Konzola pre správu iW

Odľahčite zaťaženie správy zariadení a maximalizujte produktivitu kancelárie

Konzola na správu iW od spoločnosti Canon

Výzvy správy zariadení
Spravovanie veľkého množstva zariadení môže technickým alebo IT oddeleniam veľmi rýchlo začať prinášať výrazné problémy. Zlyhanie pri náprave alebo predchádzaní problémom, ako napríklad nízka hladina tonera alebo minutie papiera, môže mať za následok stratu produktivity v rámci celej kancelárie. Okrem toho môže manuálne aktualizovanie nastavení zariadení, aplikácií, firmvéru alebo adresárov v rámci veľkej skupiny zariadení trvať celé dni.

Efektívne centralizované riadenie
Konzola na správu iW je veľmi prispôsobiteľný a komplexný pomocný program spúšťaný cez prehľadávač, ktorý oddeleniam IT a technickým oddeleniam poskytuje centralizovaný bod riadenia, a to z dôvodu efektívneho spravovania a monitorovania všetkých multifunkčných tlačiarní (MFP) a tlačiarní značky Canon. Integrácia s aktívnym adresárom, správa administrátorských práv a zabezpečenie SSL zaručuje bezpečné a centralizované spravovanie vašich zariadení.

Výkonné funkcie
Konzola na správu iW znižuje zaťaženie správcov IT a technických oddelení. Medzi funkcie patrí monitorovanie spotrebného materiálu, rozdelenie nastavení zariadenia a iných zdrojov, konsolidačné údaje merača zariadenia a inovovanie ovládačov tlačiarne. Konzola na správu iW MC taktiež umožňuje, aby vám váš poskytovateľ služieb ponúkal lepšie služby na ďalšie zníženie zaťaženia, ako napríklad zbieranie údajov meračov, inovovanie zariadení a objednávanie tonerov.

Na prevzatie

Zjednodušte úlohy

Pracovné zaťaženie administrátorov znížte prostredníctvom automatizovanej správy úloh
Úlohy, ako napríklad aktualizovanie existujúcich zariadení, získavanie údajov meračov alebo objavovanie nových zariadení, môžu nastavovať administrátori a z dôvodu zabránenia rušeniam sa môžu naplánovať na vykonanie cez noc, prípadne cez víkendy.

Logické zoskupovanie zariadení a úloh
Zoskupovanie zariadení umožňuje logické zoskupenie zariadení a iniciovanie a naplánovanie úloh pre skupiny, a to z dôvodu dosiahnutia jednoduchého spravovania. Úlohy je možné zoskupiť a naplánovať aj v postupnosti, aby sa naraz vykonala séria úloh v celej skupine zariadení.

Monitorovanie zariadení

Pomocou monitorovania spotrebných materiálov a zariadení zvýšte produktivitu
Okamžité e-mailové oznámenia týkajúce sa chýb zariadení, ako aj úrovní spotrebných materiálov, vám umožňuje proaktívne a efektívne spravovanie vašich zariadení, čím znižujete prestoje zariadení. E-mailové upozornenia a oznámenia môžete filtrovať alebo zdieľať s inými administrátormi, aby ste zaručili, že tá správna informácia sa vždy dostane k tej správnej osobe. Takže, ak sa míňa toner, osoba zodpovedná za výmenu spotrebných materiálov o tom bude okamžite informovaná.

Zobrazenie všetkých vašich zariadení na jeden pohľad
Zobrazenie zoznamu stavu zariadení s možnosťou zoskupovania poskytuje zobrazenie stavu všetkých vašich zariadení na jeden pohľad. Okrem toho vám funkcia mapovania zariadení umožňuje označenie polohy zariadení na mape - toto je užitočné najmä pre väčšie organizácie so zariadeniami na viacerých podlažiach alebo vo viacerých budovách.

Vďaka zbieraniu a konsolidácii údajov z meračov zlepšite riadenie nákladov
Pomocou konsolidovaných správ o údajoch z meračov je vyhodnotenie používania zariadení v rámci celej spoločnosti jednoduché, pomáha to udržať náklady pod kontrolou a umožňuje to rozmiestnenie zdrojov tam, kde sú potrebné. Doplnok snímania meračov umožňuje lokálne snímanie údajov meračov zo zariadení značky Canon a . Získavanie údajov z počítadiel zo zariadení od iných výrobcov je možné v prípade, že tieto zariadenia od iných výrobcov sú kompatibilné so štandardným MIB tlačiarní.

Jednoduchá konfiguračná správa pre IT oddelenia

Ušetrite čas pomocou hromadnej konfigurácie
Doplnky Device Configuration Management a Setting Profile Management umožňujú správcom IT zálohovať, obnovovať alebo distribuovať podrobné nastavenia zariadenia. Správcovia IT môžu vybrať konkrétne nastavenie pre zariadenie a naraz ho replikovať na celú zostavu prostredníctvom distribúcie týchto podrobných nastavení zariadenia.

Správa zdrojov a adresárov
Doplnok Address Book Management ponúka centralizovanú správu adresárov zariadení a tlačidiel operácií aktivovaných jedným dotykom. Správcovia IT môžu adresár získať z jedného zariadenia a odoslať ho do viacerých zariadení. Podporuje sa aj vytváranie a úprava adresárov na rozmiestnenie. Doplnok Resource Management umožňuje distribúciu písiem PCL/PS, farebných profilov a makier do zariadení a je ideálny pre spoločnosti s vlastným písmom alebo logom.

Správa poverení
Doplnok Credential Management umožňuje správcom IT automaticky spravovať heslá a certifikáty na niekoľkých zariadeniach naraz.

Správa ovládačov tlačiarní
Doplnok Printer Driver Management umožňuje správcovi IT centrálne inštalovať/odinštalovať a aktualizovať ovládače tlačiarní v pracovných staniciach používateľov.

Účinnosť služieb

Správa systému a aplikácie
Doplnok správy aplikácií v zariadení umožňuje hromadnú distribúciu aplikácií MEAP zariadenia a možností iR súčasne do viacerých zariadení, čo prináša jednoduché a rýchle inovovanie alebo implementovanie v rámci veľkej skupiny zariadení.

Veľmi rýchle aktualizovanie firmvéru zariadenia
Doplnok aktualizácie firmvéru zariadenia* umožňuje poskytovateľom služieb naplánovať alebo vykonať aktualizácie firmvéru zariadenia súčasne vo viacerých zariadeniach - ideálne pre inovácie a rýchle opravy. Toto riešenie predstavuje lokálnu alternatívu pre internetový systém doručovania obsahu od spoločnosti Canon a nevyžaduje internetové pripojenie.

Rýchlejšie opravy a užitočné vzdialené služby
Doplnok RDS* sa integruje so systémom vzdialenej diagnostiky elektronickej údržby od spoločnosti Canon, čím umožňuje poskytovanie lepších služieb od vášho poskytovateľa služieb.
    1) Toner sa vám nikdy neminie - proaktívne môžete monitorovať spotrebné materiály a dodávať ich doplnenia.
    2) Automatizované odčítanie meračov zabezpečuje presné účty a odstránenie ďalších manuálnych podaní.
    3) Vzdialená diagnostika maximalizuje možnosť opravy na prvýkrát alebo opravy na diaľku.
*K dispozícii len pre poskytovateľov služieb.