SOFTVÉR A PLUG-IN

Softvér a plug-in pre SYSTÉM EOS VR

Zistite, ako vytvárať pohlcujúci trojrozmerný obsah pomocou kompatibilného plnoformátového fotoaparátu EOS a objektívu RF 5.2MM F2,8L DUAL FISHEYE a zároveň si osvojte jednoduchší a efektívnejší pracovný postup so systémom EOS VR.
EOS VR Utility

EOS VR Utility

Čo bolo kedysi komplexným procesom zarovnávania, synchronizácie a spájania s viacerými systémami fotoaparátu/súborov, je teraz nekonečne jednoduchšie vďaka nástroju EOS VR Utility1 od spoločnosti Canon. Tento nástroj výrazne zefektívňuje proces konverzie stereoskopických záberov a statických snímok na úpravu a prehrávanie.

Aktualizácia softvéru nástroja EOS VR

Verzia 1.2
 • – podpora videí vo formáte RAW vrátane formátu 60 sn./s režimom 8K/60P RAW LT (EOS R5 C)
 • – podpora zrýchlenia GPU (NVIDIA pre Windows/Metal pre Mac)
 • – podpora technológie Apple Silicon
 • – dodatočný formát exportovaného súboru (Windows)
 • – voliteľný filter na objektív
Canon Camera

Ekvidistančné konvertovanie

Aby bolo možné správne vnímať zábery 180° VR alebo statický obraz prostredníctvom náhlavnej súpravy VR, musí sa vymeniť poradie obrazov pre ľavé a pravé oko a musí sa vykonať ekvidistančné konvertovanie dvoch kruhových obrazov typu „fisheye“. Toto ekvidistančné konvertovanie si vyžaduje použitie nástroja EOS VR Utility od spoločnosti Canon a účinne „zmenšuje“ dva kruhové obrazy typu „fisheye“ na dva vedľa seba umiestnené štvorcové obrazy (štandardný formát obrazových súborov 180° VR), ktoré sú pripravené na zobrazenie v náhlavnej súprave VR alebo na úpravu v kompatibilnej softvérovej aplikácii alebo systéme NLE. Začiarkavacie políčko v nástroji EOS VR Utility umožňuje používateľom prepínať medzi konvertovaným a nekonvertovaným zobrazením.

Podpora videa vo formáte RAW (8K/60P)

Kompatibilné video súbory vo formáte RAW nasnímané podporovanými fotoaparátmi (vrátane 8K/60P súborov RAW LT z EOS R5 C) sa automaticky spracujú v rámci nástroja EOS VR Utility, čím sa ešte viac zjednoduší pracovný postup vo formáte RAW. Prístup k základným nastaveniam vrátane vyváženia bielej, citlivosti ISO, jasu, farebného priestoru a gamy umožňuje profesionálny výstup s vysokým dynamickým rozsahom

EOS VR Utility - RAW controls crop
EOS VR Utility

Základné úpravy

Prezerajte a prehrávajte filmový súbor a označte požadované vstupné a výstupné body na export.

Početné možnosti exportu

Filmové súbory možno exportovať do rôznych rozlíšení a profesionálnych kodekov vrátane súborov DPX a ProRes (Mac), ktoré sú pripravené na úpravu a grading v kompatibilnej aplikácii NLE, napríklad Adobe Premiere Pro. Fotografie sa exportujú vo formáte JPEG.

Pomocný program EOS VR

EOS VR Plug-in pre Adobe Premiere Pro

Nový plug-in EOS VR pre Adobe Premiere Pro1 umožňuje tvorcom obsahu konvertovať a upravovať záznamy priamo z aplikácie NLE a vykonávať špecializované úlohy, ako je grading a strih.

Aktualizácia softvérového doplnku EOS VR

Verzia 1.2
 • – podpora zrýchlenia GPU (NVIDIA pre Windows/Metal pre Mac)
 • – podpora technológie Apple Silicon
 • – voliteľný filter na objektív
Doplnok EOS VR adobe premiere pro

Prečo Premiere Pro?

Premiere Pro od spoločnosti Adobe je špičková aplikácia na vytváranie bohatého a strhujúceho obsahu VR. Plug-in EOS VR od spoločnosti Canon pre aplikáciu Adobe Premiere Pro umožňuje automatické ekvidistančné konvertovanie a zároveň bezproblémový import súborov Canon VR v jednom jednoduchom kroku. Konvertované súbory potom môžete jednoducho pridať na časovú os, upraviť a triediť obvyklým spôsobom a pripraviť ich na konečný export a distribúciu.

Využite službu predplatného a získajte viac

Všetci používatelia môžu využívať bezplatné skúšobné obdobie a vykonávať konverzie statických snímok a videí kratších ako dve minúty. Pri exporte dvojminútových alebo dlhších videí pomocou nástroja EOS VR Utility alebo pri importe pomocou doplnku EOS VR Plug-in pre aplikáciu Adobe Premiere Pro sa však vyžaduje platené predplatné.

EOS VR Utility

Súvisiace produkty

 1. Nástroj EOS VR Utility a doplnok EOS VR Plug-in pre Adobe Premiere Pro sú potrebné na vykonanie ekvidistančného konvertovania zaznamenaných snímok 180° VR z kompatibilného fotoaparátu Canon. Verzia 1.2 alebo novšia nástroja EOS VR Utility umožní konverziu podporovaných súborov Canon vo formáte RAW vrátane 8K RAW LT/60P z EOS R5 C (kompatibilné formáty RAW sa môžu líšiť v závislosti od fotoaparátu) a navyše podporí zrýchlenie Apple Silicon a GPU. Na konverziu videí dlhších ako 2 minúty sa môže vyžadovať platená služba predplatenia, ktorá si vyžaduje identifikáciu od spoločnosti Canon. Bude potrebná aj inštalácia konkrétnej aplikácie „HEVC Activator“ pre použitý fotoaparát.
 2. Môže vyžadovať najnovšiu aktualizáciu firmvéru pre kompatibilitu s VR

  UPOZORŇUJEME: TENTO SOFTVÉR SYSTÉMU VR SA MÔŽE LÍŠIŤ OD KOMERČNÉHO PRODUKTU.