Zásady ochrany súkromia podnikových zákazníkov

Canon – oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spracúvame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, keď používajú služby spoločnosti Canon, navštevujú naše podujatia alebo priestory, prihlasujú sa k odberu našich informačných e-mailov alebo využívajú naše webové lokality, aplikácie, platformy a služby riadené týmto oznámením o ochrane osobných údajov (naše „služby“).

Spoločnosť Canon je správca vašich osobných údajov, teda subjekt, ktorý určuje „účely a prostriedky“ spracovania osobných údajov spracovaných o vás, alebo inými slovami, spôsoby, na ktoré spoločnosť Canon spracúva vaše osobné údaje, a spôsob, akým sa to robí. Ďalšie podrobnosti o spoločnosti Canon nájdete v časti „Definícia spoločnosti Canon“ v spodnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.


Obsah

 1. 1. Na ktoré služby sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov?
 2. 2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, a na čo ich používame
  1. 2.1. Na poskytovanie online účtov
  2. 2.2. Reagovanie na otázky zákazníkov
  3. 2.3. Správa udalostí
  4. 2.4. Na získanie informácií o vašich aktivitách
  5. 2.5. Na účely plnenia
  6. 2.6 Na vyhľadávanie nových zákazníkov
  7. 2.7. Na odosielanie prieskumov a použitie výsledkov na zlepšenie našich produktov a služieb.
  8. 2.8. Informácie o nákupoch
  9. 2.9. Informácie o platbách
  10. 2.10. Súbory cookie a iné technológie
  11. 2.11. Právne a regulačné požiadavky a iné obchodné účely
 3. 3. Právny základ pre používanie vašich osobných údajov
  1. 3.1. Naše oprávnené záujmy
 4. 4. Zdieľanie vašich informácií
  1. 4.1. V rámci spoločnosti Canon
  2. 4.2. Mimo spoločnosti Canon, s našimi partnermi a tretími stranami
 5. 5. Ako chránime vaše údaje
 6. 6. Marketingová komunikácia
 7. 7. Ako si uplatniť svoje práva
 8. 8. Archivácia vašich údajov
 9. 9. Vaše záväzky
 10. 10. Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov
 11. 11. Kontakt so spoločnosťou Canon

1. Na ktoré služby sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov? 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúce služby:

 • Vyplnenie formulára v niektorej z našich aplikácií alebo webových lokalít.
 • Kontaktovanie našej spoločnosti pomocou funkcie spätného zavolania alebo online rozhovoru
 • Nákup alebo informovanie sa o produktoch alebo službách spoločnosti Canon, či už online alebo offline.
 • Účasť na prieskume, napríklad dotazník.
 • Použitie niektorého z našich portálov služieb.
 • Účasť na niektorom z našich podujatí alebo návšteva niektorého z našich stánkov na podujatí.
 • Prijatie otázky od vás, napríklad o oprave alebo modernizácii služby alebo produktu, ktoré ponúkame, a plnenie našich záväzkov voči vám.
 • Propagácia našich tovarov a služieb, o ktorých si myslíme, že by mohli byť zaujímavé pre vás a vašu spoločnosť.

