Článok

Prečo by ste mali vedieť o programatickej tlači?

Prispôsobiteľná, merateľná a takmer okamžitá

Campaign direct mail on table with computer, glasses and phone

Sila personalizácie

Klebety o zániku tlače vo svete digitálneho marketingu sú prehnané. Skutočnosťou je, že rovnaké programatické inovácie, ktoré pomáhali formovať digitálne reklamy a marketing, teraz ovplyvňujú aj tlač.

Vďaka dosiahnutým pokrokom v technológii digitálnej tlače cez webové rozhranie a zautomatizovaným produkčným pracovným tokom už viac nie je marketing v reálnom čase obmedzovaný na online nástroje, ako sú napríklad vyskakovacie okná s reklamami, pútače a e-maily. Pre marketingové oddelenia to znamená, že všetko, čo bolo možné personalizovať online, je teraz možné personalizovať v tlačenej podobe. Inovátori v oblasti tlače to označujú pojmom „programatická tlač“.

Pri integrovanom riešení programatickej tlače je možné využiť digitálne údaje na tvorbu tlačenej marketingovej komunikácie v reálnom čase ‒ časové rozmedzie od ich vytvorenia až po distribúciu neprekročí 24 hodín.

Vplyv programatickej tlače je eventuálne obrovský. Otvára dvere k nespočetnému množstvu príležitostí pre marketingových odborníkov a poskytovateľov tlačových služieb, ako spolupracovať na viackanálových kampaniach kombinujúcich všetky výhody tlače s výhodami digitalizácie – napríklad schopnosť ihneď osloviť spotrebiteľov personalizovaným obsahom presne prispôsobeným ich profilu.

Couple looking at post as they come through door

To najlepšie z oboch svetov

Koncept, ktorý stojí za programatickou tlačou, je lákavý, no čoraz viac sa diskutuje o tom, ako ho využiť v praxi. Dokážu marketingoví odborníci skombinovať schopnosť digitálneho formátu osloviť spotrebiteľov zacielenými reklamnými posolstvami a schopnosť tlačených materiálov stimulovať spotrebiteľov, aby tieto reklamné posolstvá vnímali hlbšie a emotívnejšie?

Odpoveďou na túto otázku je niečo, čo prináša to najlepšie z oboch svetov – priama marketingová tlačová kampaň, ktorá je spojená s digitálnou kampaňou v reálnom čase alebo aspoň čo najbližšie k nemu. Dnes už to nie je nereálne vďaka rozšíreniu programatického prístupu, ktorý sa používa pri nákupe médií, na priamu poštu (DM) a tlač.

Ako sa píše na webovej lokalite State of Digital, programatický nákup médií „umožňuje vlastníkovi/značke prispôsobiť reklamné posolstvo a umelecký obsah tej správnej osobe v správny čas a v správnom kontexte – s využitím poznatkov, ktoré značka zhromaždila o publiku, na ktoré chce zacieliť.“

Osvojením si tohto prístupu majú marketingoví odborníci možnosť poskytnúť väčšiu presnosť a personalizáciu vo svojich reklamných posolstvách a médiách, čo povedie k oveľa efektívnejšiemu zacieľovaniu kampaní.Programatická pošta spája online a fyzické kanály spôsobom, ktorý má potenciál výrazne zlepšiť návratnosť investícií.

– Mark Cripps, skupina Economist Group

Dobrým príkladom toho je práve programatická pošta, koncept propagovaný spoločnosťou Royal Mail v Spojenom kráľovstve, ktorý možno zhrnúť ako osobný spôsob komunikácie šitý na mieru každému zákazníkovi.

Najlepšie sa dá programatická pošta vysvetliť pomocou hypotetického scenára postupne krok za krokom. Zákazník, ktorý už poskytol súhlas s nadviazaním kontaktu s jeho osobou, navštívi istú webovú stránku a určitým spôsobom s ňou interaguje. Jeho aktivita ihneď spustí zacielenú odpoveď prostredníctvom programatickej pošty na základe jeho správania pri prehliadaní stránok na internete a do 48 hodín má daný zákazník personalizovanú komunikáciu pred dverami.

Tento spôsob spája hmatateľný a emočný vplyv pošty s digitálnymi reklamnými posolstvami vytváranými na mieru. Mark Cripps, riaditeľ marketingu skupiny Economist Group, tvrdí: „Programatická pošta predstavuje vzrušujúci nový koncept. Umožňuje bezproblémovú kombináciu digitálnej a priamej pošty a online a fyzických kanálov spôsobom, ktorý má potenciál výrazne zlepšiť návratnosť investícií.“

Digitálna tlač: spôsob realizácie programatického prístupu

Programatická tlač by nebola možná bez najnovších digitálnych tlačových riešení a sofistikovaných zautomatizovaných produkčných pracovných tokov, vďaka ktorým sú krátke termíny vytvárania, výroby a distribúcie skutočnosťou. Na vytváranie tlačových súborov sa používa softvér, do ktorého sa zadávajú najnovšie premenné údaje, pričom tlačová produkcia je digitálna a automatizovaná.

Prispôsobená zacielená tlač vysokej kvality sa teraz stáva nákladovo efektívnou pre veľké aj malé kampane. Z týchto dôvodov je digitálna tlač veľmi lákavým riešením pre marketingových odborníkov, ktorí dychtia po oživení svojich kampaní, a zároveň veľmi lukratívnou investíciou pre poskytovateľov tlačových služieb, ktorí majú v pláne rozšíriť svoju ponuku tlače priamej pošty.

V konečnom dôsledku programatická tlač vyvracia názory, že tlač je odsúdená na zánik a v priamom marketingu ju nahradí digitálna tlač. Vďaka produkcii zacielených materiálov priamej pošty vysokej kvality do 24 hodín programatická tlač dokazuje, že vytváranie kampaní s využitím údajov, v ktorých sa spája to najlepšie zo sveta tlače aj digitálneho obsahu, je naozaj možné.

Pomocou digitálnych tlačových riešení môžu marketingoví odborníci obohatiť svoje zacielené ponuky o podstatnú emočnú zložku s vedomím, že zákazníci fyzickú komunikáciu vítajú a oceňujú do takej (a možno aj vyššej) miery, ako oceňujú online interakciu.

Tlač určite v žiadnom prípade nevymrela, práve naopak – ak sa používa strategicky, dokáže digitálnemu marketingu vdýchnuť život.

Autor článku Tino Wägelein
Vedúci oddelenia rozvoja obchodu, Canon Europe


Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako môžete programatickú tlač implementovať do svojho podniku

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM