Innovative technology that makes mail-outs stand out.

Tlač priamej pošty

Novátorská technológia, s ktorou vaša pošta vynikne.

V dnešnom multimediálnom svete sú zákazníci marketingom bombardovaní zo všetkých strán, preto je bežným tlačeným zásielkam ťažké dodať potrebný dôraz.

Zákazníci lepšie reagujú na obsah, ktorý ich adresuje osobne, no výroba personalizovaných materiálov na mieru môže byť veľmi drahá.

Ako tlač priamej pošty prospieva vášmu podnikaniu

Benefits Benefits

Zlepšite si marže

Pokryte dopyt vďaka zvýhodneniu nízkoobjemovej tlače

Benefits Benefits

Presnejšie zameranie poštových služieb

Dosiahnite lepšiu odozvu vďaka dokonalejšiemu prispôsobeniu pošty na mieru zákazníkom

Benefits Benefits

Vyniknite oproti konkurencii

Plnofarebná tlač priamej pošty na pôsobivé materiály

Benefits Benefits

Modernizujte a získajte nové zákazky

Ponúknite nové služby, ako napríklad marketingové kampane prostredníctvom viacerých médií

Vzrušujúca nová éra pre tlač priamej pošty

MSP streamlined production by replacing the colour cut-sheet printers with a digital inkjet solution.
Náš vstup do sveta digitálnej atramentovej tlače nám umožňuje ponúkať inovácie, ktoré dnes trhy požadujú.

Markus Stricker

Výkonný riaditeľ, MSP

Výzva

Nemecká tlačiarenská spoločnosť MSP sa špecializuje na propagáciu zákazníkov a priamy marketing. Napriek tomu, že jej procesy ofsetovej a laserovej tlače boli plne optimalizované, spoločnosť sa stretávala s konkurenčnými problémami v oblasti nízkoobjemovej tlače na voľné hárky a digitálnej farebnej atramentovej tlače.

By cutting costs and improving productivity, MSP is once again a strong market player.
By cutting costs and improving productivity, MSP is once again a strong market player.

Riešenie

Spoločnosti MSP sa prostredníctvom úzkej spolupráce so spoločnosťou Canon podarilo zefektívniť výrobu vďaka výmene farebných tlačiarní na voľné hárky za digitálne atramentové zariadenia. Nahradením predchádzajúceho trojfázového výrobného procesu za jednotný, integrovaný pracovný postup sa zároveň zlepšila aj výkonnosť.

Prínosy

Po znížení nákladov a zvýšení produktivity je MSP opäť silným hráčom na trhu. Vďaka tlači variabilných údajov spoločnosť zároveň dokázala rozšíriť svoje portfólio produktov a stať sa jedným z popredných európskych poskytovateľov produktov priamych poštových služieb pre kreditné karty.

Our step into digital inkjet enables us to deliver the innovation required in our markets today.

Zistite, ako vám inovatívne riešenia na tlač priamej pošty pomôžu získať zákazníkov a ďalej rozvíjať obchodnú činnosť.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to fungujeKľúčové riešenia

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows.

Balík PRISMA

Revolučný sortiment softvérových riešení, ktoré vám pomôžu zefektívniť a automatizovať pracovné toky vo všetkých fázach procesu tlače.

ColorStream 6000 Chroma

ColorStream 6000 Chroma je vysoko flexibilný atramentový sieťový tlačiarenský stroj, ktorý spája výnimočnú kvalitu a flexibilitu a prináša efektívnu a spoľahlivú produkciu v oblasti poštových, publikačných a komerčných aplikácií.
A highly versatile inkjet web press that offers both outstanding quality and flexibility.
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press

VarioPrint i300

Inovatívne zariadenie VarioPrint i300 na veľkoobjemovú atramentovú farebnú tlač jednotlivých hárkov spája vysokú produktivitu atramentovej technológie so všestrannými možnosťami využitia voľných hárkov a najrôznejších médií.

ProStream 1000

Produkčné tlačiarne ProStream si vďaka spojeniu kvality ofsetovej tlače s rýchlosťou a všestrannosťou digitálneho spracovania zároveň poradia aj s kratšími či kombinovanými úlohami, personalizovaným obsahom a tlačou na vyžiadanie.
Combining the quality of offset print with the speed and versatility of a digital workflow
Spoznajte nové spôsoby ako získať zákazníkov vďaka našim inovatívnym riešeniam na tlač priamej pošty.