2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, a na čo ich používame 

Osobné údaje zhromažďujeme v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak ste prejavili záujem o produkt alebo službu, ktoré ponúkame: Budeme zhromažďovať vaše obchodné kontaktné údaje. Ak našu spoločnosť napríklad kontaktujete online, navštívite náš stánok na podujatí alebo nám zavoláte vo veci potenciálnej služby alebo produktu, poznačíme si vaše údaje, aby sme mohli vykonať následné kroky týkajúce sa vášho dopytu a ponúknuť ďalšie produkty a služby, ktoré môžu byť pre vašu spoločnosť zaujímavé.
 • Po registrácii služby, ktorú ponúkame: Požiadame vás o uvedenie niekoľkých osobných údajov, ktoré sú potrebné na vytvorenie účtu na portáli služieb a poskytovanie našich služieb. Niektoré z týchto polí sú označené ako povinné. Ak nám neposkytnete informácie, ktoré sú označené ako povinné, nemusí byť možné poskytovať vám tieto služby alebo ich časť.
 • Keď používate naše služby: Môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje týkajúce sa vášho používania takýchto služieb, aby sme zlepšili vašu celkovú skúsenosť a splnili naše povinnosti voči vám.
 • Keď skúmame náš trh a hľadáme potenciálnych zákazníkov: Aby sme sa uistili, že oslovujeme vhodné podnikové publikum, môžeme si občas zakúpiť marketingové zoznamy a iné databázy poskytujúce kontaktné údaje. Tie môžu obsahovať vaše meno, obchodnú e-mailovú adresu a firemné telefónne číslo. Nekupujeme však marketingové zoznamy, ktoré obsahujú vaše súkromné kontaktné údaje mimo pracoviska.
 • Aby sme zlepšili Vašu zákaznícku skúsenosť a celkovú kvalitu našich Služieb: Vaše osobné údaje nám pomáhajú prispôsobovať obsah komunikačných správ, ktoré vám odosielame. Napríklad zhromažďujeme informácie o pracovnej pozícii, aby sme zabezpečili marketing, ktorý je relevantný pre vašu úlohu vo vašej spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme za týchto okolností, nájdete nižšie.

2.1. Na poskytovanie online účtov 

Toto sú osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri zakladaní účtu online (napríklad portály služieb) a ktoré identifikujú vás osobne namiesto vašej spoločnosti, napríklad vaše meno, pozícia vo vašej spoločnosti, e-mailová adresa spoločnosti alebo telefónne číslo. Existuje niekoľko dôvodov, prečo tieto informácie potrebujeme:

 • Na kontrolu vašej identity a pomoc pri identifikácii používateľov: Vaša e-mailová adresa napríklad slúži ako používateľské meno na prístup do vášho online účtu a k službám spoločnosti Canon.
 • Aby sme vám mohli posielať dôležité upozornenia: Napríklad vás požiadame o vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli posielať potvrdenia objednávok alebo aktualizácie služieb. Zároveň vám budeme posielať informácie o nákupoch alebo informácie o zmenách v znení našich podmienok používania alebo inej obchodnej politike.

2.2. Reagovanie na otázky zákazníkov 

Vaše osobné údaje budú spracované, aby naša spoločnosť mohla odpovedať na otázky a identifikovať používateľov. Vaše kontaktné údaje budú napríklad zhromaždené, keď odošlete formulár spätného zavolania alebo použijeme naše funkcie rozhovoru so zákazníkom. V budúcnosti môžu byť tieto informácie použité ako identifikátor. Vždy, keď vyplníte formulár na našej webovej lokalite alebo v aplikácii, môžeme uložiť príslušné údaje o identite, aby sme mohli sledovať históriu vášho dopytu a efektívnejšie sa s ním zaoberať.

2.3. Správa udalostí 

Zhromažďujeme informácie o vás na účely registrácie na podujatie, webový seminár alebo seminár, o ktorý ste prejavili záujem, na spracovanie platby za podujatie (ak sa účtuje) a aby sme vám poskytli príslušné materiály pre dané podujatie:

Napríklad v závislosti od druhu podujatia zhromažďujeme vaše meno, telefónne číslo (uveďte iba telefónne číslo vašej spoločnosti), núdzové kontaktné údaje (ak je to absolútne nevyhnutné), stravovacie požiadavky a všetky ďalšie informácie potrebné na to, aby bola vaša skúsenosť čo najlepšia.

2.4. Na získanie informácií o vašich aktivitách 

2.4.1. Správanie počas prezerania internetových stránok, informácie o zariadení a interakcie 

Niekedy zaznamenávame podrobnosti o vašich činnostiach (opakované návštevy lokality, interakcie, kľúčové slová, tvorba online obsahu atď.) počas prístupu a používania našich služieb, aby sme v priebehu času dokázali vytvoriť „profil“ zákazníka. Patria sem aj informácie o vašom zariadení a metódach, ktoré používate na interakciu so službami a obsahom spoločnosti Canon vrátane používania portálu služieb.

Informácie o vašom správaní (napríklad vaša aktivita prehliadania) môžeme kombinovať s vašimi osobnými údajmi, no neukladáme žiadne osobné údaje týkajúce sa polí, ktoré ste počas registrácie nevyplnili. Ak na dosiahnutie cieľov stanovených v tejto kapitole nie sú potrebné údaje, ktoré Vás osobne identifikujú, budeme spracúvať iba agregované informácie o Vašom správaní.

Zároveň zaznamenávame informácie o operačnom systéme a internetovom prehliadači pri návšteve webovej lokality spoločnosti Canon alebo používaní našich služieb vrátane informácií, ktoré sa pri používaní našich služieb zaznamenávajú automaticky (napr. vyžiadané informácie, časový údaj, IP adresa a ak je to potrebné, rôzne identifikátory sieťovej infraštruktúry a serverov, ak sa používajú).

Informácie o vašom správaní, zariadení a interakcii spracúvame z nasledujúcich dôvodov:

 • Aby sme poskytovali, udržiavali, chránili a zdokonaľovali produkty a Služby a vyvíjali nové:
  • Napríklad, informácie o tom, ako si prezeráte naše internetové stránky alebo vyhľadávate produkty, je možné použiť na analýzu údajov a výskum, poskytovanie lepšej zákazníckej skúsenosti, relevantnejších výsledkov vyhľadávania alebo štruktúrovanie zobrazovania informácií v našich Službách.
  • Po inštalácii mobilnej aplikácie Canon sa spoločnosti Canon odošle unikátne číslo aplikácie spolu s informáciami o Vašom zariadení, vďaka čomu môže spoločnosť Canon jednoduchšie vyvíjať svoje aplikácie a Služby a poskytovať ich automatické aktualizácie.
 • Aby sme zlepšili Vašu zákaznícku skúsenosť a celkovú kvalitu našich Služieb:
  • Z vašej aktivity, napríklad navštívených stránok alebo zobrazených položiek, zisťujeme, čo je pre vás spomedzi našich služieb najzaujímavejšie, pričom služby môžeme prispôsobiť a zobrazovať vám personalizovaný obsah.
  • Identifikátory zariadení a platforiem nám pomáhajú zistiť, aké zariadenie používate na prístup k našim službám, aby sme ich mohli prispôsobiť a optimalizovať pre vaše zariadenie a zlepšiť tak celkovú spokojnosť používateľov (napr. poskytovaním relevantnejšieho obsahu a reklamy na zariadení alebo v prehliadači, ktorý používate).
  • Ukladanie údajov lokálne na vašom zariadení nám umožňuje zlepšovať funkčnosť internetových stránok a načítavanie obsahu, aj keď ste v režime offline.
 • V súlade s požiadavkami platných zákonov a s vaším povolením na poskytnutie marketingovej komunikácie, napríklad relevantnejšieho obsahu a ponúk a najnovších správ o produktoch a udalostiach, o ktorých si myslíme, že budú zaujímať vás a vašu spoločnosť:
  • Napríklad, kliknutie na prepojenie na tutoriál z marketingového e-mailu alebo sledovanie spoločnosti Canon na Facebooku alebo Twitteri.
  • Keď zistíme, ako a kde prebieha vaša interakcia so spoločnosťou Canon, budeme vám môcť poskytovať personalizovaný a prospešnejší obsah preferovanými komunikačnými kanálmi.
 • Aby sme chránili iných používateľov a spoločnosť Canon:
  • Pri používaní služieb spoločnosti Canon môžeme monitorovať nezvyčajné alebo podozrivé aktivity, napríklad automatizované zneužívanie; vieme na ne promptne zareagovať a informovať vás o potenciálne podvodných činnostiach, ktoré majú dosah na váš účet.
  • Vaše osobné informácie môžeme používať aj na interný audit na základe príslušných právnych nariadení.

