Udržateľnosť je zakorenená v našej DNA

 • Presadzujeme potrebu a dodržiavanie účinných predpisov upravujúcich bezpečnosť výrobkov, životné prostredie a chemické látky.

 • V našich dodávateľských reťazcoch dodržiavame ľudské práva a eliminujeme riziko moderného otroctva.

 • Podporujeme a aktívne prispievame k rozmanitosti našich pracovných síl, aby sme vedeli bezpečne prilákať a udržať si cenných nadaných ľudí.
Canon Camera

Udržateľnosť je zakorenená v našej DNA

Responsible business

Zodpovedný podnik

Chceme zabezpečiť konzistentné spravodlivé postupy v oblastiach, ako sú ľudské práva, práca a životné prostredie, preto každoročne podávame organizácii UN Global Compact správy o našich výsledkoch v oblasti udržateľnosti. Ide o najväčšiu dobrovoľnú iniciatívu v oblasti udržateľnosti podnikov na svete. Taktiež podávame správy organizácii The Responsible Business Alliance, ktorá je vedúcou priemyselnou koalíciou zameranou na sociálnu zodpovednosť podnikov v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Súčasť globálnej rodiny spoločnosti Canon

Hlásime sa ku globálnemu prístupu spoločnosti Canon smerom k udržateľnosti. Naše kolektívne opatrenia na riešenie sociálnych problémov staviame na tom, že reagujeme ako dobrý občan, chránime a staráme sa o životné prostredie, vytvárame nové hodnoty a riešime sociálne problémy.

Canon Camera
Managed Print Services

Najlepšie hodnotenie udržateľného výkonu

Vďaka našej výkonnosti v oblasti udržateľnosti sme si už niekoľko rokov udržali najvyššie hodnotenie EcoVadis Gold. Za manažment nášho vplyvu na životné prostredie sme tiež získali hodnotenie A od spoločnosti CDP.

Dodržanie súladu a naše zásady

Naša stratégia trvalej udržateľnosti je vybudovaná na dodržiavaní toho, čo sme nazvali žiarivými základmi – dodržiavaní súladu a certifikácie vo všetkých oblastiach. Navyše sme si stanovili zásady, ktoré nás nútia nepretržite zlepšovať spôsob riadenia nášho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie:

Zistite viac

 • Empowering young People

  Posilňovanie a podpora mladých ľudí

  Podporujeme novú generáciu rozprávačov príbehov.

 • Man werkt aan printer

  Zníženie dopadu na životné prostredie

  Zistite, ako znižujeme dopad na životné prostredie

 • Environmentally friendly products

  Tlač

  Prečítajte si o ekologických výhodách našej atramentovej technológie.

 • KONTAKTUJTE NÁS

  Ozvite sa

  Podeľte sa o svoje myšlienky a otázky s naším tímom pre trvalú udržateľnosť