaistili, že vám v budúcnosti nebudeme ponúkať marketingové materiály.

Spoločnosť Canon nevymaže vaše osobné údaje, ak sa týkajú aktívneho vzťahu alebo produktu alebo služby, ktorú ste si výslovne vyžiadali (napríklad nedávny nákup uskutočnený v službách Canon).

9. Vaše záväzky 

Za kvalitu informácií poskytnutých v našich službách ručíte vy. Všetky osobné informácie, ktoré odošlete do spoločnosti Canon, musia byť skutočné, presné a aktuálne. Je vašou povinnosťou postarať sa, aby boli vaše informácie presné, aktuálne a v súlade s touto zásadou.

10. Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov 

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov z času na čas aktualizujeme, aby sme vás ihneď informovali o aktivitách súvisiacich so spracovaním údajov v spoločnosti Canon. Nebudeme vykonávať žiadne operácie spracovania, ktoré môžu vystaviť vaše osobné informácie riziku, a v prípadoch, v ktorých je nutné chrániť vaše právo na ochranu osobných údajov, si vyžiadame váš výslovný súhlas. O všetkých zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás budeme priebežne informovať prostredníctvom služieb. Okrem toho vás o dôležitých zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov budeme informovať aj prostredníctvom komunikačných metód. Ak budete naše služby ďalej používať aj po jasnom oznámení o aktualizácii vyhlásenia o ochrane osobných údajov, vyjadrujete tým svoj súhlas s ich aktualizovanými podmienkami.

11. Kontaktovanie spoločnosti Canon 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Canon buď vo vašej regionálnej kancelárii spoločnosti Canon, ktorú nájdete na našej webovej stránke Kontaktujte nás, alebo priamo nášho európskeho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Dúfame, že spoločnosť Canon bude schopná vyriešiť všetky vaše obavy. Ak však stále nie ste spokojný, môžete svoje obavy oznámiť miestnemu úradu na ochranu údajov.

12. Definícia spoločnosti Canon a jej pridružených partnerov 

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov „Canon“ znamená spoločnosti Canon Inc. a Canon Europa N.V a ich plne vlastnené spoločnosti a v tomto oznámení sa označujú ako „my“, „nás“, „náš“, „nám“, „nami“ alebo „Canon“. Medzi pridružené strany spoločnosti Canon patria:

 • dcérska spoločnosť kontrolovaná spoločnosťou Canon Europa N.V („CENV“), kde kontrola znamená, že CENV riadi finančné a prevádzkové politiky dcérskej spoločnosti. Kontrola predstavuje podiel viac ako 50 % hlasovacích práv; alebo
 • spoločnosť, v ktorej má CENV významný vplyv, má právomoc zúčastňovať sa na rozhodnutiach o finančnom a prevádzkovom oznámení pridruženej spoločnosti (ale nie na kontrole ani spoločnej kontrole). Významný vplyv je definovaný ako situácie, keď CENV vlastní 20 % alebo viac hlasovacích práv (priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností) inej spoločnosti (subjektu, do ktorého investuje).

Posledná úprava: 10. december 2020

Verzia: 1.1