Spoločnosť Canon sa zaviazala, že do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Prispievanie k nízkouhlíkovej budúcnosti

Spoločnosť Canon sa usiluje o zníženie emisií CO2 v rámci celého svojho podnikania

Všetci zažívame ničivý vplyv zmeny klímy na našu planétu, najmä prostredníctvom globálneho nárastu prírodných katastrof spôsobených extrémnymi poveternostnými udalosťami. Je to rozhodujúci čas, aby konal každý.

Naším cieľom je chrániť globálne životné prostredie znížením dopadu našich produktov. Zameriavame sa na znižovanie emisií CO2 od nákupu a používania surovín a dielov až po činnosti na mieste prevádzky a logistiku.

Na ceste k uhlíkovej neutralite

Zaviazali sme sa, že sa do roku 2050 dosiahneme uhlíkovú neutralitu.

„Uhlíková neutralita“ sa dosiahne, keď množstvo uhlíka, ktoré pridávame do atmosféry, nie je väčšie ako množstvo odstráneného.

Na splnenie tohto cieľa aktívne znižujeme naše emisie skleníkových plynov (GHG). Naše emisie vyčísľujeme počas celého životného cyklu produktu, aby sme znížili emisie v každej jednej fáze.

Naším cieľom je medziročne znížiť emisie CO2 počas životného cyklu našich produktov o 3 %. Ak sa to udrží, do roku 2030 sa to bude rovnať približne 50 % zníženiu emisií v porovnaní s úrovňou z roku 2008.

V súčasnosti sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa, pričom v rozmedzí rokov 2008 až 2022 sme zaznamenali priemerné zlepšenie o 4,1 %. Kumulatívne zníženie od roku 2008 predstavuje 43 %.

GREEN

Externé overovanie našich cieľov

V tomto a ďalších cieľoch stanovených v rámci nášho podnikania sme od roku 2008 dosiahli značný pokrok. O našom záväzku sme nikdy nezapochybovali. Vždy vykonávame pravidelné kontroly našich dlhodobých cieľov, aby sme preverili, či je náš prínos v súlade s naším cieľom prispieť k nízkouhlíkovej spoločnosti a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Nestačí sa len zamerať na naše vlastné projekty a prínos, ale mať ciele, ktoré sú vypracované v súlade s najnovšou vedou v oblasti klímy a tým, čo je potrebné na splnenie cieľov Parížskej dohody. To je dôvod, prečo sme požiadali o hodnotenie prostredníctvom iniciatívy SBTi (Science Based Targets).

Pochopenie čísel za našimi cieľmi

Spoločnosť Canon uplatňuje vo svojom podnikaní intenzívne aj absolútne ciele.

Naším intenzívnym cieľom je zníženie emisií špecificky zamerané na životný cyklus nášho produktu. Stanovili sme si cieľ 50 % zníženia našich emisií CO2 do roku 2030 v porovnaní s úrovňami v roku 2008 počas celého životného cyklu produktu. Tým myslíme spôsob, akým sú naše produkty navrhované, vyrábané, odosielané a ako ich používa zákazník.

Absolútnym cieľom sú celkové emisie podnikania, ako sú naše kancelárie, doprava využívaná našimi zamestnancami, ako napájame a prevádzkujeme naše výrobné závody a tiež náš dodávateľský reťazec.

Aby sme mohli uvažovať o hodnotení SBTi, pre celkové emisie organizácie musíme zahrnúť absolútny cieľ so základným údajom nie skorším ako z roku 2015.

Naším cieľom je znížiť absolútny rozsah emisií skleníkových plynov 1 a 2 o 42 % a absolútny rozsah emisií skleníkových plynov 3 (kategória 1 a 11) o 25 % do roku 2030 oproti základnému roku 2022 v súlade s kritériami SBTi.

Naše opatrenia na znižovanie emisií a celkové ciele sa nezmenili a, podobne ako kedykoľvek predtým, sme stále odhodlaní, znižovať náš dopad na životné prostredie a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

CDP

Uznanie v zozname CDP A

Za rok 2023 získala spoločnosť Canon od organizácie CDP hodnotenie A v oblasti klimatických zmien. Na ich najvyššie hodnotený zoznam A sme boli zaradení tretíkrát ,čo nás radí medzi 2 % najlepšie hodnotených spoločností v tejto kategórii.

CDP je medzinárodná environmentálna nezisková organizácia, ktorá hodnotí významné spoločnosti a organizácie na celom svete z hľadiska ich úsilia o riešenie environmentálnych problémov.

Prechod na obnoviteľnú energiu

82 % našej elektrickej energie v Európe sa vyrába z obnoviteľných zdrojov

V našich európskych prevádzkach využívame obnoviteľnú energiu v maximálnej možnej miere a naďalej zvyšujeme využívanie obnoviteľných zdrojov na zníženie emisií CO2.

V roku 2021 pochádzalo 45 % našich celkových energetických potrieb v Európe z elektrickej energie. A z toho 82 % bolo vyrobených z obnoviteľných zdrojov. Naša výrobná lokalita v meste Poing, Nemecko, využíva 100 % obnoviteľnej energie.

Naša nová centrála pre EMEA a centrála pre Spojené kráľovstvo a Írsko získali hodnotenie BREEAM* Excellent za energeticky efektívny dizajn a využitie obnoviteľnej energie. Vďaka novému systému BMS a fotovoltaickým panelom na streche sa v budove podarilo znížiť spotrebu energie takmer o 50 %.

Naša budova v holandskom Venlo využíva systém tepelného čerpadla, efektívne akumulačné systémy pre teplú a studenú vodu a LED osvetlenie na zníženie spotreby energie. Na oboch pracoviskách sa nachádzajú aj solárne panely a nabíjacie miesta pre elektrické vozidlá.

Naším cieľom je maximálne využívať obnoviteľnú energiu ako efektívny zdroj energie, keďže do roku 2050 chceme dosiahnuť nulové emisie CO2.

Ďalšie informácie

Viac informácií o našom globálnom úsilí znížiť dopad na životné prostredie nájdete na našich globálnych stránkach: