carousel at night

Zachyťte strhujúce detaily aj pri slabom svetle

Súmrak a stmievanie sú magické časti dňa. V tomto čase ožívajú festivaly, nálada v meste naberá na obrátkach a vznikajú príležitosti na fotografovanie. Zachytávanie detailov pri nedostatočnom svetle však môže byť veľkou výzvou – najmä ak používate fotoaparát v smartfóne.

Práve v situáciách so slabým svetlom vám manuálne nastavenia digitálnej zrkadlovky, fotoaparátu bez zrkadiel alebo pokročilého kompaktného fotoaparátu pomôžu dosiahnuť ostré detailné zábery, ktoré by sa vám inak nepodarilo nasnímať.

Použite širokú clonu (nízke clonové číslo) na nasnímanie ostrejších obrázkov

Ak máte fotoaparát, ktorý ponúka manuálne nastavenia, môžete ovládať clonu fotoaparátu (táto funkcia sa vo fotoaparátoch od spoločnosti Canon nazýva režim Av). Takto môžete jednoducho nastaviť, koľko svetla má preniknúť do fotoaparátu. Čím viac svetla prenikne do objektívu, tým vyššia môže byť rýchlosť uzávierky. Pri vyššej rýchlosti uzávierky sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vám podarí zabrániť rozmazaniu pohybu. Vhodnou rýchlosťou uzávierky pre pohybujúce sa objekty je 1/125 sekundy alebo vyššia. V prípade statických objektov pri slabom svetle sa môžete pokúsiť dostať čo najbližšie k 1/60 sekundy v závislosti od nastavenia clony.

Ak fotografujete portréty pred svitaním alebo chcete zachytiť špeciálne odtienky mestskej scény pri súmraku, skúste nastaviť clonu na najširšiu hodnotu.

Znamená to, že musíte nastaviť najnižšie clonové číslo. To, ako ďaleko môžete pri nastavení zájsť, záleží od toho, aký objektív používate. Mnohé objektívy ponúkajú možnosť f/3,5. V prípade iných objektívov možno nastaviť dokonca ešte nižšie clonové čísla, napríklad f/2,8 alebo f/1,4. Ďalšou výhodou používania širokej clony je vytvorenie malej hĺbky ostrosti, kedy objekt vystúpi do popredia na rozostrenom pozadí.

Zvýšte nastavenie ISO, aby ste dosiahli väčšiu citlivosť na svetlo.

Ak ste použili široké nastavenie clony, ale vidíte, že obrázok stále nie je dostatočne jasný, skúste zvýšiť nastavenie ISO fotoaparátu. Vo fotoaparáte sa tak nastaví úroveň citlivosti snímača na svetlo. Je to užitočné pri fotografovaní v noci bez použitia blesku.

Čím vyššia je hodnota ISO, tým citlivejší bude snímač na svetlo. Digitálne zrkadlovky, fotoaparáty bez zrkadiel a pokročilé kompaktné fotoaparáty od spoločnosti Canon majú veľké snímače (časť, ktorá slúži na zachytenie záberu), takže pomocou nich vytvoríte lepšie fotografie s vysokou hodnotou ISO ako s fotoaparátmi s menšími snímačmi, aké majú napríklad fotoaparáty v smartfónoch. Skúste fotografovať s hodnotou ISO 800 a potom ju v prípade potreby zvýšte. Na vytvorenom obrázku môžete pozorovať „šum“ alebo sivé miesta, avšak mnohé moderné digitálne zrkadlovky, fotoaparáty bez zrkadiel a pokročilé kompaktné fotoaparáty dokážu fotografovať pri nastavení hodnoty ISO na 1600 alebo 3200 a vytvoriť skvelé obrázky.

Ak chcete zvýšiť šancu na vytvorenie skvelých záberov, skúste použiť režim vysokorýchlostného sériového snímania

V režime sériového snímania (v niektorých fotoaparátoch sa nazýva aj ako režim vysokorýchlostného sériového snímania) zachytíte rýchlu sekvenciu obrázkov za niekoľko zlomkov sekundy. Tento režim je užitočný pri snímaní pohybujúceho sa objektu alebo strhujúcich rýchlych scén. Ak ho teda váš fotoaparát obsahuje, zapnite ho a vyskúšajte – zvýšia sa tak vaše šance na zachytenie kvalitného záberu akcie pri slabom svetle, ktorý sa snažíte dosiahnuť.

Skontrolujte ostrosť fotografií

Keď si pozeráte obrázky vytvorené pri slabom svetle na displeji LCD fotoaparátu, nezabudnite ich priblížiť a skontrolovať, či sú zachytené objekty dostatočne ostré. Fotografie by mali byť zreteľné, zaostrené a nemali by byť na nich viditeľné zrniečka ani rozmazané miesta. Ak s nimi nie ste spokojní a nezdajú sa vám dostatočné na tlač alebo úpravu, budete ich musieť znova nasnímať. Ak odídete z miesta fotografovania domov, už s nimi nebudete môcť nič urobiť!