MAXIFY iB4040 Default

Videá o nastaveniach a riešení problémov pre tlačiareň PIXMA PRO-100S

V tomto videu nájdete podrobné pokyny určené presne pre váš výrobok. Ich úlohou je previesť vás najbežnejšími nastaveniami, ktoré sú potrebné na prípravu multifunkčného zariadenia PIXMA na používanie. K dispozícii je aj niekoľko užitočných videí s pokynmi na riešenie najbežnejších problémov pri tlači, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní tohto výrobku.

Nastavenie vášho zariadenia

Nastavenie tlačiarne

V tomto videu sa dozviete, ako nastaviť tlačiareň po vybalení vrátane informácií o odstránení ochranných materiálov a pripojenia zariadenia, ktoré môžete ihneď začať používať.

Návod na zarovnanie polohy tlačovej hlavy

V tomto videu sa dozviete, ako správne zarovnať polohu tlačovej hlavy.

Nastavenie atramentového zásobníka

V tomto videu sa dozviete, ako správne pripraviť a nainštalovať atramentové kazety do vášho zariadenia.

Počiatočné zarovnanie tlačovej hlavy

V tomto videu sa dozviete, ako zarovnať polohu tlačovej hlavy pri nastavovaní zariadenia.

Vkladanie papiera

V tomto videu sa dozviete, ako sa do vášho zariadenia vkladá papier.

Vkladanie papiera do manuálneho podávača

V tomto videu sa dozviete, ako vložiť papier do manuálneho podávača zariadenia.

Riešenie problémov

Čistenie dýz tlačových hláv

V tomto videu sa dozviete, ako skontrolovať stav dýz tlačových hláv a v prípade potreby ich vyčistiť.

Automatické zarovnanie tlačovej hlavy

Ak nemáte správne zarovnané výtlačky, v tomto videu sa dozviete, ako tento problém vyriešiť pomocou funkcie automatického zarovnania tlačovej hlavy.

Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy

Ak nemáte správne zarovnané výtlačky, v tomto videu sa dozviete, ako tento problém vyriešiť manuálnym zarovnaním tlačovej hlavy.

Odstránenie zaseknutého papiera z podávača

V tomto videu sa dozviete, ako v prípade potreby odstrániť zaseknutý papier z podávača.

Odstránenie zaseknutého papiera z manuálneho podávača

V tomto videu sa dozviete, ako v prípade potreby odstrániť zaseknutý papier z manuálneho podávača.

Odstránenie zaseknutého papiera z vnútra tlačiarne

V tomto videu sa dozviete, ako v prípade potreby odstrániť zaseknutý papier z vnútra tlačiarne.

Odstránenie zaseknutého papiera z otvoru výstupu papiera

V tomto videu sa dozviete, ako v prípade potreby odstrániť zaseknutý papier z otvoru výstupu papiera.

Čistenie vnútra tlačiarne

V tomto videu sa dozviete, ako máte vyčistiť vnútro tlačiarne, ak presakovanie atramentu negatívne ovplyvňuje kvalitu tlače.

Vytlačenie etikety disku CD z aplikácie My Image Garden

V tomto videu sa dozviete, ako vytlačiť etiketu disku CD z obrázkov uložených v aplikácii My Image Garden.

Tieto video súbory využívajú OSS, tak ako je uvedené nižšie:

jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Možno budete potrebovať aj...

Feedback