2.4.2. Detaily o produktoch, používanie produktov a história používania služieb a podpory 

Ide o informácie týkajúce sa vašich produktov alebo riešení od spoločnosti Canon (napr. poskytnuté služby, softvérové aplikácie, model produktu, výrobné číslo a dátum zakúpenia), o nastavení a používaní produktov alebo riešení od spoločnosti Canon (napr. používateľské nastavenie a preferencie, inštalácia a integrácia alebo iné nastavenia) a našich služieb, ako aj o podrobnosti týkajúce sa vašej zákazníckej alebo spravovanej služby, vlastnených licenciách a interakciách v oblasti záruky a opráv so spoločnosťou Canon. Niekedy sú tieto informácie prepojené s vašou spoločnosťou, ale inokedy je nevyhnutné, aby boli prepojené s vami osobne (napríklad v prípade našich zákazníkov z radov profesionálnych fotografov).

Niektoré z informácií v tejto kategórii sa nekvalifikujú ako osobné informácie, no budeme na ne aplikovať všetky potrebné bezpečnostné metódy na zabezpečenie ich ochrany. Tieto údaje spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

 • Aby sme vám mohli poskytovať užitočnejšie informácie, relevantnejší obsah a ponuky a najnovšie informácie o našich produktoch, riešeniach, službách a podujatiach: Napríklad personalizované a užitočné informácie, ako sú rady a tipy od odborníkov, vzdelávacie zdroje, aktualizácie softvéru, inštalačné alebo používateľské príručky alebo podrobnosti o relevantných školeniach.
 • Aby sme poskytovali, udržiavali, chránili a zdokonaľovali produkty a Služby a vyvíjali nové: Ak pochopíme, ako naši zákazníci používajú naše produkty, dokážeme identifikovať ich vlastnosti a funkcie, ktoré je potrebné zdokonaliť alebo pridať do budúcich produktov.
 • Aby sme Vám pomohli s riešením akýchkoľvek problémov, ktoré sa Vám vyskytnú s produktmi alebo službami Canon:
  • Informácie o produktoch používame na efektívnejšiu identifikáciu a odstraňovanie problémov a poskytovanie údajov, ktoré sú špecifické pre Váš produkt Canon.
  • Keď máme informácie o Vašom operačnom systéme (OS), dokážeme efektívnejšie identifikovať Váš problém, napríklad, poskytnutím informácií o príslušných ovládačoch.
  • Zároveň tieto informácie používame na posúdenie, či sa na Váš produkt od spoločnosti Canon vzťahuje záruka.

2.5. Na účely plnenia 

Aby sme mohli podporovať vašu spoločnosť a plniť našu zmluvu o službách s vami, môže byť potrebné zhromažďovať osobné údaje na zabezpečenie opráv, plnenie objednávok a poskytovanie služieb. Na vykonávanie týchto činností bude potrebné dohodnúť stretnutia, a preto je potrebné získať kontaktné údaje na niekoho vo vašej spoločnosti. Príklady:

 • pri uskutočnení hovoru na zabezpečenie opravy alebo servisu;
 • keď vyplníte formulár, ktorý vám pošleme v súvislosti s niektorým z našich produktov, vrátane online verzií;
 • poskytovanie informácií o riadených službách, ako je vykazovanie, používanie a využitie;
 • overenie totožnosti v rámci postupov AML/KYC (preverenie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a preverenie zákazníka);
 • keď zaznamenáme problémy so softvérom alebo hardvérom spoločnosti Canon, o ktorých s vami musíme hovoriť;
 • a keď si dohodnete návštevu pracoviska alebo vyzdvihnutie zariadenia.

Keď musíme vykonať technické operácie na vašej IT infraštruktúre, môžeme mať prístup k osobným údajom, ktoré má vaša organizácia. Ak používame tretie strany na naše aktivity plnenia, budeme dbať na výber dôveryhodných partnerov, ktorí majú rovnaké hodnoty ako my.

V závislosti od vašej úlohy bude možno potrebné, aby sme použili vaše údaje na účely kontaktovania vo veci dostupnosti služieb online (napríklad aktualizácie týkajúce sa periodickej údržby) alebo zmien týchto služieb.

