SOFTVÉR

iWEMC

Monitorovanie zariadení a správcovské riešenia pre malé či veľké organizácie

SÚBORY NA PREVZATIE

iW Management

Dosiahnite maximálnu produktivitu. Keď nebudete musieť riešiť správu zariadení, môžete sa zamerať na podstatné pracovné úlohy.

Inteligentné monitorovanie a rozpoznávanie zariadení od spoločnosti Canon v podobe systému na správu iWEMC automatizuje úlohy, zvyšuje efektivitu a šetrí náklady.

Kľúčové výhody

Simplify printer driver management and deployment Simplify printer driver management and deployment

Zlepšený prehľad o zariadeniach v jedinom nástroji na kontrolu

Reduce infrastructure Reduce infrastructure

Vyššia produktivita vďaka automatizovaným procesom

Minimise IT helpdesk calls and empower the end user Minimise IT helpdesk calls and empower the end user

Zjednodušené úlohy s automati-zovanou správou

Minimise IT helpdesk calls Minimise IT helpdesk calls

Znížená záťaž na IT oddelenie a nižšie prevádzkové náklady

Zamedzte časovým stratám

Sledovanie spotrebného materiálu a monitorovanie zariadení vedie k zvýšeniu produktivity, keď je o chybách zariadenia, ako napr. zaseknutý papier alebo nízky stav tonera, upovedomená zodpovedná osoba.

Automaticky rozpoznajte zariadenie

Zabezpečený protokol SNMP a rozpoznanie zariadenia Multicast nahrádzajú časovo náročný proces registrácie zariadenia jeho automatickým rozpoznaním v rámci viacerých podsietí.

Využite vzdialenú diagnostiku

Integrácia so systémom vzdialenej diagnostiky (RDS) eMaintenance od spoločnosti Canon umožňuje vzdialenú nápravu problémov bez volania technika.*

Minimise downtime

Aktualizujte firmvér súčasne

Jednoducho nastavte aktualizáciu firmvéru na viacerých zariadeniach súčasne a zamedzte problémom tým, že aktualizáciu naplánujete cez noc alebo cez víkend.*

Zlepšite kontrolu nákladov

Optimalizujte využívanie zdrojov vďaka celopodnikového prehľadu používania zariadení a nákladov z lokálne vytvorených a konsolidovaných správ o údajoch z meračov.*

Efektívne nakonfigurujte nastavenia zariadenia

Zjednodušte si správu systému a aplikácií vďaka možnosti nakonfigurovať aplikácie MEAP a distribúciou podrobných nastavení na zálohovanie alebo na obnovu viacerým zariadeniam naraz.** vyžaduje sa prídavný doplnok pre iWMC verzie 3.4

Automate device registration

Kľúčové vlastnosti


Objavte tú pravú verziu softvéru iWEMC pre potreby vášho podniku
– kontaktujte náš tím

Súvisiace produkty a služby