ČLÁNOK

Ako správne zvládnuť digitálnu transformáciu

Prečo by mali finanční riaditelia začať s digitálnou transformáciou už teraz

Stiahnuť príručku

Príručka k transformácii oblasti financií v hybridnom prostredí

Zistite, ako zhodnotiť digitálnu zrelosť vášho podniku

Stiahnuť príručku

Woman speaks to men in a meeting

Premena finančného oddelenia

Štyria z piatich finančných odborníkov v súčasnosti konštatuje, že ich oddelenie zaostáva v plnení plánov digitálnej transformácie za zvyškom organizácie, čím vznikajú problémy z hľadiska produktivity, nákladov a efektivity. Finančné oddelenie je tradične založené na manuálnych procesoch, čo spôsobuje, že má problém udržať krok s tempom zmien, prípadne im aktívne odoláva. Až 66 % finančných odborníkov uvádza, že sú od papierov závislí viac ako ktorékoľvek iné obchodné oddelenie[2] a 88 % z nich naplno pripúšťa, že je pre nich veľmi náročné držať tempo s digitálnymi cieľmi podniku.

Nedostatok progresívnej inovácie finančných oddelení môže byť tiež príčinou, prečo ich mnohí vnímajú výhradne ako nákladové centrá. Moderné finančné oddelenia sa však môžu z tohto stereotypu vymaniť, ak využijú dostupné možnosti digitalizácie, automatizácie a optimalizácie. Je pravda, že tento proces nie je jednoduchý, ale informovaný a premyslený prístup k digitálnej transformácii môže viesť k výraznému zvýšeniu efektivity a peňažných tokov podniku. Zároveň môže pomôcť zaviesť úspešnú spoluprácu medzi tímami a oddeleniami v spoločnosti ako celku.

Ako zvládnuť prechod na digitálnu transformáciu

Podniky sa často usilujú o úplnú digitalizáciu príliš skoro, pričom dúfajú, že sa táto premena udeje za jednu noc. V skutočnosti je však tento krok príliš komplikovaný a rušivý na to, aby prebehol v jednej fáze. Preto je potrebné zmieriť sa s myšlienkou hybridnej organizácie. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť, aby počas celej premeny dokázali súbežne fungovať rôzne kombinácie digitálnych a analógových pracovných procesov, aby sa zabezpečila čo najvyššia celistvosť podniku.

Vhodnou stratégiou je na úvod rozdeliť digitálnu transformáciu po jednotlivých oddeleniach a procesoch, alebo dokonca po jednotlivých dokumentoch, a začať riešením papierových, manuálnych alebo nefungujúcich procesov. Tento bod je pre finančné oddelenia obzvlášť náročný, keďže tie stále vo veľkej miere závisia od manuálnych procesov a starých systémov. Pri zavádzaní digitálnej transformácie rovnomerným tempom však bude tento proces oveľa zvládnuteľnejší. Medzi ďalšie potrené prípravy patrí vytvorenie pevných základov ešte pred zavedením digitálne vylepšených obchodných modelov, napríklad zabezpečenie vhodnej technologickej infraštruktúry a digitálnej gramotnosti zamestnancov.

Premena finančného oddelenia na centrum výnosov

Efektivita vykonávania platobných procesov predstavuje pre podniky dôležitú konkurenčnú výhodu.[1] Z tohto hľadiska je úspešná digitálna transformácia finančného oddelenia veľmi dôležitá.

Finančné oddelenia sa potrebujú dostať na úroveň 21. storočia. Je pred nimi nový svet s novými výzvami (napríklad správa peňažných tokov, podvody, prehľad o finančnej hotovosti a jej vykazovanie, vplyv dodržiavania pravidiel). Pri riešení týchto nových problémov im môžu výrazne pomôcť nové digitálne technológie, stačí ich zaviesť. Teraz.

Cesta digitalizácie je zásadnou podmienkou na zmenu vnútorného aj vonkajšieho vnímania finančného oddelenia z pomalého, zastaraného nákladového centra na vysoko výkonné centrum výnosov, ktoré podniku prináša skutočnú hodnotu a pomáha mu so zavádzaním inovácií na každom kroku.

Aj malé kroky na ceste transformácie môžu priniesť výrazné výsledky. Automatizácia kľúčových procesov napríklad bezprostredne umožní jednoduchšie vyhľadávanie celého životného cyklu faktúr alebo príjmových dokladov. Zároveň upraví viditeľnosť peňažných tokov a riadenie hotovosti vďaka automatizácii P2P a zlepšeniu riadenia nepriamych výdavkov. Zavedením automatizácie, či už formou lokálneho riešenia, modelu „systém ako služba“ (SaaS) alebo externe cez poskytovateľa služieb, sa zjednoduší využívanie osvedčených postupov, nakoľko bude možné uplatniť postupné a povinné opatrenia.

Len čo bude finančný tím pripravený na optimalizáciu, možno očakávať skutočné zvýšenie ziskovosti v rámci celého oddelenia. Dvadsaťtri percent podnikov má zavedené technológie na automatizáciu obstarávania aj financií, ale bez integrácie, ktorá by im umožňovala zdokonaliť digitálnu transformáciu naplno.[2] Samotné podniky priznávajú, že jednou z vecí, ktoré by technológie mohli zlepšiť, je spolupráca medzi oddelením financií a obstarávania. V prípade rozsiahlych, rutinných a nestále sa opakujúcich úloh, napríklad spracovania faktúr, je tu robotická automatizácia procesov (Robotic Process Automation, RPA), ktorá inteligentne zachytáva a overuje údaje a bezpečne komunikuje s ostatnými podnikovými aplikáciami, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť a znižuje náklady. O RPA sa tiež uvádza, že prijíma dôležité podnikové rozhodnutia rýchlejšie a inteligentnejším spôsobom.[3]

Efektívne zavedenie týchto pokročilých automatizovaných technológií predstavuje pre finančné oddelenia v podnikoch všetkých foriem a veľkostí skutočnú príležitosť vybudovať si nové meno ako centrá podporujúce ziskovosť a efektivitu. Ak sa finančné oddelenia úspešne zbavia tradičnej povesti oddelenia na spracovanie administratívy, môžu sa profilovať ako moderné zložky ponúkajúce skutočný prehľad, inovácie, a predovšetkým ziskovosť.

Zistite, ako pretvoriť finančné oddelenie

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Obráťte sa na spoločnosť Canon vo veci premeny vášho finančného oddelenia

Kontaktujte náš tím