2.6. Na vyhľadávanie nových zákazníkov 

Na účely ponúkania našich produktov a služieb iným stranám, ktoré o ne môžu mať záujem, občas získavame vaše kontaktné údaje od našich partnerov v našom odvetví, ako aj od profesionálnych orgánov, ktoré tieto informácie poskytujú spoločnostiam. Keď získame kontaktné údaje týmto spôsobom, skontrolujeme, či vaše kontaktné údaje nie sú súčasťou žiadnej celonárodnej služby odhlásenia sa z takéhoto použitia.

2.7. Na odosielanie prieskumov a použitie výsledkov na zlepšenie našich produktov a služieb 

Spoločnosť Canon a jej partneri príležitostne posielajú zákaznícke prieskumy a formuláre spätnej väzby. Ak uvediete svoje meno a kontaktné údaje, môžeme ich použiť, aby sme reagovali na spätnú väzbu, poskytli vám informácie, o ktorých si myslíme, že budú pre vás zaujímavé na základe vašich odpovedí, a na to, aby sme vás pridali do našej marketingovej databázy (z tejto možnosti sa môžete počas prieskumu odhlásiť).

Ak je to povolené, naši partneri sa môžu rozhodnúť, ako použijú vaše informácie pre svoje prieskumy. Ak je to tak, spoločnosť Canon nemá kontrolu nad používaním vašich osobných údajov a už sa na vás nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto partnerov, kde nájdete viac informácií o ich postupoch ochrany osobných údajov alebo o tom, ako zrušiť toto prihlásenie.

2.8. Informácie o nákupoch 

Evidujeme záznamy o tovaroch a službách, ktoré si zakúpite prostredníctvom služieb spoločnosti Canon. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať, udržiavať, chrániť a zdokonaľovať produkty a služby a vyvíjať nové. Tiež vám budeme odosielať dôležité oznámenia, napríklad komunikačné správy o nákupoch alebo zmenách v znení našich podmienok používania alebo zásad.

2.9. Informácie o platbách 

Vaše bankové údaje/údaje o kreditných/debetných kartách, ktoré používate pri kúpe produktov a služieb cez služby Canon, nezálohujeme a nespracúvame. Platby za nákupy sa uskutočňujú prostredníctvom platobných platforiem tretích strán, ktoré nezdieľajú vaše bankové údaje so spoločnosťou Canon.

2.10. Súbory cookie a iné technológie 

Súbory cookie a podobné technológie (napr. webové majáky) predstavujú malé informačné súbory, do ktorých sa ukladajú technické alebo osobné údaje, ktoré sa používajú na identifikáciu používateľov služieb a umožňujú niektoré z ich funkcií. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch „cookie“, ktoré sa používajú v našich Službách a ako tieto súbory odmietnuť, preštudujte si politiku k súborom „cookie“ v rámci jednotlivých služieb, ktorá je uverejnená na ich domovských stránkach alebo v príslušnej sekcii našich aplikácií.

2.11. Právne a regulačné požiadavky a iné obchodné účely 

Občas je potrebné spracovať vaše osobné údaje, aby sme zabezpečili dodržanie príslušných zákonov a predpisov, napríklad v prípade, že máme povinnosť oznámiť podozrenie z podvodu.

Na spracovanie vašich informácií môžu existovať iné obchodné účely vrátane vyjednávania, uzatvárania a plnenia zmlúv, vedenia účtovníctva a záznamov, podpory činností spoločenskej zodpovednosti podnikov, právnych, regulačných a interných vyšetrovaní.

Právny základ pre používanie Vašich osobných údajov 

Spoločnosť Canon bude spracúvať Vaše osobné údaje iba vtedy, ak na to existuje právny základ.

