ČLÁNOK

Prestávame si rozumieť s digitálnym svetom?

Spoznajte moc tlačeného marketingu v digitálnom svete

Family sat in living area on digital devices


Nedôvera v digitálny svet

Dôvera je základom každého pevného vzťahu, a to najmä medzi značkou a spotrebiteľom. Nemožno sa však ubrániť pocitu, že tento vzťah značne komplikuje rastúca nedôvera zákazníkov v digitálne platformy.

Koncom júla 2018 klesla cena akcií Facebooku o 19 %, čím sa jeho hodnota prepadla o 119 miliárd USD. Išlo o doteraz najväčší pokles hodnoty spoločnosti v rámci jedného dňa. Tri milióny používateľov v Európe opustilo najväčšiu svetovú sociálnu sieť po prepuknutí škandálu so spoločnosťou Cambridge Analytica, ktorá z Facebooku zozbierala profily 50 miliónov používateľov bez ich súhlasu či vedomia.

Farhad Manjoo sa v článku pre New York Times(1) vyjadril v tom zmysle, že dnes už ťažko zažívať rovnaké nadšenie z inteligentných telefónov a sociálnych sietí ako pred desiatimi rokmi, keď si tieto technológi nevyhnutne spájame so zneužívaním údajov a dotieravou reklamou.

K tomu dodáva, že „sme sa ešte ako spoločnosť nezmierili s tým, akú rozsiahlu kontrolu majú nad našimi životmi. Zároveň nemáme veľa účinných spôsobov, ako ju obmedziť.“1 – Why Tech Is Starting To Make Me Uneasy (Prečo začínam byť z technológií nesvoj), The New York Times, 11. októbra 2017

Mac, keyboard and stationary scattered on desk


Veľká príležitosť pre tlačený marketing

Odborníci na marketing sa s týmto postojom zákazníkov stretajú stále častejšie. Samotné digitálne kanály už na plánovanie cielených marketingových kampaní skrátka nepostačujú. Tlačený marketing dokáže podnecovať kriticky dôležité emocionálne spojenie medzi značkou a jej cieľovým publikom, čo je dôvod, prečo predajcovia musia súbežne s digitálnym marketingom zladiť aj použitie tlačených materiálov.

Ak je dôvera kľúčom k nadviazaniu spojenia so zákazníkom, tlač má všetky predpoklady zapôsobiť tým správnym spôsobom. Výskumný ústav MarketingSherpa (2) zistil, že tlač sa radí medzi päť najdôveryhodnejších reklamných kanálov:

  • Tlačené reklamy v novinách a časopisoch (82 %)
  • Televízne reklamy (80 %)
  • Priamo zasielaná reklama a katalógy (76 %)
  • Rozhlas (71 %)
  • Exteriérové reklamné plochy (69 %)

Na spodných priečkach hlasovania sa ocitla internetová kontextová reklama.

Je zjavné, prečo si ľudia prechádzajú fázou „digitálneho detoxu“ a opäť si nachádzajú cestu k tlačeným materiálom. Vnímanie digitálneho obsahu často komplikujú rôzne upozornenia, otvorené karty, invazívna reklama a hypertextové odkazy, ktoré vás odpútavajú od stránky, ktorú sa snažíte čítať. Tlačený formát, naopak, zvyšuje koncentráciu a zlepšuje vnímanie informácií, čo je príliš dôležitá skutočnosť na to, aby ju vlastníci značiek mohli počas plánovania kampaní ignorovať.2 – Marketing Chart: Which advertising channels consumers trust most and least when making purchases (Marketingový graf: Ktorým reklamným kanálom spotrebitelia pri nakupovaní dôverujú najviac a najmenej), Marketing Sherpa, 17. januára 2017Striktné oddelenie tlačeného a digitálneho formátu by bolo chybou, keďže práve prostredníctvom ich spojenia je možné dosiahnuť veľké veci

Striktné oddelenie tlačeného a digitálneho formátu by však bolo chybou, keďže práve prostredníctvom ich spojenia je možné dosiahnuť veľké veci. Odborníci na marketing veľmi dobre vedia, že zaznamenanie osobných údajov zákazníkov je nevyhnutným prostriedkom na poskytovanie obsahu na mieru prispôsobenému ich osobnému profilu – samozrejme pod podmienkou dodržania parametrov a nariadení stanovených pre tieto oblasti.

Práve kombinácia možností personalizácie digitálneho formátu so schopnosťou tlačeného formátu budovať dôveru pri súčasnom podnecovaní intenzívnejšej a vedomejšej interakcie s prezentovaným obsahom umožňuje marketingovým pracovníkom vytvárať propagačné kampane zacielené na konkrétne demografické skupiny.

Vo svetle tohto argumentu je zjavné, aká obrovská príležitosť sa tu predajcom naskytuje. Tlačený formát je stálicou propagačných kampaní od samotných počiatkov marketingu. Medzitým sa vynoril digitálny formát, ktorý v mimoriadne krátkom čase priniesol revolúciu a vyvinul sa na veľmi účinný komunikačný kanál.

Inovatívne koncepty ako programatická tlač predajcom umožňujú kombinovať výhody tlačového a digitálneho formátu a vytvoriť tak niečo výnimočné. Vďaka spracovaniu údajov potrebných na vytvorenie tlačených poštových materiálov, brožúr, katalógov či zákazníckych časopisov s väčšou mierou zamerania na individuálnych zákazníkov teraz majú značky možnosť prichádzať s marketingovými materiálmi schopnými dosiahnuť úplne novú úroveň interakcie a predovšetkým umocniť odozvu zo strany zákazníkov.

Autor článku Tino Wägelein
Business Development Manager, Canon Europe


Súvisiace riešenia

Zistite viacZískajte viac informácií o spájaní výhod tlačeného a digitálneho formátu vo vašich marketingových kampaniach

Kontaktujte náš tím