SOFTVÉR A PLUG-IN

Softvér a plug-in pre SYSTÉM EOS VR

Zistite, ako vytvárať pohlcujúci trojrozmerný obsah pomocou kompatibilného plnoformátového fotoaparátu EOS a objektívu RF 5.2MM F2,8L DUAL FISHEYE a zároveň si osvojte jednoduchší a efektívnejší pracovný postup so systémom EOS VR.
EOS VR Utility

Softvér a plug-in pre SYSTÉM EOS VR

EOS VR Utility

Čo bolo kedysi komplexným procesom zarovnávania, synchronizácie a spájania s viacerými systémami fotoaparátu/súborov, je teraz nekonečne jednoduchšie vďaka nástroju EOS VR Utility1 od spoločnosti Canon. Tento nástroj výrazne zefektívňuje proces konverzie stereoskopických záberov a statických snímok na úpravu a prehrávanie.
EOS VR Utility

Ekvidistančné konvertovanie

Aby bolo možné správne vnímať zábery 180° VR alebo statický obraz prostredníctvom náhlavnej súpravy VR, musí sa vymeniť poradie obrazov pre ľavé a pravé oko a musí sa vykonať ekvidistančné konvertovanie dvoch kruhových obrazov typu „fisheye“. Toto ekvidistančné konvertovanie si vyžaduje použitie nástroja EOS VR Utility od spoločnosti Canon a účinne „zmenšuje“ dva kruhové obrazy typu „fisheye“ na dva vedľa seba umiestnené štvorcové obrazy (štandardný formát obrazových súborov 180° VR), ktoré sú pripravené na zobrazenie v náhlavnej súprave VR alebo na úpravu v kompatibilnej softvérovej aplikácii alebo systéme NLE. Začiarkavacie políčko v nástroji EOS VR Utility umožňuje používateľom prepínať medzi konvertovaným a nekonvertovaným zobrazením.

Základné úpravy

Prezerajte a prehrávajte filmový súbor a označte požadované vstupné a výstupné body na export.

EOS VR Utility
Pomocný program EOS VR

Početné možnosti exportu

Filmové súbory možno exportovať do rôznych rozlíšení a profesionálnych kodekov vrátane súborov DPX a ProRes, ktoré sú pripravené na úpravu a grading v kompatibilnej aplikácii NLE, napríklad Adobe Premiere Pro. Fotografie sa exportujú vo formáte JPEG.

EOS VR Plug-in pre Adobe Premiere Pro

Nový plug-in EOS VR pre Adobe Premiere Pro1 umožňuje tvorcom obsahu konvertovať a upravovať záznamy priamo z aplikácie NLE a vykonávať špecializované úlohy, ako je grading a strih.
Doplnok EOS VR adobe premiere pro

Prečo Premiere Pro?

Premiere Pro od spoločnosti Adobe je špičková aplikácia na vytváranie bohatého a strhujúceho obsahu VR. Plug-in EOS VR od spoločnosti Canon pre aplikáciu Adobe Premiere Pro umožňuje automatické ekvidistančné konvertovanie a zároveň bezproblémový import súborov Canon VR v jednom jednoduchom kroku. Konvertované súbory potom môžete jednoducho pridať na časovú os, upraviť a triediť obvyklým spôsobom a pripraviť ich na konečný export a distribúciu.

Využite službu predplatného a získajte viac

Všetci používatelia môžu využívať bezplatné skúšobné obdobie a vykonávať konverzie statických snímok a videí kratších ako dve minúty. Pri exporte dvojminútových alebo dlhších videí pomocou nástroja EOS VR Utility alebo pri importe pomocou doplnku EOS VR Plug-in pre aplikáciu Adobe Premiere Pro sa však vyžaduje platené predplatné. Predplatením služby EOS VR Utility a EOS VR Plug-in pre Adobe Premiere Pro môžete získať prístup k pokročilejším a profesionálnejším funkciám týchto aplikácií, ako napríklad:

  • Konvertovanie filmových klipov dlhších ako dve minúty
  • Export filmov DPX/Pro Res vo vysokej kvalite

EOS VR Utility

Súvisiace produkty

  1. Nástroj EOS VR Utility a doplnok EOS VR Plug-in pre Adobe Premiere Pro sú potrebné na vykonanie ekvidištantného prepínania zaznamenaných snímok 180° VR z kompatibilného fotoaparátu Canon. Na prístup k všetkým vyšším funkciám a exportu kodekov môže byť potrebná predplatená služba.
  2. Môže vyžadovať najnovšiu aktualizáciu firmvéru pre kompatibilitu s VR

    UPOZORŇUJEME: TENTO SOFTVÉR SYSTÉMU VR SA MÔŽE LÍŠIŤ OD KOMERČNÉHO PRODUKTU.