Právny základ bude závisieť od toho, na ktoré účely uvedené vyššie sme zhromaždili a používame vaše osobné údaje. Takmer v každom prípade bude právnym základom jedna z týchto možností:

 • Legitímne obchodné záujmy spoločnosti Canon: keď je to potrebné na to, aby spoločnosť Canon porozumela zákazníkom, propagovala naše výrobky, produkty a služby a účinne pôsobila ako nadnárodný poskytovateľ IT služieb a výrobca produktov na zobrazovanie a fotografovanie, produktov, riešení a služieb na riadenie informácií a dokumentov. Viac informácií nájdete v časti 0 nižšie.
 • Plnenie zmluvy s vašou spoločnosťou: keď ste si objednali alebo požiadali o produkty alebo služby našej spoločnosti a potrebujeme použiť vaše kontaktné údaje, aby sme spracovali vašu objednávku a doručili produkty alebo služby.
 • Súlad so zákonmi: keď spoločnosť Canon podlieha právnej povinnosti a potrebuje použiť vaše osobné údaje na splnenie tejto povinnosti.
 • Súhlas: ak ste nám napríklad dobrovoľne poskytli informácie, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našej stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Canon Europe

Naše oprávnené záujmy 

Medzi oprávnené obchodné záujmy spoločnosti Canon uvedené vyššie patria: keď je potrebné, aby spoločnosť Canon dostatočne podrobne porozumela svojim zákazníkom, aby sme mohli vytvárať a propagovať nové produkty a služby a ponúknuť našim zákazníkom lepšie skúsenosti. Napríklad:

 • Na tomto právnom základe vykonávame analýzy, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli prispôsobené skúsenosti a aby sme mohli vylepšovať, udržiavať a spravovať naše produkty a služby spôsobom, ktorý zodpovedá vašim očakávaniam zákazníka.
 • Potrebujeme použiť vaše informácie, aby sme mohli lepšie podporiť vašu organizáciu a udržiavať produkty a služby, ktoré používate;
 • Využívame technológiu na riadenie získavania potenciálnych zákazníkov a kampaní, ktorá nám pomáha analyzovať, ako s nami naši zákazníci komunikujú a na to, aby sme vám poskytovali relevantnejší a zaujímavejší obsah.
 • Zaoberáme sa vývojom produktov, aby sme zdokonaľovali naše produkty a služby, a ako súčasť tohto procesu využívame vašu spätnú väzbu, odpovede z prieskumov a iné pripomienky.
 • Ak je to povolené, podobne ako väčšina firiem propagujeme nové produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, pričom vám vždy ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odberu takýchto informácií.

4. Zdieľanie Vašich informácií 

4.1. V rámci spoločnosti Canon 

Obmedzujeme prístup k osobným údajom na zamestnancov v rámci našej skupiny spoločností, ktorí potrebujú poznať tieto informácie. Napríklad môžeme odovzdať osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, našim miestnym predajcom alebo miestnym servisným centrám, aby sme mohli poskytovať naše služby tam, kde sa nachádzate.

4.2. Mimo spoločnosti Canon, s našimi partnermi a tretími stranami 

S výnimkou ustanovení v tomto oznámení alebo v prípade, že ste poskytli svoj súhlas, osobné údaje spracované pri používaní našich služieb nebudú zdieľané ani poskytnuté iným osobám či spoločnostiam na ich vlastné použitie s výnimkou spoločností zo skupiny Canon.

Môžeme poskytnúť vaše osobné údaje okrem iného nasledujúcim tretím stranám na tu opísané účely:

 • Dodávatelia alebo iní subdodávatelia, s ktorými máme obchodný vzťah a ktorí nám poskytujú produkty a služby, aby sme vám mohli poskytovať naše služby (napríklad skladovanie a doručenie, partneri v oblasti údržby a servisu, vývoj softvéru, hosťovanie a správa webových lokalít).
 • Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí vykonávajú marketingové kampane, získavanie potenciálnych zákazníkov alebo zákaznícke prieskumy v našom mene.
 • Spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním platieb, úverové referenčné agentúry a poskytovatelia skríningových služieb na predchádzanie podvodom s cieľom spracovať platby a (ak je to potrebné) vykonať preverenie na predchádzanie podvodom.
 • Naši profesionálni a právni poradcovia na účely získania obchodného,finančného alebo právneho poradenstva.
 • V prípade, že predávame akékoľvek obchodné aktíva, môžu byť osobné údaje zverejnené potenciálnemu kupujúcemu. V takýchto prípadoch vykonáme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol kupujúci viazaný podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
 • Vo výnimočných prípadoch môžu byť osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ako sú policajné a regulačné orgány, s cieľom chrániť naše práva, náš majetok alebo bezpečnosť našich zákazníkov, zamestnancov a aktív.
 • Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti v ktorejkoľvek jurisdikcii vrátane prípadov, keď táto povinnosť vznikla v dôsledku dobrovoľného konania alebo rozhodnutia našej spoločnosti (napr. naše rozhodnutie vykonávať činnosti v niektorej krajine alebo podobné rozhodnutie).

