Výrobok

Spôsob, ako naplno využiť vaše vydavateľské kapacity

Ukázanie hodnoty obsahu pomocou digitálnej tlače

An array of revived literature by Goloseo

Zamedzenie riziku vo vydavateľskom odvetví

Obsah môže byť vo vydavateľskom svete kráľom, ale pre vydavateľov je výzvou uvedomiť si jeho hodnotu a zároveň minimalizovať riziko. Z historického hľadiska tlačené knihy predstavovali značný cenový záväzok vrátane nutnosti použitia vysoko objemovej ofsetovej tlače, skladovania a distribúcie a pravdepodobných nákladov na skladovanie alebo likvidáciu vrátených zásob na konci komerčného životného cyklu knihy.


V texte anglického vydavateľského titulu „The Bookseller“, „Profile Books“ Andrew Franklin poskytol pohľad vydavateľa na zisk: „Vydávanie je riskantné podnikanie – každá kniha je výzvou, ktorá by mala pokryť svoje náklady. Niektoré to umožňujú a sú mimoriadne výnosné. Úspechy kryjú ztraty.“


Nevýhodou tejto reality bola tendencia k averzii voči riziku medzi mnohými vydavateľmi s neochotou riskovať s obsahom zameraným na špecializované publikum a zdráhaním čeliť finančným dôsledkom vyplývajúcim z nepredajných zásob.

A woman looking through a shop window at a rack of books

Dlhodobé riziká averzie voči riziku

Tom Weldon, výkonný riaditeľ spoločnosti Penguin Random House v Spojenom kráľovstve, uznal dôsledky pre vydavateľské odvetvie už v roku 2016, keď povedal: „Keď má vydavateľ bestseller, je ľahké jednoducho vydávať to, čo predal včera. Existujú však aj úžasní spisovatelia, kterých na trh neuvádzame. Celé odvetvie sa musí zmeniť.“


Weldon zdôrazňuje dôsledky tohto spôsobu myslenia na obsahovú rôznorodosť a tvrdí, že táto averzia voči riziku by mohla spôsobiť dlhodobý pokles počtu vydávaných kníh. Práve táto extrémna opatrnosť na strane vydavateľov spolu s dostupnosťou cenovo dostupnej tlače na vyžiadanie sú faktormi, ktoré v posledných rokoch podnietili fenomén samopublikovania.

Zrelosť nákladovo efektívnej digitálnej výroby kníh vytvára príležitosti pre vydavateľov, aby premýšľali novými, kreatívnymi spôsobmi o tom, ako speňažiť knihy, na ktoré majú autorské práva, alebo aby boli otvorenejší prevziať riziká týkajúce sa obsahu, ktorý uvádzajú na trh.


Jednou z kľúčových výhod digitálnej tlače je to, že sa pomocou nej dĺžka výrobného cyklu stáva irelevantnou – zjednodušené technológie a digitálne pracovné toky umožňujú z digitálneho súboru pripraveného na tlač vytlačiť a dokončiť jednu knihu za niekoľko minút.


Krátka digitálna výroba už ponúka vydavateľom priestor na flexibilnejšiu výrobu a distribúciu, ako aj na správu životného cyklu kníh, strategické partnerstvo medzi tlačiarňou a vydavateľom zamerané na zníženie rizika predaja a umožnenie väčšieho predaja zosúladením výroby s aktuálnymi požiadavkami.

Nový život z archívov

Existuje reálna možnosť pre vydavateľov, aby ukázali svoju cenu prostredníctvom tlače na vyžiadanie. V dnešnej dobe, so zjednodušeným procesom medzi vydavateľmi a výrobcami kníh, je možné na vyžiadanie dodať jednu knihu, čo predstavuje výzvu pre tradičnú vydavateľskú ekonomiku.


Mníchovské vydavateľstvo Goloseo sa napríklad špecializuje na oživovanie detskej literatúry v tlačenej aj digitálnej podobe. Vydavateľstvo využitím výhody digitálnej výroby kníh produkuje nízkoobjemové tradičné knihy vo viacerých jazykoch, čím uľahčuje viacjazyčné vzdelávanie a pomáha ľuďom s iným materinským jazykom učiť sa nové.


Model na vyžiadanie má pozitívne dôsledky na publikovanie v menšinových jazykoch, ktoré bolo v minulosti náročné, prípadne bolo pre ľudí hovoriacich iným ako mainstreamovým jazykom nákladné získať prístup k širokému spektru literatúry. Podobne sa vydávanie pre menšinové záujmové skupiny stáva životaschopným a vydavatelia môžu vidieť nové príležitosti na špecializovaných trhoch bez ohrozenia ziskovosti.


V skutočnosti sa tlač jednotlivých titulov môže rozvinúť do špecifickej ponuky s hodnotou, ako to pre spoločnosť Canon urobil zákazník Signature Books. Spoločnosť využíva digitálnu výrobu na vyžiadanie, aby ročne dodala približne 300 000 personalizovaných kníh, pričom pracuje s obsahom na základe licencie od značiek Penguin, Beano, Disney, Marvel, Ladybird a Mirror.

Students studying   with printed text book

Od klesajúceho formátu k dynamickému obsahu

Na vzdelávacích a technických trhoch sa analógový vydavateľský model snaží držať krok s požiadavkami na online obsah, pričom mnohí pozorovatelia usúdili, že učebniciam odzvonilo.


Avšak, ako bolo prezentované na Future Book Forum v roku 2017, personalizovaná tlač na vyžiadanie ponúka úžasný priestor pre vzdelávacie knihy a na to, aby sa stali prispôsobenými vzdelávacími spoločníkmi pre študentov. Tento kombinovaný štandardný základný obsah s materiálom na mieru, ktorý sa vyberá z rôznych oblastí vydavateľského systému, spĺňa jedinečné vzdelávacie potreby každého študenta.


Vytlačený text môže byť podporovaný vzdelávacími platformami online, videom, zvukom a podobne, pričom vytlačená kniha je základom multiplatformovej palety prispôsobeného obsahu – „inteligentná kniha“.


Je zrejmé, že aj v digitálne orientovanom prostredí, v ktorom dnes žijeme, sú vydavatelia stále schopní prosperovať v oblasti online tým, že naplno využijú svoje existujúce aktíva. Kľúčom k úspechu je ich schopnosť optimálne spravovať existujúce zdroje a zároveň maximalizovať účinnosť svojich stratégií.


V tomto prípade sa stáva dôležitý konzistentný, otvorený dialóg s kníhtlačiarmi a poskytovateľmi technológií, pretože obidve strany sú schopné poskytnúť cenné rady prostredníctvom svojich odborných znalostí a znalostí trhu. Práve vďaka tomuto trojstrannému partnerstvu budú vydavatelia schopní optimalizovať svoje dodávateľské reťazce a čo najviac využívať svoje aktíva.

Autor článku Tino Wägelein


Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako čo najviac využiť obsah

Kontaktujte nás