Innovative print solutions that offer more dynamic, cost-effective approach to magazine printing

Digitálna tlač časopisov

Inovatívne riešenia pre tlač, ktoré umožňujú dynamickejší a cenovo efektívnejší spôsob tlače časopisov a zvyšujú záujem čitateľov.

Keďže vydavatelia časopisov čelia nepredvídateľným predajom a znižovaniu škály objemov tlače, hľadajú spôsoby na zníženie nákladov a snažia sa objaviť nové zdroje príjmov.

Naše digitálne komplexné riešenia umožňujú hospodárnejšiu tlač malých objemov, zvyšujú záujem čitateľov a umožňujú vydavateľom spestriť svoju ponuky vytváraním cieleného a prispôsobeného obsahu.

Výhody našich riešení pre digitálnu tlač časopisov

Benefits Benefits

Efektívna produkcia nízkych objemov

Premeňte časopisy s nízkymi príjmami z nákladu na finančne realizovateľné položky

Benefits Benefits

Širší okruh čitateľov titulkov

Ponúknite vydavateľom hospodárnejšie dodanie medzinárodných vydaní v 1. deň

Benefits Benefits

Tlač premenných údajov

Získajte nových zákazníkov pomocou cielených vydaní a prispôsobených reklám

Benefits Benefits

Viacplatformový model

Doručujte obsah v rámci viacerých tlačových a digitálnych platforiem

Rast spoločnosti a digitálna tlač

The partnership with Canon has given me great confidence in our future
Partnerstvo so spoločnosťou Canon mi prinieslo silnú vieru v budúcnosť našej spoločnosti

Fred Feij

Majiteľ, Print Service Ede

Výzva

Holandská tlačiarenská firma časopisov a kníh, Print Service Ede, hľadala spôsob, ako splniť narastajúce požiadavky trhu na hospodárnu tlač nízkych objemov. Úlohou riešenia bolo zrýchliť produkciu a taktiež poskytovať výnimočnú kvalitu obrázka požadovanú zákazníkmi v oblasti umeleckej grafiky.

The partnership with Canon has given me great confidence in our future
An VarioPrint 6320 Ultra+ and imagePRESS C10000VP offered the perfect combination of productivity and image quality

Riešenie

Pomohli sme spoločnosti vytvoriť zjednodušené digitálne postupy výroby s automatizovanými komplexnými pracovnými tokmi spravovanými softvérom PRISMAsyc. VarioPrint 6320 Ultra+ a imagePRESS C10000VP poskytli spoločnosti dokonalú kombináciu produktivity a kvality obrázka.

Prínosy

Vďaka rýchlosti a efektivite svojej novej technológie spoločnosť Print Service Ede zvýšila produktivitu o 20 % a súčasne znížila náklady na produkciu o polovicu. Poskytovaním vysokokvalitnej tlače časopisov za konkurencieschopnejšie ceny sa spoločnosti podarilo získať viac obchodných príležitostí.

Thanks to the speed and efficiency of its new technology, Print Service Ede boosted productivity by 20%

Zistite, ako môžu komplexné riešenia zjednodušiť postupy produkcie prostredníctvom tlačiarní, ktoré ponúkajú vydavateľom časopisov nové obchodné modely


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM


Kľúčové riešenia

Fast and exceptionally versatile digital press, which offers exceptional quality, productivity and versatility

imagePRESS C10000VP

Posuňte farebnú tlač na novú úroveň vďaka tomuto rýchlemu a výnimočne všestrannému digitálnemu tlačiarenskému stroju, ktorý ponúka mimoriadnu kvalitu, produktivitu a všestrannosť s rýchlosťou tlače 100 str./min. v najrôznejších aplikáciách.

Balík PRISMA

Revolučný sortiment softvérových riešení, ktoré vám pomôžu zefektívniť a automatizovať pracovné toky vo všetkých fázach procesu tlače.
A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press

VarioPrint i300

Inovatívne zariadenie VarioPrint i300 na veľkoobjemovú atramentovú farebnú tlač jednotlivých hárkov spája vysokú produktivitu atramentovej technológie so všestrannými možnosťami využitia voľných hárkov a najrôznejších médií.

ProStream

Nová generácia rýchlych a vysokovýkonných atramentových tlačiarní na nekonečný papier, ktorá ponúka živé farby ofsetovej tlačiarne a všestrannosť spracovania premenných údajov digitálnej tlače.
A new generation of high-performance continuous feed inkjet printers
Prejdite na digitálnu tlač, zvýšte rýchlosť a znížte náklady na tlač nízkych objemov časopisov.