Údržba a čistenie

Ste pripravení rezervovať si servis?
Zákazník Podnikanie
Canon Camera

Čo sú to služby údržby?

Ponúkame celý rad služieb údržby, ako je kontrola a čistenie snímača, služby EOS, služby pre objektívy a služby Cinema EOS. Tieto služby sú navrhnuté s cieľom udržať váš produkt vo výbornom stave, aby ste vždy mohli dosiahnuť dokonalý záber.

Pravidelná údržba môže tieto problémy vyriešiť alebo im predísť, pričom váš produkt zostane plne funkčný. Vy tak budete vždy pripravení zachytiť dokonalý záber.

 • Pri používaní produktu sa nedá vyhnúť opotrebovaniu. V priebehu času môžu mechanické súčasti zlyhať, do produktu sa môže dostať prach alebo sa môžu vyskytnúť iné poruchy. Môže to ovplyvniť kvalitu vašich fotografií, pretože môžu vykazovať známky šumu, môžu byť rozmazané alebo v niektorých prípadoch môže produkt prestať fungovať.

  Pravidelná údržba môže tieto problémy vyriešiť alebo im predísť, pričom váš produkt zostane plne funkčný, a vy budete vždy pripravení zachytiť dokonalý záber. Servis vášho zariadenia u výrobcu pred predajom zaisťuje, že produkt bude v prvotriednom prevádzkovom stave, čo pre nového vlastníka poskytuje novú úroveň dôvery. Zaručuje sa tým optimálna funkčnosť a spoľahlivosť, zvyšuje celková hodnota produktu a posilňuje dôvera v jeho výkon.

 • Odporúčame, aby ste si produkt nechali opraviť odborne, aby ste predišli poškodeniu produktu. 
   
  Naše stredisko servisu a opráv spoločnosti Canon a servisné stredisko Canon Factory disponujú špeciálnym vybavením a nástrojmi, ktoré naše továrne používajú na výrobu. Naši vysoko vyškolení technici zabezpečia, že váš servis údržby bude prevedený podľa špecifikácií výrobcu. V prípade, že naši technici zistia akékoľvek iné problémy, budeme vám vedieť odporučiť ďalší postup (t. j. opravu).
   
  Naši autorizovaní servisní partneri spoločnosti Canon majú navyše prístup k exkluzívnym nástrojom, technickým informáciám a absolvujú školenia od spoločnosti Canon. Keďže sú to však nezávislé organizácie, môžu spoločnosti Canon ponúkať rôzne služby údržby a vzťahujú sa na ne ich vlastné zmluvné podmienky.

 • Môžete si všimnúť, že vaše fotografie vykazujú známky opotrebovania, napríklad rozmazania alebo šumu, alebo tlačidlá nefungujú správne. V takom prípade je možné, že váš produkt potrebuje údržbu na to, aby sa vrátil do optimálneho stavu.

  Veríme, že pravidelne využívanie našich služieb údržby je potrebné aj na to, aby sme pomohli predísť zlyhaniu zariadenia v rozhodujúcej chvíli. Odporúčaná doba je každé 2 roky, avšak v závislosti od intenzity používania produktu môže byť údržba potrebná aj častejšie.

Čistenie

Po dlhom období používania, alebo v extrémnych podmienkach, môže prach vytvorený mechanizmami fotoaparátu nájsť cestu k povrchu snímača CMOS alebo ND filtrov. Môže tiež dôjsť k znečisteniu prachom a nečistotami pri výmene objektívu. Čo môže na snímkach vyvolať čierne škvrny.

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby snímače vášho zariadenia boli čisté a fungovali správne. Naša údržba zahŕňa čistenie a kontrolu snímača CMOS, ND filtrov a skla objímky. Na zníženie rizika ovplyvnenia obrazu odporúčame jeden z nasledujúcich balíkov služieb:

Zosúladenie zaostrenia

Snímač automatického zaostrenia môže časom zachytiť prach alebo sa poškodiť vplyvom nárazu, prípadne sa môže opotrebovať ultrazvukový motor (USM). Tieto faktory môžu ovplyvniť kvalitu zaostrenia a záberov.

Náš servis zariadení EOS a objektívov ponúka komplexný proces nastavenia a kontroly s kompletnou kontrolou funkčnosti a analýzou obrazu, vďaka čomu sa môžete spoľahnúť, že vaše fotoaparáty a objektívy sú v súlade s technickými údajmi výrobcu. Súčasťou je vykonanie testov výkonu, aby bola zabezpečená optimálna kvalita záberov a celková funkčnosť. So službou zosúladenia zaostrenia tiež môžete vzájomne zosúladiť fotoaparát a objektív na najlepšiu konfiguráciu.

Upozorňujeme, že ak chcete zahrnúť službu zosúladenia zaostrenia ako súčasť služieb EOS a objektívy, budete musieť poslať fotoaparát aj objektív, aby sme ich nastavili spoločne.

Chybné pixely

V dôsledku určitých podmienok, akými sú extrémne teplo alebo vystavenie jasu, môže mať váš fotoaparát určité chyby pixelov, ktoré môžu viesť k objaveniu sa bodiek na záberoch.

Náš servisný balík ponúka komplexný proces nastavenia a kontroly s kompletnou kontrolou funkčnosti a analýzou obrazu, vďaka čomu sa môžete spoľahnúť, že vaše fotoaparáty a objektívy sú v súlade s technickými údajmi výrobcu. Súčasťou je vykonanie testov výkonu, aby bola zabezpečená optimálna kvalita záberov a celková funkčnosť.

Rezervovať teraz

Možno budete potrebovať aj...

 • Kontaktujte nás

  Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

 • Oprava

  Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy

 • Recyklácia

  Získajte ďalšie informácie o programe recyklácie kaziet spoločnosti Canon

 • Konto Canon

  Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon