Ako chrániť údaje na pracovisku

Nedovoľte, aby sa hrozby zabezpečenia tlačiarní stali problémom. Objavte 4 spôsoby, ako môžete chrániť svoju kanceláriu pomocou Správy o zabezpečení IoT (Internet vecí) od spoločnosti Canon

PREVZIAŤ SPRÁVU

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Ako môžete zariadenia kancelárie zmeniť na aktíva zabezpečenia

Informácie nikdy neboli také cenné alebo dostupné ako v súčasnosti. S narastajúcou flexibilitou práce, ktorú umožňujú výkonné mobilné zariadenia, sa taktiež zvyšujú riziká spojené s manipuláciou citlivých údajov. Podniky tak neustále čelia náročným situáciám, kedy sa snažia umožniť zamestnancom pracovať efektívne a súčasne zaistiť zabezpečenie siete v rámci všetkých pripojených zariadení a lokalít.

Jadrom väčšiny podnikov je kancelária, kde sa tieto zariadenia a ľudia, ktorí ich používajú, prelínajú. Kým inovácie menia podobu kancelárskeho prostredia, kancelária zostáva aj naďalej miestom s najvyššou priepustnosťou zabezpečenia podniku. Každý deň pribúdajú na pracovisko nové koncové body a tímy oddelenia IT a tímy zabezpečenia musia minimalizovať hrozby narušenia bezpečnosti. V mnohých podnikoch sa však nachádza veľké množstvo denne používaných zariadení, pri ktorých existuje riziko, že zostanú nepovšimnuté. Pri zvyšujúcom sa objeme smartfónov, tabletov a pripojených zariadení niekedy predstavujú najväčšie hrozby zariadenia, ktoré sú pre nás samozrejmosťou.

Objavte 4 spôsoby, ako môžete chrániť svoje pripojené kancelárie pomocou Správy o zabezpečení IoT od spoločnosti Canon

Vytvorte bezpečnú kultúru kybernetického zabezpečenia

Úsilie pracovníkov spolu s technológiami v kancelárii musia zastupovať úlohu prvej línie obrany v rámci zabezpečenia kancelárie. Kým príliv nových a vylepšených inovácií na pracovisko bude aj naďalej priťahovať veľa pozornosti, telefóny zabudnuté vo vlakoch, konverzácie uskutočňované na verejných priestranstvách a dôverné dokumenty zanechané v tlačiarni budú aj naďalej testovať tímy zodpovedné za bezpečnosť. Informácie sú dostupné v rôznych formách a ľudia budú vždy v mnohých podobách predstavovať určité riziko. Uprostred všetkého toho vzrušenia okolo IoT (Internet vecí) je ľahké zabudnúť, že pripojené tlačiarne a skenery predstavujú časť tohto zväčšujúceho sa ekosystému.

Takmer jeden z dvoch (47 %) obchodných manažérov v rámci regiónu EMEA vie o tom, že došlo k strate dokumentov v ich organizácií, zatiaľ čo 46 % manažérov vie o tom, že ich zamestnanci stratili dokumenty mimo ich organizácie. Pre bližšie informácie si prevezmite Správu o zabezpečení IoT. Ak má kancelária zohrávať dôležitú úlohu pri obrane proti potenciálnym hrozbám zabezpečenia informácií, je potrebné podstúpiť určité kroky.

Pri tlači dokumentov, ktoré obsahujú citlivé informácie je dôležité sprístupniť výtlačky len vtedy, keď ich môže odosielateľ fyzicky vyzdvihnúť zo zásobníka na papier. Bez tohto dôležitého bezpečnostného opatrenia a riešenia pre zabezpečenú tlač je možné, že informácie budú čakať nevyzdvihnuté na verejnej doméne.

Aj keď sa môže zdať, že ide o neškodné prehliadnutie, dôsledky nedostatočnej manipulácie s údajmi môžu byť závažné. Hrozba regulačných poplatkov a následná strata obchodných príležitostí môže spôsobiť pretrvávajúce škody v organizácii. Školení pracovníci, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť za ochranu údajov v rozličných formách, predstavujú najlepší spôsob obrany pred potenciálnymi problémami.

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Zabezpečenie vašich hardvérových zariadení

Údržba nového a existujúceho hardvéru môže taktiež predstavovať problémy zabezpečenia, pričom staršie zariadenia sú často prehliadané.

Napríklad tlačiareň. Denne používané zariadenie, ktoré je pripojené k podnikovej sieti a v mnohých prípadoch vystupuje ako príjemca niektorých najdôvernejších informácií organizácie.

Zatiaľ čo podniková sieť, ku ktorej je pripojená väčšina podnikových tlačiarní, dokáže do určitej miery pokryť požiadavky na riadenie a zabezpečenie, mnoho podnikov nedokáže vytvoriť pripojenie, ktoré by poskytovalo zariadeniam dostatočnú ochranu, a nemajú k dispozícii riešenia pre zabezpečenie tlače. Tlačiareň je väčšinou vnímaná ako súčasť kancelárskeho vybavenia – periférne zariadenie. Súčasne kancelárske zariadenia sú však oveľa sofistikovanejšie. Sú vybavené operačnými systémami a podporujú riešenia pre cloudové služby a integrované dokumenty.

Spoločnosti taktiež nesmú zabúdať, že rovnako ako počítač aj väčšina zariadení je vybavená pevným diskom. Zabezpečenie kódovania týchto údajov a ich sprístupnenie len osobami s adekvátnymi povoleniami ako aj zodpovedné vymazanie údajov znížia riziko neželaných narušení bezpečnosti.

Keď ide o zabezpečenie kancelárie, prísne pravidlá a postupy predstavujú len polovicu úspechu. Podniky by mali zabezpečiť, že nezlyhajú pri prvom probléme a že neprehliadajú ľudí a zariadenia v bezprostrednej blízkosti.

Cieľom blížiacej sa implementácie Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) je upozorniť a pripomenúť podnikom, aby skontrolovali a zvážili všetky aspekty ich zabezpečenia kancelárie.

Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré pomôžu podnikom, aby splnili uvedené požiadavky. Ešte dôležitejšie však je, aby organizácie vzdelávali zamestnancov v oblasti politiky zabezpečenia kancelárie a ich individuálnych úloh v rámci zabezpečenia citlivých údajov.

Zabezpečte počítačový priestor vo svojej kancelárii 

32 % európskych spoločností sa stalo obeťou počítačového zločinu. V našej správe o zabezpečení pracoviska sa dozviete, ako chrániť svoju kanceláriu pripojenú k IoT.

PREVZIAŤ SPRÁVU

Male on computer looking at screen

Súvisiace riešenie

Zistite viac

Zistite, ako môžu riešenia pre zabezpečenie tlačiarní od spoločnosti Canon podporiť vašu obchodnú činnosť


OZVITE SA