Zmeňte svoju tlačiareň na bezpečnú

Aké bezpečné je vaše prostredie tlače? Objavte 4 spôsoby, ako môžete chrániť svoju kanceláriu pomocou Správy o zabezpečení IoT (Internet vecí) od spoločnosti Canon

STIAHNUŤ SPRÁVU

Business colleagues with coffee and laptop at meeting table

Zabezpečenie má v stratégii podnikov doposiaľ najvýznamnejšie miesto. Čoraz väčší počet významných počítačových útokov v kombinácii s rozvojom legislatívy spôsobil, že riaditelia pre informačné technológie či generálni riaditelia si kladú otázku, či pre zabezpečenie informácií v rámci svojej organizácie robia dosť.

Organizácie sa snažia nájsť rovnováhu medzi zabezpečením svojej IT infraštruktúry a integráciou nových technológií, vďaka ktorým je podnik efektívnejší.

Tlačiarne sú súčasťou ekosystému, ktorá niekedy môže byť prehliadaná. Možno ich však prispôsobiť tak, aby prispeli k zabezpečeniu organizácie.

Zabezpečená tlač v ekosystéme organizácie

Riaditelia IT môžu namietať voči integrácii prepojených, inteligentných alebo cloudových technológií z dôvodu rizík pri používaní, inovatívne technológie (napríklad tlačiarne) však môžu zabezpečenie organizácie aj zvýšiť.

V súčasnosti sa v správach dozvedáme o množstve porušení ochrany údajov (úmyselných aj náhodných), a tak organizácie všetkých typov a veľkostí implementujú ďalšie opatrenia na znemožnenie neoprávneného vstupu do budov a obmedzenie prístupu k sieti. Prvkom, ktorý sa však často prehliada, je sieťová tlačiareň.

Zabezpečenie tlače riaditelia pre informačné technológie a zabezpečenie informácií často nepovažujú za dôležité. Znie to prekvapujúco, no v skutočnosti je to ešte nečakanejšie. Hodnota údajov spracovaných prostredníctvom tlačiarní je predsa obrovská.

Interior designers with swatches working at laptop

Najdôležitejšie dokumenty podniku sú určené na tlač

Väčšina informácií a dokumentov kľúčových pre podnik sa odosiela na tlač. Preto je nevyhnutné, aby organizácie zaistili, že ich systém tlače je čo najbezpečnejší. Napriek tejto skutočnosti spoločnosť Quocirca zistila, že 70 % európskych podnikov sa v roku 2017 stalo obeťou najmenej jedného porušenia ochrany údajov súvisiaceho s tlačou. Okrem toho je zarážajúce, že len 15 % týchto podnikov považuje svoju infraštruktúru tlače za bezpečnú. Nie je ťažké zistiť, v čom spočíva problém, a riaditelia si čoraz viac uvedomujú dôležitosť ochrany týchto zariadení.

Architect holding blueprint

Prečo je potrebné uvažovať o zabezpečení tlače v organizácii?

Tlačiareň je väčšinou vnímaná ako okrajová súčasť kancelárskeho vybavenia a jednoúčelové riešenie. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že tieto zariadenia môžu ponúknuť ochranné prvky pri riadení a zabezpečení tlače. Súčasné kancelárske zariadenia sú oveľa sofistikovanejšie. Sú vybavené operačnými systémami a podporujú cloudové a integrované riešenia dokumentov. Outsourcing týchto služieb prostredníctvom poskytovateľa riešení so skúsenosťami v oblasti zabezpečenia môže znamenať, že tieto funkcie zdokonalia zabezpečenie tlače – jedného z najvýznamnejších výstupov podniku.

Poskytovatelia riadených tlačových služieb (MPS) ponúkajú riešenia integrovaných pracovných postupov, ktoré pri aplikovaní na infraštruktúru sieťovej tlače môžu organizáciám poskytnúť dokonalý prehľad a kontrolu procesov tlače.

Organizácie môžu v prípade potreby získať prístup k informáciám a:

  • zvýšiť produktivitu,
  • automatizovať pracovné postupy,
  • spravovať zabezpečenie obsahu.

V prípade hosťovania v súkromnom cloudovom systéme majú podniky komplexnú záruku, že ich dokumenty nikdy neopustia lokálnu sieť, čo vlastne znamená zabezpečenie citlivých údajov. Táto súkromná platforma slúži nielen na ochranu dokumentov pred vonkajšou hrozbou, ale zároveň umožňuje správcom monitorovať náklady a poukázať na prípadné neočakávané poplatky.

Ak sa uplatňujú tieto opatrenia, riadené tlačové služby premieňajú tlačiarne na prvky zabezpečenia. Investície do tohto typu riešenia sa v najbližších rokoch pravdepodobne zvýšia. 80 % riaditeľov v európskych spoločnostiach totiž uvádza, že najneskôr o 2 roky investujú do zabezpečenia dokumentov. Zmeny vo svete zabezpečenia informácií sú v plnom prúde a organizácie, ktoré sú pripravené investovať do technologických inovácií, budú odmenené dokonalejším zabezpečením.

Zabezpečte počítačový priestor vo svojej kancelárii

32 % európskych spoločností sa stalo obeťou počítačového zločinu. V našej správe o zabezpečení pracoviska sa dozviete, ako chrániť svoju kanceláriu pripojenú k IoT.

STIAHNUŤ SPRÁVU

Male on computer looking at screen

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako môžu riešenia na zabezpečenie informácií od spoločnosti Canon podporiť vašu obchodnú činnosť


KONTAKTUJTE NÁS