5. Ako chránime vaše údaje 

Vaše osobné údaje sú uskladnené na zabezpečených serveroch a nie sú spracúvané na žiadne iné účely okrem účelu, ktorý je definovaný v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. K serverom, ktoré používa spoločnosť Canon na uskladnenie týchto informácií, má prístup len autorizovaný personál, pričom spoločnosť Canon zabezpečuje použitie adekvátnych bezpečnostných opatrení na ich ochranu.

Bohužiaľ, nemožno zaručiť 100 % bezpečnosť akéhokoľvek prenosu údajov cez internet alebo systém na ukladanie údajov. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že je ohrozená bezpečnosť akéhokoľvek vášho účtu, ktorý u nás máte), bezodkladne nás informujte o tomto probléme tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Používame predajcov a poskytovateľov služieb z celého sveta. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje spracované v krajinách mimo krajiny, v ktorej žijete, aj vtedy, ak žijete v Európe, a medzi tieto krajiny môžu patriť také krajiny, v ktorých môžete mať menej zákonných práv vo vzťahu k vašim osobným údajom ako podľa vášho miestneho práva. Ak prenesieme osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor do krajiny, ktorá poskytuje nižšiu úroveň právnej ochrany vašich osobných údajov, zabezpečíme, aby vaše práva na ochranu osobných údajov boli chránené vhodnými ochrannými opatreniami, napríklad použitím štandardných zmluvných doložiek EÚ. Ak chcete získať viac informácií o týchto zárukách, kontaktujte nás.

6. Marketingová komunikácia 

Spoločnosť Canon alebo iné spoločnosti v skupine Canon môžu používať vaše osobné údaje na marketingové účely, aby vás informovali o ďalších produktoch a službách, o ktorých sa spoločnosť Canon domnieva, že by mohli byť užitočné pre vás a vašu spoločnosť. Začiarknutím príslušného začiarkavacieho políčka na našich formulároch alebo vyjadrením vašich preferencií pri osobných interakciách môžete špecifikovať, či máte záujem o takéto informácie.

Budete mať kedykoľvek možnosť odhlásiť sa z odberu takýchto informácií zmenou nastavenia v relevantnom centre preferencií alebo odhlásením sa pomocou prepojenia/mechanizmu, ktorý bude poskytnutý vo všetkých príslušných komunikačných správach. Ak sa odhlásite z odberu marketingových materiálov, upozorňujeme vás, že vás môžeme stále občas kontaktovať prostredníctvom servisných správ (napríklad na potvrdenie objednávky alebo na potvrdenie údajov o doručení).

7. Ako si uplatniť svoje práva 

V niektorých jurisdikciách máte právo na prístup, opravu, aktualizáciu, obmedzenie, získanie kópie v strojovo čitateľnom formáte alebo vymazanie vašich osobných údajov, ako aj akékoľvek iné právo platné vo vašej jurisdikcii. O uplatnenie týchto práv môžete požiadať na našej stránke ochrany osobných údajov spoločnosti Canon Europe, kliknutím na prepojenie poskytnutý v našich komunikačných e-mailoch alebo prístupom k príslušnej časti webových lokalít alebo aplikácií spoločnosti Canon, prípadne kontaktovaním našej spoločnosti pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia.

K zmazaniu vašich osobných údajov dôjde, keď už nebudú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne získané.

Máte tiež právo vzniesť námietku proti používaniu vašich osobných údajov na určité účely vrátane odosielania marketingových materiálov. Ďalšie informácie o tom, ako sa odhlásiť z odberu marketingových materiálov, nájdete v časti „Marketingová komunikácia“ vyššie.

