Sprievodca finančného riaditeľa na ceste
digitálnej transformácie

Optimalizujte podnikové procesy a premeňte tak svoje oddelenia na centrá výnosov

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Digitálna
transformácia: sprievodca na ceste k úspechu

Až 80 % pracovníkov finančných oddelení nedokáže plniť ciele v oblasti digitalizácie. Zistite, ako naplánovať reálne dosiahnuteľnú transformáciu

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Sprievodca na ceste digitálnej transformácie pre finančné oddelenie

Finančné oddelenie sa tradične opiera o manuálne procesy. Nedávny prieskum realizovaný medzi finančnými odborníkmi odhalil, že až 80 % priznáva, že v úsilí dosahovať digitálne ciele spoločnosti zápasí s ťažkosťami, a 66 % tvrdí, že je na papier odkázaných viac než zamestnanci s inými pracovnými funkciami.


Keď sa k tomu pridá neustály boj o rozpočet a skutočnosť, že finančné oddelenie zvykne tradične vykazovať vysoké náklady, mnohí finanční riaditelia nesú na pleciach neľahké bremeno – musia vykazovať efektívnosť, zlepšovať výkonnosť podniku a nachádzať vyvážený pomer medzi riskovaním a znižovaním hodnoty finančných aktív podniku.


Digitálne technológie predstavujú najefektívnejší prostriedok, s ktorým môžu moderní finanční riaditelia týmto výzvam priamo čeliť. Aká je budúcnosť finančného oddelenia z hľadiska digitálnej transformácie? A ako môže finančný riaditeľ pomocou digitálnych nástrojov zmeniť finančné oddelenie na centrum výnosov podporujúce výkonnosť podniku?

Rámec transformácie finančného oddelenia

Každý, kto dnes stojí pred úlohou transformovať finančné oddelenie, má k dispozícii množstvo technológií. S mapou k digitálnej transformácii, ktorá obsahuje plán nasadenia týchto riešení, sa môžu finančné oddelenia vydať na cestu svojho digitálneho vývoja.


Či už ide o automatizované spracovanie faktúr, alebo digitálne zjednodušené riešenia typu purchase-to-pay (P2P), prvoradé je vyvinúť komplexnú stratégiu, ktorá zaistí, že tieto nástroje v krátkom čase prinesú podniku čo najväčší úžitok a zároveň mu pomôžu napredovať na ceste transformácie aj z dlhodobého hľadiska.

Automatizácia procesov

Pokrokový finančný riaditeľ komplexne preskúma automatizované a digitálne technológie, ktoré prinášajú úspory, celkovo zefektívňujú procesy v rámci celého podniku a vytvárajú tak priestor a príležitosť na rozvoj. Zavedením automatizovaného komplexného riešenia P2P pre útvar správy pohľadávok sa napríklad okamžite zamedzí plytvaniu časom, peniazmi aj administratívnou silou pri neproduktívnych a zastaraných pracovných postupoch, ktoré obmedzujú možnosti rastu a bránia dosahovaniu ziskov.

Aké ďalšie úlohy čakajú finančného riaditeľa?

Nech sa podnik rozhodne pre akúkoľvek kombináciu technológií, nesmie očakávať, že sa všetko zmení zo dňa na deň. Digitálna transformácia finančných procesov bude prebiehať postupne a nemusí sa hneď od začiatku dotýkať celého oddelenia. V prípade niektorých interných operácií oddelenia bude možno najlepšie, keď sa budú v krátkodobom horizonte naďalej vykonávať formou tradičnej tvorby rozpočtu, kým sa zavedú a integrujú naliehavejšie digitálne riešenia do širších štruktúr organizácie.

Transformácia podniku

Finanční riaditelia majú na svojej pozícii bezpochyby predpoklady na to, aby v oblasti digitálnej transformácie svojich podnikov zohrávali kľúčovú úlohu. Automatizáciou a digitalizáciou procesov, ktoré sú zakotvené v zastaraných postupoch (napr. tvorba rozpočtu, správa zdrojov, platby dodávateľom či spracovanie faktúr), možno vytýčiť smerovanie a vývoj digitálnej transformácie.


Týmto prístupom môže finančné oddelenie dosiahnuť aj nepriamy prínos tým, že vytvorí niečo, čo bude mať pre organizáciu trvalú hodnotu. Zavedením zjednodušených a efektívnych interných finančných procesov opierajúcich sa o jasný rámec finančnej transformácie možno veľmi úspešne podporiť rozvoj podniku.


Prínosy si môžu všimnúť všetci finanční riaditelia. Nižšie náklady, vyššia efektivita, prísnejšie dodržiavanie regulačných predpisov a efektívnejšia komunikácia s dodávateľmi aj veriteľmi – to všetko možno dosiahnuť digitalizáciou finančných operácií. Ide o prínosy, ktoré nielenže zlepšia prevádzkovú výkonnosť finančného oddelenia, ale zároveň podporia realizáciu priebežného a dlhodobého plánu rozvoja podniku.

Prečítajte si sprievodcu od spoločnosti Canon a zistite, ako realizovať digitálnu transformáciu tak, aby bola úspešná

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Odhalte, ako vykročiť na cestu digitálnej transformácie

KONTAKTUJTE NÁS