DWF-hero1-1600x600

Spoločnosť DWF zavádza digitálne pracovné prostredie

DWF-logo.jpg

Spoločnosť DWF hľadala obchodného partnera, ktorý by ju primal k transformácii podniku prostredníctvom technológie. V úzkej spolupráci so spoločnosťou DWF spoločnosť Canon vypracovala a zaviedla novú stratégiu obehu dokumentov a zreorganizovala tlačovú infraštruktúru v celom podniku. Zaviedla mobilný prístup k dokumentom, mobilnú tlač a digitálne poštové oddelenie, ktoré automaticky digitalizuje a doručuje formou e-mailov všetky odoslané dokumenty priamo do schránky príjemcu, čím pracovníkom spoločnosti DWF umožňuje flexibilne pracovať či už na cestách, u klientov, alebo v inej kancelárii. Súčasťou tohto riešenia je aj systém bezpečnej identifikácie a uvoľňovania úloh, čím sa redukuje vplyv na životné prostredie a podporuje bezpečnosť dokumentov.

Výsledky

Väčšia spokojnosť zamestnancov vďaka flexibilnejšej práci a lepšiemu prístupu k informáciám

Väčšia spokojnosť zamestnancov vďaka flexibilnejšej práci a lepšiemu prístupu k informáciám

O 50 % menej úložných kancelárskych priestorov na hlavu

O 50 % menej úložných kancelárskych priestorov na hlavu

Riešenie Digital Mailroom v budúcom roku ušetrí až 1 milión EUR

Riešenie Digital Mailroom v budúcom roku ušetrí až 1 milión EUR

Zaistenie súladu s najprísnejšou medzinárodnou normou pre bezpečnosť informácií ISO 27001

Zaistenie súladu s najprísnejšou medzinárodnou normou pre bezpečnosť informácií ISO 27001

DWF-Objective

Cieľ

Zaviesť digitálne pracovné prostredie na podporu podnikateľskej stratégie spoločnosti DWF, ktorou je poskytovať lepšie služby klientom, dosiahnuť väčšiu ziskovosť a pritiahnuť tých najlepších ľudí, aby sa spoločnosť zaradila medzi 15 najlepších právnických firiem.

Výzvy

• Podnikanie a odvetvie, ktoré vo veľkej miere využíva papier

• Odvetvie, ktoré je výrazne riadené zákonmi a v ktorom je bezpečnosť informácií na prvom mieste

• 13 pobočiek

Prístup

Strategické partnerstvo s cieľom reorganizovať tradičné spôsoby práce s dokumentmi a informáciami v spoločnosti DWF.