Budeme dodržiavať všetky požiadavky, aby sme uplatňovali vaše práva v súlade s platnými zákonmi. Majte však na pamäti, že tieto práva majú viacero obmedzení a môžu sa vyskytnúť okolnosti, kedy sa nám nepodarí vyhovieť vašej žiadosti. Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek otázky či obavy týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete kontaktovať našu spoločnosť pomocou nižšie uvedených údajov. Máte tiež právo obrátiť sa s vašimi obavami na váš miestny orgán na ochranu údajov.

8. Archivácia vašich údajov 

Spoločnosť Canon bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako ich budeme potrebovať na účely uvedené v časti 2 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, a v súlade s akýmikoľvek retenčnými lehotami vyžadovanými platnými zákonmi, ako aj počas trvania premlčacích lehôt. Vo väčšine právnych systémov toto obdobie nepresahuje 6 rokov. Ak ste si napríklad od našej spoločnosti zakúpili produkt, budeme uchovávať záznam o vašom nákupe počas obdobia potrebného na fakturáciu, daňové a záručné účely. Môžeme tiež uchovávať záznam o korešpondencii s vami (napríklad ak ste podali sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo našich Služieb) na dobu potrebnú na ochranu pre právnymi nárokmi. V prípade, že už nie je potrebné uchovávať vaše osobné údaje, vymažeme ich. Upozorňujeme, že ak ste sa odhlásili z odberu našej marketingovej komunikácie, zachováme záznam o informáciách o komunikácii s vami, aby sme vám v budúcnosti neposlali marketingové správy.

Spoločnosť Canon nezmaže vaše osobné údaje, ak sú súčasťou aktívneho obchodného vzťahu alebo produktu či služby, ktorú ste si výslovne vyžiadali (napr. nedávna kúpa prostredníctvom služieb Canon).

9. Vaše záväzky 

Týmto sa zaručujete za kvalitu a pravdivosť informácií, ktoré nám poskytujete prostredníctvom našich Služieb. Všetky osobné údaje, ktoré odošlete spoločnosti Canon, musia byť skutočné, presné a aktuálne. Preberáte plnú zodpovednosť za presnosť a aktuálnosť vašich informácií a za dodržiavanie tejto požiadavky.

10. Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov 

Oznámenie o ochrane osobných údajov priebežne aktualizujeme, aby sme vás promptne informovali o aktivitách spoločnosti Canon súvisiacich so spracovávaním údajov. Nebudeme realizovať žiadne spracúvanie, ktoré by mohlo ohroziť vaše osobné údaje, a v prípade potreby si od vás vyžiadame výslovný súhlas na zabezpečenie ochrany vášho práva na súkromie. Prostredníctvom služieb vás budeme informovať o akýchkoľvek zmenách v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Zároveň budeme používať všetky dostupné komunikačné metódy, ktoré nám poskytnete, aby sme vás informovali o dôležitých zmenách v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Ak budete používať naše služby a boli vám preukázateľne poskytnuté informácie o aktualizovanom znení oznámenia o ochrane osobných údajov, vyjadrujete tým súhlas s jeho aktualizovaným znením.

11. Kontakt so spoločnosťou Canon 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa obráťte na spoločnosť Canon vo vašej regionálnej kancelárii spoločnosti Canon, ktorú môžete vyhľadať na stránke Kontakty, alebo priamo na nášho európskeho referenta pre ochranu údajov na adrese DataProtectionOfficer@canon-europe.com

Dúfame, že spoločnosť Canon dokáže vyriešiť všetky vaše problémy. Ak by sa však situácia nevyriešila k vašej spokojnosti, môžete sa obrátiť na váš miestny orgán na ochranu údajov.

Definícia spoločnosti Canon

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov výraz „Canon“ znamená spoločnosť Canon Europa N.V. a jej pobočky a v tomto oznámení sa označuje ako „my“ (vo všetkých gramatických tvaroch), „naša spoločnosť“ alebo „spoločnosť Canon“.

Posledná úprava: 7. 5. 2018

Verzia: 1.0